Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


#htmlcaption1 Cisowianka - od dzisiaj, Katolicy i Polacy, pijemy tę wodę! - łucznik Izydor Powrót do starego stylu w jeszcze lepszym stylu - łucznik Izydor Sensus catholicus dla obrony Kościoła - 62 postacie synowsko napominają papieża - Norbert Polak
Magna Polonia: Różaniec do granic i budzenie się Katolickiego Narodu Polskiego, od wieków Wybranego - Norbert Polak

 
   Wiadomą jest Państwu wielka inicjatywa ,, Różańca do granic ", która odbyła się w pierwszą sobotę, 7 października. Ludzie na granicach całej Polski odmawiali Różaniec Święty w intencji pokoju i Zbawienia dla Polski i świata. Czy jednak zabezpieczyliśmy tą jedną z najpotężniejszych broni wszystkie granice? Jak zareagowały środowiska wrogie Panu Bogu? Czy jest nadzieja na zmianę oblicza Ziemi na Ład wedle greckiej triady Dobra, Prawdy i Piękna?
Czytam dalej: http://www.magnapolonia.org/rozaniec-do-granic-2/
Czytaj więcej...
Magna Polonia: Doktor Bawer Aondo-Akaa na konferencji ,, Chesterton a ulepszanie ludzkości " - Norbert Polak

   11 października o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Papieskim Świętego Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. ,, Gilbert Keith Chesterton a ulepszanie ludzkości „, zorganizowana przez UP JPII, Instytut G.K. Chestertona na rzecz Prawdy i Kultury, jak i przez Instytut imienia Księdza Piotra Skargi.
    Swoje wystąpienie miał między innymi, doktor Bawer Aondo-Akaa w temacie pod tytułem: ,, Chesterton jako obrońca człowieka „. Doktor Bawer Aondo-Akaa jest niepełnosprawnym doktorem teologii i działaczem Fundacji Pro-prawo do życia.
Doktor Aondo-Akaa wskazał, że Gilbert Chesterton w każdym z nas
Czytam dalej: http://www.magnapolonia.org/doktor-bawer-aondo-akaa-na-konferencji-chesterton-a-ulepszanie-ludzkosci/
Czytaj więcej...
Magna Polonia: Watykan odpowiedział na „synowskie upomnienie” papieża Franciszka - Norbert Polak

 
   Zawsze lubię dzielić się z ludźmi mymi radościami. Dlatego i tym razem pozwolę sobie wskazać Państwu na kolejną mą publikację na Magna Polonia, co jest dla mnie jak zawsze wielką łaską od Pana Boga i zaszczytem od redakcji tego wspaniałego portalu:

http://www.magnapolonia.org/watykan-odpowiedzial-na-synowskie-upomnienie-papieza-franciszka/
Czytaj więcej...
Relacja z XIV Kongresu Konserwatywnego - Norbert Polak


    W sobotę, 7 października, na zamku królewskim w Niepołomicach odbył się XIV już Kongres Konserwatywny zorganizowany przez Instytut imienia Księdza Piotra Skargi. Tematem zgromadzenia było ,, 5 wieków walki z Kościołem ". Idea Kongresów koncentruje się wokół tematów społeczno-politycznych na bazie nauczania Magisterium Kościoła. Ważnym aspektem omawianym podczas corocznego wydarzenia jest walka Rewolucji wytaczającej swe działa przeciwko Kościołowi i ludzkości już od V wieków, jak i Kontrrewolucji będącej katolicką odpowiedzią na kryzys coraz bardziej ogarniający świat. Spotkania przybierają formę naukowo-publicystycznej konferencji, jednak nie brakuje i wielu innych cennych punktów programu.
Prowadzącym spotkanie był redaktor dwumiesięcznika ,, Polonia Christiana " i portalu PCh24.pl, Krystian Kratiuk. Uczestnicy spotkanie rozpoczęli od modlitwy, którą poprowadził Ksiądz Adam Wąsik. Następnie głos zabrał prezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi, Sławomir Olejniczak. W swym przemówieniu wskazał na rocznice, które przypadają na Annus Domini 2017: 500 lat reformacji luterańskiej, zwącej się tak naprawdę deformacją, trzechsetlecie ujawnienia się masonerii i stulecie Objawień Matki Bożej w Fatimie. Zaznaczył, iż Matka Boża ciągle wzywa nas do opamiętania i pokuty. Na koniec życzył wszystkim światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
Po tym wstępie rozpoczęły się wykłady, podczas których pierwszym prelegentem był profesor Grzegorz Kucharczyk w temacie pt. ,, Bunt Marcina Lutra i jego skutki ". Zacny wykładowca podreślił wspomniany fakt rocznic i zaznaczył ich kumulacyjny aspekt. Podkreślił, że rewolucja Lutra doprowadziła do powstania kilkunastu tysięcy denominacji protestanckich, ale wspólną rzeczą łączącą odłamy jednej sekty jest brak znajomości tego, co tak naprawdę pisał Marcin Luter. Profesor Kucharczyk ocenił, że różni biskupi stawiają wielkiego deformatora na równi ze Świętym Franciszkiem czy Świętym Tomaszem z Akwinu. Wspomniał, iż 26 czerwca Roku Pańskiego 2008 państwo niemieckie objęło patronat obchodów rewolucji Lutra, gdyż w ten sposób chciano pokazać światu otwartość kraju na przybywających turystów. Stąd do dzisiaj można kupić wiele pamiątek z wizerunkiem heretyka. Znany prelegent przywołał wydarzenia z życia tego rewolucjonisty, który schronił się u elektora Saksonii w Warburgu. Przypomniał postrzeganie Lutra 400 lat po pamiętnym Anno Domini 1517 w niemieckiej prasie, któa określała swego rodaka jako duchowego przywódcę, a Rzym, inaczej Katolicyzm jako postaci uwierające wolność. W 1883 napisano zaś, że Marcin Luter tchnął ,, moralne życie " w Naród Niemiecki. Dziś część hierarchów Kościoła Katolickiego twierdzi, że Luter pragnął dobra dla Kościoła Rzymskokatolickiego. Profesor Grzegorz Kucharczyk streścił jedną z nauk z Lutra: ,, Bóg nie jest potrzebny jako Pośrednik Zbawienia ". Wykładowca wskazał, że dzisiaj zapomniano także naukę Świętego doktora Kościoła, Piotra kardynała Damianiego żyjącego w XI wieku, który pisał już wtedy o konieczności zapobiegania homoseksualizmu wśród samych duchownych. Profesor zacytował też Świętego Jana Pawła II w kwestii posłuszeństwa Świętemu Apostolskiemu Kościołowi Rzymkokatolickiemu: ,, Nie " powiedziane Kościołowi jest jak ,, nie " powiedziane Chrystusowi. " Porównał te słowa ze Słowami Jezusa Chrystusa do Świętego Pawła, wówczas jeszcze zwanego Szawłem: ,, Szawle, czemu mnie prześladujesz? " Profesor Grzegorz Kucharczyk zaznaczył, że działania Lutra nie były reformą, aliści reformację , bowiem nie krytykował on błędów hierarchii, ale sam Kościół i Jego zasady. Prelegent odniósł się również do wulgarności Lutra zawartym w liście o rozmowach przy stole, które są zaprzeczeniem głoszonej pod jego sztandarem idei i tak na dodatek fałszywego ekumenizmu, oczywiście nie cytując przy tym wulgaryzmów. Marcin Luter uważał za jedyny autorytet Pismo Święte i sumienie. Pismo Świętej w wydaniu luterańskim odrzuca jednakże choćby list Świętego Jakuba, jak i wersja ta jest zdecydowanym błędem, gdyż odrzuca Tradycję Kościoła przekazywaną przez Apostołów i ich następców, funkcjonującą jeszcze przed Pismem Świętym, jak i będąca bazą dla późniejszego Jego stworzenia. Sumienie zaś pozbawione zostało autorytetu Magisterium, a sam Luter często sam głosił, co jest zgodne z Nauką Chrystusa, a co nie, podkreślając a odrzucając określone fragmenty. Podał, że wielki deformator rozpowszechniał nauczanie, w którym Zbawienie przychodzić miało jedynie przez łaskę i wiarę, ale nie przez i wypełnianie uczynków, o której to konieczności wspominał Święty Paweł. Odrzucał również realną Ofiarę Mszy Świętej i obecność Chrystusa w Eucharystii. Podczas rozprzestrzeniania się tych heretyckich nauk demolowano ołtarze Pańskie a ustawiano stoły, czym mieszkańcy danych terenów byli przerażeni. Luter powiedział również: ,, prawo małżeńskie nie należy do Ewangelii ", jednak sam Chrystus mówił o rzekomym prawie rozwodowym. Heretyk ten dzieci chrome określał z kolei ,, pomiotami szatańskimi ", które można mordować. Profesor Kucharczyk wspomniał również, że Marcin Luter poślubił zakonnicę Katarzynę von Borę w 1529. Sam Luter chętnie udzielał też rozwodów, usprawiedliwiając je Starym Testamentem, lecz działania owe były wielkim uderzeniem w społeczeństwo. Dzisiejszy bohater ,, ekumenicznych " biskupów wraz z kolejnym heretykiem, jakim był Jan Kalwin stwierdził, że rozum to nierządnica diabelska, oczywiście wyrażając to zdanie nawet w formie wulgarnej. Jan Kalwin dodawał natomiast, usprawiedliwienie grzechów nie dokonuje się przez Mękę Chrystusa, Ofiarę Odkupiciela, ale poprzez Wolę Boga wobec określonych wybranych do Zbawienia. W trakcie rewolucji lutańskiej niszczono manuskrypty, a zatem dzieła, które nie zostały jeszcze skopiowane, więc przepadły na zawsze, co dokonywało się i dokonuje się w ramach domniemanego ,, postępu ". Zastanawiając się, kto był największym beneficjentem reformacji profesor wskazał, iż stało się nim państwo, które zagarniało majątki klasztorne. Zacytował także słowa anglikańskiego konwertyty na Katolicyzm z przełomu XIX i XX wieku, Gilberta Chestertona: ,, Z Reformacji został tylko protest. " Pierwszy prelegent XIV Kongresu Konserwatywnego ocenił, że dzisiaj Katolicyzm określa się mianem zbioru zabobonów, wstecznictwa, które nie przystoi do naszych czasów. Luter powiedział kiedyś: Człowiek wierzący nie może być rozumny. " Natomiast dzieci rewolucji od 1917: ,, Człowiek rozumny nie może być wierzący. "

Drugim wykładowcą XIV Kongresu Konserwatywnego był przewodniczący chilijskiego stowarzyszenia Tradycji, Rodziny i Własności, Jose Antonio Ureta w wystąpieniu pod tytułem ,, Demony Rewolucji Francuskiej ", które tłumaczył przewodniczący Krucjaty Młodych, Maciej Maleszyk.
Jose Antonio Ureta przytoczył definicję rewolucji, podaną przez XIX-wiecznego Księdza profesora Jean'a Joseph'a Gaume'a: ,, Jeżeli zrywając maskę z jej twarzy zapytasz ją: Kim jesteś?, odpowie Ci: Nie jestem tym, za co mnie bierzesz. Wielu o mnie mówi, lecz niewielu mnie zna. Nie jestem karbonaryzmem ani rabacją, ani zastąpieniem monarchii republiką czy jednej dynastii inną bądź też nagłym zakłóceniem porządku publicznego. [...] Nie jestem ani Maratem, ani Robespierre'm, Babeufem czy Mazzinim, ani też Kossuthem. Ci ludzie to moi synowie, ale oni nie są mną. Ich sprawy to moje dzieła, ale one też nie są mną. Ci ludzie i ich sprawy to poszczególne fakty, które przemijają, a ja jestem stanem trwałym. "
Prelegent Kongresu przytoczył następnie słowa byłego ministra edukacji narodowej Francji, Antoniego Peillon'a, który narzekał, że rewolucja wcale nie zwyciężyła, gdyż nie zniszczyła religii z powierzchni Ziemi. W opinii francuskiego filozofa rewolucja zwyciężyła jedynie na płaszczyźnie politycznej, ale nie wyrugowała Boga z codzienności ludzi. Sugerował powstanie nowej religii, która powinna być atoli religią człowieka, stającym się człowiekiem w nieustannym ruchu - na wzór panteizmu. Rewolucja francuska, zdaniem francuskiego ministra, ani nie zniszczyła religii, ani jej nie zmodyfikowała, ani nie utworzyła nowej - religii obywatela, którymi mają się stać nawet dzieci.
Przewodniczący chilijskiego Tradition, Family and Property wspomniał, że w trakcie rewolucji antyfrancuskiej powstała w 1790 konstytucja cywilna dla duchowieństwa, pod którą duchowni mieli składać przysięgę wierności, co uczyniło 7 biskupów-zdrajców, jak i znacząca część duchownych. 15 tysięcy Księży wystąpiło zaś ze stanu duchownego, by zawrzeć rzekome małżeństwo. Proboszczowie zaś zmuszeni byli zmieniać w swych parafiach rejestry chrztu na rejestry narodzin.
Podczas rewolucji antyfrancuskiej zastąpiono katolicki kalendarz gregoriański kalendarzem rewolucyjnym, gdzie każdy miesiąc w ramach idei egalitaryzmu, czyli powszechnej równości w każdej dziedzinie, każdy miesiąc miał równą ilość dni. Święta zastępowano zaś ,, świętami " rewolucyjnymi, jak na przykład Święto Świętego Marka Dniem Pieczarki, inne Dniami Marchewki czy Kapusty. Równonoc jesienna rozpoczynała zaś nowy rok.


W państwie francuskim jedna z jego prowincji radykalnie sprzeciwiła się jednak zachodzącym przemianom. Była to katolicka Wandea. Wysłano tam zatem najlepsze wojsko, którym była armia moguncka, mająca za cel sterroryzować ludność prowincji wandejskiej. Akcja zakończyła się aliści klęską. Wysłano zatem znacznie większą armię, czego skutkiem stała się łączna liczba ofiar w wysokości około 200 tysięcy ludzi.
W całej Francji podczas owych krwawych żniw uwięzionych zostało 800 tysięcy ludzi.
Jak zauważył Jose Antonio Ureta, kłamstwem jest jakoby przyczyną wybuchu ogromnego przewrotu było ubóstwo i głód, gdyż ówczesna Francja stanowiła jedno z najbogatszych społeczeństw Europy.
Podsumowując liczbę ofiar wywołaną przez skutki rewolucji antyfrancuskiej i późniejszej wojny napoleońskiej, wyniosła ona od 3 do 4 milionów istnień ludzkich.
Po wygłoszonym wykładzie nastąpiła chwila na zadanie pytań prelegentowi. Jedna z uczestniczek zapytała: czy groźniejszym dla ludzkości był i jest marksizm czy postmodernizm? Odpowiadając, Ureta zaznaczył, że postmodernizm jest następstwem rewolucji antyfrancuskiej. Rewolucja komunistyczna zaś przebiegała dla odmiany w wielkich instytucjach, a postmodernistyczna w małych instytucjach, jak rodzina czy szkoła.
Wynikiem rewolucyjnych następstw uważamy dzisiaj, iż kapłani i papież nie są wybrani przez Boga, ale przez wolę ludu.
Jose Antonio Ureta sformułował dodatkowo pojęcie fake reality, czyli fałszywej rzeczywistości, w której nikt już w nic nie wierzy. To natomiast przygotowuje drogę pod dyktaturę relatywizmu.
Po wygłoszonym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa, a po niej odmówiony został Różaniec Święty, o który apelował redaktor Krystian Kratiuk, podkreślając łączność z uczestnikami akcji ,, Różaniec do granic " uczestników zaplanowanego już wcześniej Kongresu (stąd jedynie zbieżność dat wydarzeń).
 Trzecim prelegentem był reżyser filmów dokumentalnych, kandydat na prezydenta Polski w Roku Pańskim 2015, twórca ruchu społecznego Pobudki, Grzegorz Braun, którego tytułem prelekcji było pytanie: ,, Komu przeszkadza prawda o Lutrze? "
Sławny reżyser pracuje obecnie nad filmem ,, Luter i rewolucja protestancka ", którego premiera ma odbyć się już w październiku, a którego początkowego fragmentu pan Grzegorz specjalnie udzielił oczom uczestników Kongresu Konserwatywnego, nazywając go, a tak brzmi w środowiskach filmowych, ,, forszpanem ", czyli krótki materiałem reklamowym złożonym z kilku scen filmu. Jak się wydaje, dzieło jest zrealizowane dynamicznie, z ciekawymi ujęciami, wystąpieniami znakomitych prelegentów, jak i w skali międzynarodowej, z wykorzystaniem wspaniałego opracowania graficznego. Premiera odbędzie się w pałacu Stalina w Warszawie, następnie w Krakowie.
,, Wszyscy tu zgromadzeni na pewno trafiliby pod gilotynę, słysząc po wygłoszonych wykładach. Nie mogliby się wytłumaczyć przed nocną naradą Jana Kalwina w Genewie. " - zażartował były kandydat na prezydenta Polski.
Oznajmił, że jak na razie mamy ciszę w eterze przed publikacją filmu. Wskazał, że nagle, z niewiadomych przyczyn, pojawiło się przekonanie wśród Katolików, że można dogadać się z Lutrem, gdyż protestanci i Katolicy są w stanie ofiarować sobie jakieś ,, dary ", o czym mówi się na wysokich szczeblach Kościoła Katolickiego. ,, Idźcie na cały świat i prowadźcie dialog z wszystkimi narodami - nie znam takiej Ewangelii " - zaznaczył twórca Pobudki.
,, Pan Bóg nie stawia nas pod rozwiązywanie talmudycznych rebusów " - dodał.
Na koniec ocenił zadania protestantyzmu, jako pierwszego etapu w procesie rewolucji: ,, Protestantyzm zrobił swoje i może odejść. Przejechał walcem pod następne rewolucje. " Tym samym odniósł się do stwierdzenia samego profesora Plinio Correi de Oliveiry, który w swym fundamentalnym dziele, określanym przez profesora Jacka Bartyzela jako połączenie katechizmu i rozkazu żołnierskiego, ,, Rewolucji i Kontrrewolucji ", podsumował, że gdy nadeszła jeszcze gorsza rewolucja antyfrancuska, rewolucja protestancka odeszła w niepamięć.

Czwartym prelegentem był redaktor naczelny jednego z największych katolickich portali w Polsce - PCh24.pl, Piotr Doerre. Tematem jego prelekcji było: ,, Rosja rozsieje swe błędy po całym świecie. Konsekwencje rewolucji marksistowskiej ".
Redaktor naczelny portalu PCh24.pl zauważył, że jak dotąd żaden z papieży nie został zabity ani żaden naród unicestwiony, jak głosi Tajemnica Fatimska w jednym z przekazów Matki Bożej. To rodzi refleksję, czy zapowiedziane już nadeszły i minęły, czy jednak dopiero ujrzymy grozę widoku wspomnianych wydarzeń i III wojny światowej, jak i zwycięstwo Barki Chrystusowej - Świętego Kościoła Katolickiego.
Piotr Doerre podkreślił aspekt emancypacyjny zawarty w pismach Karola Marksa. Według niego religia jest urojony słońcem, a to człowiek jest jedynym, prawdziwym centrum świata.
Wspomniał na encyklikę papieża Piusa XI - ,, Divini redemptoris " (,, Odkupiciel "), określana mianem ,, O bezbożnym komunizmie ". W dziele tym papież wymienił krwawe, ateistyczne rządy w Meksyku, lewacką rewolucję w Hiszpanii i antyreligijny z istoty komunizm. Wedle ostatniego, wszelkie dobro bierze się ze społeczności. Papież wskazał również na panującego ducha nihilizmu, czyli braku funkcjonowania zasad moralnych w społeczeństwach.
Odnosząc się do zarazy bolszewizmu, prelegent podał, że nawet narody barbarzyńskie posiadały hamulce, wyryte w ich sercach niezatartą reką Boga. Gdy jednak wykreśla się z serc Boga, wówczas człowiek zatraca się w największych barbarzyństwach i powszechnym zniszczeniu.
,, Powstrzymywanie się od współżycia to burżuazyjny przeżytek " - tak uważali już bolszewicy.
Jedni uważają, że komunizm upadł, inni, że przeszedł tylko transformację. Do dzisiaj mamy reżimy komunistyczne w Chinach, Korei Północnej, Wietnamie, Kubie czy Ameryce Południowej. W Europie natomiast odbył się długi marsz lewicy przez instytucje.
Doerre wskazał, że wśród ,, błędów Rosji " (Matka Boża Fatimska) znajdują się: omnipotencja państwa, zrównanie wszystkich dziedzin i kategorii, podważanie autorytetu rodziców, stymulowanie procesów laicyzacyjnych przez instytucje międzynarodowe, rozwody, aborcje.
Zacytował także Augusta del Noche, włoskiego filozofa polityki: ,, Komunizm umarł na wchodzie, ale odrodził się na zachodzie. "

W ocenie redaktora naczelnego jedynie kilka procent wśród prawosławnych po ćwierćwieczu pierestrojki praktykuje swą religię - a zatem naród rosyjski nawet nie nawrócił się na prawosławie. Tu jednak po wykładzie podeszła do pana redaktora pani profesor Raźny, która zaoponowała, stwierdzając, iż dzisiaj religia odgrywa w Rosji ważną rolę, co widać choćby po przywracaniu krzyży w instytucjach publicznych, którą to rzecz zwalcza się zaś na Zachodzie. Wywiązała się ciekawa dyskusja, która na pewno wymaga rozwinięcia tego niezwykle intrygującego tematu, jakim jest prawdziwe oblicze Rosji, zwłaszcza, że w Polsce funkcjonują dwie, można powiedzieć, skrajnie przeciwne prawdy na temat byłego Związku Sowieckiego.
Na koniec prelekcji, redaktor naczelny jednego z najlepszych portalu w Polsce, powiedział: ,, Spieszmy się robić miejsce tryumfowi Niepokalanego Serca Maryi. "

Piątym prelegentem był uczeń profesora Plinio Correa de Oliveiry, Valdis Grinsteins, Wenezuelczyk łotewsko-hiszpańskiego pochodzenia. Obecnie pełni funkcję doradcy Stowarzyszenia Tradycji, Rodziny i Własności przy Instytucie imienia Księdza Piotra Skargi, publikując na łamach dwumiesięcznika ,, Polonia Christiana ". Tytułem jego prelekcji było pytanie: ,, Dokąd zmierza Rewolucja? "
Redaktor ,, Polonia Christiana " wskazał, że ludzie myślą, iż znajomość przyszłości to albo Objawienie Boże albo szarlataneria, wróżenie. Rzecz ta jest jednak bardzo pożądaną w dzisiejszych czasach, gdyż firmy i instytucje zatrudniają analityków badających rynek i przyszłe tendencje.
My możemy natomiast zauważyć etapy procesu rewolucyjnego, który pojawia się w wielu dziedzinach: zabawkach, modach czy architekturach.
Valdis Grinsteins zaprezentował przewidywania profesora Plinio Correi de Oliveiry zawarte w książce ,, Rewolucja i Kontrrewolucja ", która była napisana już w Roku Pańskim 1959, a jeden rozdział w 1976.
Jak zauważył wielki, brazylijski myśliciel, zmierzamy obecnie do struktury plemiennej, czyli trybalizmu, a więc zmieszania magii i satanizmu. W strukturze tej dojdziemy do rzekomego spełnienia doskonałego obrazu koegzystecji ludzkiej, w której najwyższymi wartościami będą wolność indywidualna i kolektywna społeczność, nie naruszająca wolności poszczególnego człowieka.
Jak zauważył Wenezuelczyk, nasi wrogowie nie piszą o swych planach w obrazach science-fiction,
aliści o wizjach przyszłości, które są to dzieła są później honorowane różnymi nagrodami.
Prelegent przyjrzał się i zaanalizował zwłaszcza wypowiedzi Albina Toflera i Yuvala Noaha Harariego. W książce tego drugiego pt. ,, Homo Deus ", widnieje ocena: kiedyś plagami społecznymi były wojna, zaraza i głód. Dzisiaj są nimi samobójstwa, starość i nadmiar jedzenia.
Valdis Grinsteins zaznaczył, że wielu myślicieli o mentalności rewolucyjnej, sprzecznej z ładem i celami ustanowionymi przez Boga lub stawiającymi je w złej hierarchii i właściwej przyczynowości i celowości, zawsze pragnęło znalezienia przepisu czy formuły na nieśmiertelność i doprowadzeniu do stworzenia społeczeństwa ,, lepszej rasy ".
Grinsteins zauważył, że żyjemy dziś w latach dataizmu, który staje się niejako religią technologiczną, opartą na pozyskiwaniu danych, poprzez oferowanie nagrywania filmów na Youtube. Youtube udziela swym użytkowników wielkiej ilości gigabajtów. Takie utrwalanie obrazu ma jakby służyć nieśmiertelności.
Po skończonych wykładach odbył się koncert muzyki klasycznej chóru kameralnego ,, Sancta Trinitas " pod dyrekcją Dawida Kusza. Uczestnicy Kongresu mogli wznieść swe serca ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Następnie odbyła się uroczysta kolacja.
Podczas trwających przerw na Kongresie Konserwatywnym można było spotkać wiele znamienitych postaci, jak polski sygnatariusz ,, Correctio Fillialis ", profesora Arkadiusza Robaczerwskiego, redaktorów PCh24.pl i ,, Polonia Christiana ", członków Krucjaty Młodych czy znamienitych kapłanów z różnych zakątków świata. A nad XIV już Kongresem Konserwatywnym czuwała wielka figura Matki Bożej Fatimskiej na tle halabard i kwiatów. Jak zaznaczył redaktor Krystian Kratiuk, dzisiejszą bronią, o wiele potężniejszą niż nawet broń biała, jest różaniec, do którego odmawiania szczerze zachęcał wszystkie dzieci Świętej Łodzi Piotrowej Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla i Matki Bożej Królowej Świata.


 
Czytaj więcej...
Komu służy Kurdystan i czy może służyć prawdziwej Armii Boga? - Norbert Polak na Magna Polonia   Wielce raduje mnie fakt, iż, dzięki Bogu, opublikować mi było dane kolejny artykuł na wspaniałym portalu Magna Polonia. Dziękuję także Redakcji Magna Polonia za owocną pracę w jej szeregach.
   Artykuł, choć zapisany wymagającymi refleksji stwierdzeniami uniwersalnymi na temat egzystencji Narodów i uwarunkowań społecznych, jak i wyjaśniający zawiłą sytuację wokół Kurdystanu, odsłania Państwu wiele niezwykłych wątków związanych z grą rozgrywaną na Bliskim Wschodzie. Wzywa on również do podjęcia zadumy nad możliwymi formami pomocy Wspólnoty Dzieci Świętego Kościoła Katolickiego. Owocnej lektury!

http://www.magnapolonia.org/komu-sluzy-kurdystan-i-czy-moze-sluzyc-prawdziwej-armii-boga/
Czytaj więcej...
Powrót do starego stylu w jeszcze lepszym stylu - łucznik Izydor i redakcja Isidorium

   Króluj nam Chryste! Kochani Czytelnicy, których wierność doprawdy mnie zadziwia. Patrząc bowiem po wynikach bloga i to w trakcie okresowego braku aktywności, która wynosiła ponad półtora miesiąca, jestem zdumiony, że tak wielu z Państwa raczyło obdarzyć nas tak wielkim zainteresowaniem w przeglądaniu starych artykułów. Widocznie ich zawartość dobrze Państwu służy i uważają je Państwo za cenny wkład w myśl społeczną - jest dla nas zaszczytem i przyjemnością, że zostaliśmy przez Państwa docenieni i że możemy służyć Bogu poprzez służbę Jego chwale i ku Zbawieniu dusz. Oczywiście, w tych dwóch najważniejszych i takiej kolejności ułożonych celach spełniają się i inne, podrzędne cele, które znają Państwo doskonale i które zapisaliśmy na początku naszej misji ( https://isidorium.blogspot.com/p/eksport.html ).
   Powracamy po wspomnianej przerwie, przerwie wynikającej z jednej strony z potrzebnego każdemu wypoczynkowi, a z drugiej strony, jeszcze bardziej, z doświadczeń uzyskanych z bliższego poznania Polonii chicagowskiej i nie tylko, jak i samemu pobytowi w intrygującym kraju, jakim jest właśnie Ameryka, a którą to, dzięki uprzejmości Polaków mieszkających w Chicago i okolicach, mogliśmy zwiedzić i poznać. Niewiele życie Polonii różni się od życia Polaków mieszkających w kraju, dlatego nie zamierzamy poświęcać temu oddzielnego artykułu, chyba, że byliby Państwo zainteresowani tematem, wówczas proszę o przysłanie próśb na nasz adres mailowy ( izydor427@gmail.com ). Jeżeli zainteresowanie okaże się wystarczająco duże, wówczas podzielimy się paroma refleksjami.
   Powrót naszej działalności, jak Państwo zapewne już zauważyli, spotyka się z nową jakością w warstwie graficznej. Nowy, ulepszony wygląd strony zawdzięczamy kuzynowi jednego z naszych redaktorów, Mateuszowi. Wyrażamy mu wielką wdzięczność za dokonanie tego, czego sami przez dłuższy czas nie byliśmy w stanie wykonać w kilku elementach technicznej strony naszej działalności. Owszem, mamy do wykonania jeszcze kilka drobnych poprawek, niemniej, za jakiś czas wszystko wróci, a właściwie powstanie ku świetnej formie, ku świetnej prezencji. Ponowne rozpoczęcie naszej działalności publicystycznej i nie tylko wiąże się również z pewnymi zmianami w zakresie programu. Mianowicie, od teraz będziemy stawiali bardziej na rozwój ducha poprzez kulturę. Zajmiemy się również eksportem myśli zgodnych z linią projektu społecznego, jakim jest Isidorium, na inne portale. Stąd, mniej będzie tekstów publikowanych w pierwszej kolejności na Isidorium, lecz każdy nasz przekaz z innych portali, a który został doceniony na owej arenie zewnętrznej, zostanie ukazany i na Isidorium - o tym będziemy stale informowali. Niemniej, zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Nasi redaktorzy już szykują się do nowych serii artykułów, w tym do jednej wyjątkowej. Zapraszamy do współpracy i nowych redaktorów! Aktualności z życia politycznego, kościelnego i społecznego wraz z komentarzami do nich nie zostaną zaniedbane, lecz jakość stanie się jeszcze mocniejsza. Mamy w planach nawiązanie współpracy z kolejnymi mediami - jeśli Pan Bóg da, osiągniemy obopólny sukces.
W naszej ofercie pojawią się teraz i wiersze - rzecz, która była przez nas samych niedoceniana, choć, co zadziwiło naszą redakcję, jest niezwykle pozytywnie oceniana przez badanych, jak i wydaje się niezwykle cennym, gdyż rzadkim skarbem w dzisiejszych czasach. Dla nas poezja nie jest niczym nadzwyczajnym, widać jednak, że w społeczeństwie polskim brakuje owej wspaniałej sztuki, jak i występuję głęboka tęsknota do podobnych dzieł, którymi żyli nasi ojcowie z czasów Korony Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też, nie marnując danych nam, nie przez nas, lecz z łaski Bożej, talentów, promowali będziemy wyższych słów egzystencję w myśli ludzkiej. Daj Boże, aby wszelkie podejmowane przez nas działania służyły Najwyższemu Władcy, Panu Jezusowi Chrystusowi Królowi, Jego Matce, Bogurodzicy Dziewicy Królowej, jak i dobru ludzi i całego stworzenia Bożego.
   Zapraszamy Państwa zatem do dalszej przygody z tym naszym statkiem Isidorium, odbywającym podróż po oceanie wzburzonych fal ku świetlistemu portowi życia, którym jest Alfa i Omega, Początek i Koniec.

Pozdrawiamy serdecznie! Salve Maria!
Błogosławieństwa Bożego życzy Łucznik Izydor i Redakcja Isidorium
 
 


Czytaj więcej...
MOBILIZACJA: Koniec walki o życie Charliego - Halina Łabądź


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Bardzo smutna wiadomość dotycząca Charliego Gardy. Niestety Rodzice dziecka zrezygnowali z walki o życie swojego synka. Trudno się w tym wszystkim połapać. Raz sądy wydają zgodę na leczenie Charliego w Stanach, za jakiś czas pokazuje się wiadomość, że dziecko jest własnością szpitala i to lekarze decydują o tym czy ma być leczone czy uśmiercone.
Diabelskie prawo, diabelskie szpitale, diabelscy lekarze i diabelscy sędziowie.
Szkoda, że
Czytaj więcej...
NEWS: Diabeł nie odpuszcza - wymyśla kolejne sposoby aby uśmiercić Charliego - Halina Łabądź

Znalezione obrazy dla zapytania Łucznik Izydor
 Łuczniku Izydorze, dziś na Gloria TV przeczytałam, że sprawa Charliego jest nie zakończona. Tomasz Terlikowski napisał, że szpital uzurpuje sobie prawo własności do Charliego i nie chcą go wypuścić na leczenie do Stanów. Niestety nie mam czasu, żeby więcej napisać. Może Ty coś od siebie napiszesz i wyślesz jako pilne, żeby dalej omadlać Charliego. Z Panem Bogiem i z Maryją. Pozdrawiam.
Czytaj więcej...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej