Open top menu

Polecany post

ZAPROSZENIE: Nareszcie! Mamy nowy portal! - Redakcja Isidorium

   Viva Cristo Rey!    Drodzy Czytelnicy, Słuchacze i Widzowie portalu Isidorium. Nadszedł czas przez nas i przez Państwa wymarzony - będ...

Manifestacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie życia i komentarz - redakcja Isidorium i Martin S. Brandt

 
   Na jednym z portali społecznościowych Martin S. Brandt, członek Krucjaty Młodych, opublikował krótką relację z pikiety w obronie życia dzieci nienarodzonych przed wrotami zorganizowaną przez studentów przed wrotami Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie miało miejsce w poniedziałek (26 marca AD 2018).
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część VIII z VIII - Norbert Polak

,, Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. ''
 
    Chrzest Święty jest Sakramentem życia prawdziwego. Jest powołaniem do wiernego i pełnego nadziei oczekiwania na wskrzeszenie umarłych, on bowiem oczyszcza nas ze wszystkich dotychczasowych grzechów i wyklucza z grzechu pierworodnego, który uniemożliwia wejście do Nieba. Oczywiście, jeżeli człowiek będzie żył
Czytaj więcej...
HOT NEWS: Tajemnicze wrota zamku Leopoldsberg wreszcie otwarte - Artur Stanisław Starosta

   Po około dziesięciu latach zamek na Leopoldsberg będzie ponownie otwarty dla gości już w tydzień po Wielkanocy. Od dziesięciu lat nie było możliwości wstępu na teren rozpadającego się zamku oraz kaplicy w którym przed sama bitwą 12. września 1683 służył jako ministrant do mszy św. w rycie trydenckim sam Jan III Sobieski król Polski.
Czytaj więcej...
Bp Rzymu Franciszek rękami młodych chce zniszczyć Kościół Święty! - Halina Łabądź i komentarz łucznika Izydora

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bp Rzymu Franciszek zorganizował presynodalne spotkanie dla młodych, poprzedzające październikowy synod biskupów. Spotkanie zatytułowane było ,,rozmawiamy razem" i gromadziło 300 młodych ludzi wybranych, z różnych kręgów kulturowych, religijnych, niereligijnych, ateistów, i różnych grup wyznaniowych. Zostali oni wybrani przez diecezje, seminaria, stowarzyszenia, szkoły i uniwersytety. Są to przedstawiciele różnych dziedzin życia, w tym sztuki, nauki, polityki, sportu, wolontariusze i osoby niepełnosprawne.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część VII z VIII - Norbert Polak

,, Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. ''

   Święty Apostolski Kościół Rzymsko-Katolicki. Oblubienica Chrystusa. Matka nasza. Kościół, który jest żywą wspólnotą Boga i ludzi. Jezus, który jest Jego głową, prowadzi go do Ojca, a Obydwaj ożywiają członków mistycznego Ciała Pańskiego Duchem Świętym. To Święty Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym spadkobiercą Jezusa Chrystusa i Bożych Przykazań. To on jest prawdziwym Izraelem. A zbudowany na skale, którą jest Piotr. Kościół rodzący apostołów.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część VI z VIII - Norbert Polak

,, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez Proroków. ''

   Duch Święty, jak już wspomnieliśmy w jednej z poprzednich części, pochodzi nie tylko od Ojca, ale i od Syna. Prawosławni mówią zaś, że tylko od Ojca. Jednak w Kościele Katolickim głoszona jest ta pierwsza prawda i jedyna prawda. To między innymi było przyczyną schizmy wschodniej Anno Domini 1054, gdy prawosławie oddzieliło się (istniało już bowiem wcześniej, ale w ramach Kościoła Świętego) od Kościoła Katolickiego.
    Wspólnie Osoby Trójcy Przenajświętszej odbierają uwielbienie i chwałę, albowiem wspólnie się miłują tą niepojętą dla człowieka Komunią Miłości i wspólnie obdarowują Swe stworzenie darem miłosierdzia w postaci Ich królowania i władania.
Czytaj więcej...
Nasza jedyna prawda - doktor Zygmunt Hazuka

Nasza Prawda Jedyną Prawdą

O tym przekonani są Żydzi relacjonujący od wielu lat historię stosunków polsko-żydowskich. Ze środków masowego przekazu, wypowiedzi polityków, prasy codziennej dowiadujemy się, że na Polskę od dłuższego czasu wywierane są naciski sił nieprzyjaznych narodowi polskiemu ze strony lobby izraelskiego i lobby jednej nacji Stanów Zjednoczonych oraz zdrajców wewnątrz państwa polskiego.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część V/VIII - Norbert Polak

,, I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. ''

   Czy tego chcemy, czy nie, czy pragniemy bawić się w nieskończoność i udawać, że nic się nie dzieje, że nie skrzywdziliśmy innych, że nie próżnujemy, że nie obrażamy Boga i Jego Prawa i Jego Miłość, tak jest. Pan Bóg przyjdzie nas sądzić. Nie tylko po śmierci naszej, ale i na końcu świata. Odda swą sprawiedliwość każdemu, według myśli, słów i uczynków naszych, gdyż zna wszystkie myśli. Słyszy słowa, nie jest głuchy, atoli czeka cierpliwie na nawrócenie się grzesznika. Widzi czyny, choćbyśmy wkopali się 10 metrów w głąb ziemi i zamurowali betonowym prześcieradłem, a nawet świecy nie zapalili. Pan Bóg dopadnie każdego lubieżnika, gdyż, mówi Pan: ,, Do Mnie należy pomsta '' i przez Świętego Apostoła Pawła: ,, Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
Czytaj więcej...
Polscy biskupi nie będą bronić rodziny, tylko ,,rozeznawać " i ,, towarzyszyć ". - Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Po dwudniowym posiedzeniu  Konferencji Episkopatu Polski dotyczącym adhortacji ,, Amoris laetitia '' wiadomo już, że Polscy Biskupi nie będą bronić rodziny. W ich wypowiedziach  kluczowe słowa to ,,rozeznawanie" i ,,towarzyszenie". To według tych kryteriów mają decydować, czy udzielić penitentowi rozgrzeszenia i dopuścić do Komunii Św. (czyli udzielić świętokradzkich Sakramentów Świętych).
Oto wypowiedź biskupów napisana w komunikacie z przeprowadzonego we wtorek i środę 378 Zebrania Plenarnego KEP:
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część IV/VIII - Norbert Polak

,, Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. ''

część IV/VIII

   Nieraz stawiamy sobie to samo pytanie, które zadawali... bluźniercy. Pytamy bowiem: ,, Dlaczego Jezus dał się ukrzyżować?
Czytaj więcej...
NEWS: Irlandczycy poświęcają swój kraj Jezusowi Chrystusowi Królowi Irlandii! - łucznik Izydor


   Irlandczycy, naśladując Małą Intronizację zorganizowaną przez biskupów z Polski dzięki ogromnej pracy i wysiłkom ruchów intronizacyjnych, postanowili dokonać poświęcenia Irlandii Jezusowi Chrystusowi Królowi Irlandii, tym samym wzmacniając się w walce o prawo do życia dla dzieci nienarodzonych w ich kraju.
Czytaj więcej...
APEL: Bitwa decydująca o przyszłości Polski i całego świata - Henryka Frankow Szanel ze Wspólnoty Dzieci Bożych i łucznik Izydor

Redakcja Isidorium: Wspólnota Dzieci Bożych, jak i portal Isidorium apelują do Państwa o modlitwę w decydującej dla historii Polski bitwie, która będzie miała miejsce 13 i 14 marca Anno Domini 2018. Chodzi o zbliżający się wybór Episkopatu Polski, czy opowie się za tradycyjną i zdrową nauką dotyczącą sakramentu małżeństwa, czy wybierze świętokradczą niestety interpretację Amoris Laetitiae papieża Franciszka, wywracającą 2000 lat Magisterium Kościoła do góry nogami.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część III/VIII - Norbert Polak

cz. III/VIII

 ,, On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. ''

Bóg stał się człowiekiem, niebywałe! ,, On to dla nas ''. Zstąpił po swoją chwałę, którą jest Jego stworzenie, którym jest rodzaj ludzki, obdarzony, jak anioły, wolną wolą, lecz mający i ciało. Anioły, silniejsze duchowo, są jednak niżej w drabinie bytów od ludzi. Bez nich jednak zbędna jest nasza najważniejsza walka - walka o życie wieczne.
Czytaj więcej...
Wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski! - Ksiądz Stanisław Małkowski i Sekretariat Krucjaty Różańcowej

ZAPRASZAMY - Pola Elekcyjne w Warszawie 02.05.2018, w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski!
Tego dnia zapraszamy wszystkich, aby przybyli z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów! Tak już uczyniliśmy oddolnie w 2015 roku i co roku odnawiać będziemy ten akt, czekając aż dokona tego wreszcie władza polityczna i duchowna.
Uroczyste poddanie się Polski Panu Bogu i detronizacja człowieka zajmującego w swej grzesznej pysze tron należny Bogu.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych: Komentarz do Wyznania Wiary - część II/VIII - Norbert Polak

„ I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. ''
   Jezus jest naszym jedynym Panem. Określenie go Panem bierze się z greckiego Kyrios, czyli Pana nie w znaczeniu posiadacza ziemskich włości, ale w sensie Pana całego stworzenia. On jest również Źródłem wszelkiego prawa, sam bowiem jest Prawem. Księga Życia jest zapisana w Jego Prawie Miłości. Trójca Przenajświętsza jest również Sprawiedliwością.
Czytaj więcej...
Specjalnie dla Wspólnoty Dzieci Bożych - komentarz do Wyznania Wiary - część I/VIII - Norbert Polak

   Mamy dziś kryzys wiary i wynikający z niego kryzys moralności. Kościół Katolicki, atakowany przez szatana i jego zastępy, w dzisiejszych czasach dostał niezwykłą propozycję – zbliżenie się do człowieka. Powstało jednak jedno problematyczne pytanie – jak Kościół ma się zbliżyć do człowieka, skoro człowiek nigdy bardziej nie jest sobą, gdy trwa przy Jezusie i Jego nieskończonej miłości?
Czytaj więcej...
☛ Aborcja NIE jest ok! Zaapeluj do Rady Etyki Mediów - Prezes Centrum Życia i Rodziny, Paweł Kwaśniak


Drogi Przyjacielu!

Ośmielam się pisać do Ciebie już drugi raz w tym tygodniu, ale sprawa jest najwyższej wagi – chodzi o obronę prawdy na temat procederu tzw. aborcji!

Jak zapewne wiesz wydawane przez Gazetę Wyborczą pismo „Wysokie Obcasy” przygotowało skandaliczną okładkę, która w „cukierkowy” sposób ogłasza, że… „Aborcja jest ok”.
Czytaj więcej...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Maciej Maleszyk, szef Krucjaty Młodych:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - drużynowy, członek Rady Naczelnej Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych