Open top menu

   Miło nam poinformować, że pan Krystian Kratiuk, z którym mieliśmy zaszczyt przeprowadzić wywiad, właśnie został redaktorem naczelnym portalu PCh24.pl Gratulujemy!
   Równocześnie dziękujemy serdecznie Panu Redaktorowi Naczelnemu, Piotrowi Doerre za dotychczasową pracę na stanowisku szefa portalu. Wraz z całym zespołem PCh włożył on niesłychany trud w powstanie jednego z najlepszych portali polskich w historii naszej Ojczyzny. Jak się dowiedzieliśmy, pan Piotr Doerre nie odchodzi z Instytutu, lecz zostanie przesunięty na inny odcinek walki kontrrewolucyjnej, gdzie jego zdolności pomogą znowu zaowocować Instytutowi imienia Księdza Piotra Skargi.
   Portal PCh24.pl to jeden z największych polskich portali katolickich. Panuje tam także umiłowanie kultury, ale i odznacza się on skutecznością w przekazywaniu treści i inicjatyw potrzebnych do przeprowadzenia Kontrrewolucji, o której pisał profesor Plinio Correa de Oliveira w książce ,, Rewolucja i Kontrrewolucja ". Można by powiedzieć, że jest to portal idealny. Owszem, może nie zawsze można się zgodzić z każdą treścią, lecz jest to raczej kwestia takiego, a nie innego gustu. Niemniej, to właśnie Instytut imienia Księdza Piotra Skargi właściwie rozumie sensus catholicus, co jest dzisiaj udziałem niestety mniejszej części polskich mediów, w tym i katolickich. Dlatego Instytut wraz ze swymi projektami pełni niezwykle ważną rolę w edukowaniu Narodu Polskiego i prowadzenia go do naszej Królowej, Maryi Bogurodzicy Dziewicy. Oby łaskawy Pan Bóg ustrzegł ich od wszelkiej pychy (znanej w części środowisk tradycyjnych, niestety) i jeszcze bardziej udoskonalił w Sobie, błogosławiąc na drogę, którą ciągle, niemal bez zastrzeżeń, podążają już od lat.


Po prawej stronie, redaktor naczelny Krystian Kratiuk,
a po lewej redaktor Valdis Grinsteins.

Norbert Polak: Króluj nam Chryste! Rozmówcą Radia Chrystusa Króla jest pan redaktor Krystian Kratiuk. Jesteśmy na XIV Kongresie Konserwatywnym w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Panie Redaktorze, mamy pytanie, dlaczego katolik powinien być dzisiaj odważny i dlaczego są potrzebne takie inicjatywy, jak właśnie np. Kongres Konserwatywny?
Krystian Kratiuk: Katolik powinien być odważny w każdych czasach, szczególnie zmuszany jest do bycia odważnym wtedy, kiedy cały świat go otaczający jest przeciwny temu, co jako katolik wyznaje. A w dzisiejszych czasach tak właśnie jest. Kiedy chcemy przejść ulicą europejskiego miasta i się przeżegnać, cóż tu dużo mówić, grozi nam dzisiaj de facto to samo, co gdybyśmy uczynili ten pobożny gest np. w Pakistanie. Do tego doszliśmy. I to nie tylko dlatego, że goszczą u nas przybysze z krajów islamskich, ale także dlatego, że wściekła nienawiść ateistów jest skierowana głównie przeciwko wyznawcom Chrystusa skupionym w Kościele Katolickim właśnie. Ergo wymaga odwagi bycie Katolikiem, wymaga odwagi przyznanie się do bycia Katolikiem, ale przede wszystkim bycie Katolikiem wymaga odwagi dlatego, że postawienie na Chrystusa w swoim życiu wymaga odcięcia się od świata, nie tylko dziś, w tych trudnych rzeczywiście dla Katolicyzmu czasach, nie tylko przez ostatnie pięć wieków walki z Kościołem, a o tych pięciu stuleciach właśnie rozmawiamy dzisiaj w Niepołomicach na Kongresie Konserwatywnym. A zatem nie tylko wtedy, kiedy trzeba było się przyznawać, że się jest Katolikiem, kiedy protestanci chcieli zabijać Katolików. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba było się przyznawać, że się jest Katolikiem, wtedy, kiedy francuscy rewolucjoniści inspirowani przez masonerię chcieli zabijać Katolików i to czynili. Nie tylko wtedy, kiedy przez dziesiątki lat komuniści zabijali Katolików po kolejnej rewolucji, ale także wcześniej, także w czasach kiedy się wydawało, że Kościół kwitnie, bo pójście za Chrystusem i wzięcie na siebie Krzyża to odwaga. Dlaczego? Dlatego, że życie bez Krzyża, przynajmniej pozornie, wydaje się łatwe, proste i przyjemne, no tylko że jest to zmierzanie, jak każdy Katolik wie, w kierunku zupełnie odwrotnym niż ten, który jest nam zadany, nie poprzez bramę, która jest prawdą, drogą i życiem, ale zupełnie w drugą stronę.
N.P. : A dlaczego są cenne takie inicjatywy jak właśnie Kongres Konserwatywny?
K.K. : Takie inicjatywy jak Kongres Konserwatywny są znakomitym zobrazowaniem tego, że cały czas jesteśmy, że trwamy. To, co dzieje się na Kongresie Konserwatywnym będzie powielane w mediach, nie w wielu mediach, żeby była jasność, ale w tych chociaż, do których chcą dotrzeć Katolicy z całego świata. Radio Chrystusa Króla w Chicago jest tego najlepszym przykładem, ale mimo, że wielkie media o tym nie napiszą, to dostrzegą, to zobaczą, przeczytają, tacy goście jeszcze są. Ludzie przyznający się do Chrystusa, ludzie odmawiający wspólnie Różaniec Święty jeszcze są. Ludzie, którym nie zamydlił oczu radosny ekumenizm, którzy wiedzą, jak dzisiaj było powiedziane przez prof. Grzegorza Kucharczyka, kim naprawdę był Marcin Luter, którzy nie wierzą w brednie i w złote mity o rewolucji francuskiej, że tacy ludzie jeszcze istnieją. Nie dziwię się, że rewolucja dzisiejsza chce z nimi nadal walczyć.
N.P. : Dziękuję za tę cenną wypowiedź. Naszym rozmówcą był redaktor Krystian Kratiuk, piszący m.in. na łamach dwumiesięcznika „Polonia Christiana”. Salve Maria!
K. K. : Salve Maria!
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych