Open top menu

Addenda redakcji: Pierwotnie wywiad miał być w formie audio przekazany pewnej stacji radiowej, jednak ta trzecia propozycja po prostu nie wchodziła w skład linii programowej radia. Dlatego, przedstawiamy Państwu niemniej ciekawy wywiad trzeci. Reszta będzie dostępna w późniejszym terminie. Tekst został na potrzeby formy pisanej troszkę zredagowany.

Viva Cristo Rey! Mówi Norbert Polak.

Redaktor Valdis Grinsteins po lewej,
a po prawej redaktor Krystian Kratiuk.
Właściwej Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla na Króla Polski nie mamy do dnia dzisiejszego. Nie zmieniło tego ani przesłanie papieża Piusa XI zawarte w encyklice ,, Quas primas " z Anno Domini 1925, ani Orędzia dane Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej i skierowane do ówczesnych władz II Rzeczypospolitej ani projekt ustawy śp posła Artura Górskiego wygłoszony w Sejmie III Rzeczypospolitej w Roku Pańskim 2005, ani nawet, jakkolwiek przynoszący pewne owoce, akt zawierzenia w Łagiewnikach z dnia 19 listopada 2016. Wszystkiego przyczyną nie jest jedynie działalność wrogich Polsce środowisk z zagranicy, ale i z wewnętrznej areny narodowej i państwowej, w postaci masonerii, żydów talmudycznych czy innych sekt, ale także jedna z naszych wad, jaką jest anarchia narodowa. Anarchia, która prowadziła synów polskiej ziemi do zasłaniania królewskiej władzy Osoby Jezusa Chrystusa własną osobistością i ambicjami. O przyczynie pojawiania się tak często tej naszej wady narodowej rozmawiałem z wenezuelczykiem łotewsko-hiszpańskiego pochodzenia, redaktorem dwumiesięcznika ,, Polonia Christiana " i doradcą Stowarzyszenia Tradycji, Rodziny i Właśności przy Instytucie imienia Księdza Piotra Skargi w Polsce, panem Valdisem Grinsteinsem.

Norbert Polak: Króluj nam Chryste, właśnie jesteśmy na XIV Kongresie Konserwatywnym, zorganizowanym przez Instytut Księdza Piotra Skargi w Niepołomicach na Zamku Królewskim. Naszym rozmówcą jest pan Valdis Grinsteins, który dzisiaj również będzie miał prelekcję, a my zapytamy pana Valdisa, skąd wzięła się anarchia narodowa w Polsce, czego przykładem chociażby jest niewybranie syna Jana III Sobieskiego na władcę Polski, czego nie uczyniła szlachta, gdyż zapewne chciała kontrolować swojego kandydata.

redaktor Valdis Grinsteins: Myślę, że problem jest taki. Ludzie w Polsce mają bardzo dużo osobowości - co jest bardzo dobre. Tylko, że kiedy mamy dużo osobowości, też potrzebujemy dużych cnót. I jedną z cnót jest bycie pokornym, co znaczy - akceptować się mimo tego, że mamy dużo osobowości. Są ludzie, którzy w kilku punktach wiedzą lepiej niż my i dlatego musimy akceptować, analizować, co mówią i kiedy on ma rację. Ale właśnie to jest problem z pychą - ja wiem lepiej niż każdy, ja mam lepszą opinię w tym temacie niż inni i oczywiście nie akceptujemy tego, że ktoś może nas kierować lepiej. Co jest ciekawe, to nie idzie w punkt religijny, w tym sensie, że Polacy akceptują wyznanie katolickie, która nas kieruje, a bez tego byłaby już totalna anarchia. Ale kiedy idę w sprawy polityczne, to tak - ja wiem lepiej niż wszystkie autorytety i dlatego robię to lepiej niż każdy autorytet i dlatego nie mogę słuchać czy robić tego, co on mówi, bo ja wiem lepiej. Koniec.

Brakuje w tym kraju faktycznie bycia pokornym - akceptować, analizować. I niestety anarchia narodowa była bardzo często najgorszym wrogiem państwa polskiego. Bardzo często problemy stoliczne, że wygramy bitwę ze Szwedami czy Tatarami czy innymi, a potem nie zgadzamy się, co robić, właśnie - bo każdy ma swój plan i każdy jest największym generałem i każdy wie co robić, dokąd idziemy, jaki kierunek itd. Na końcu wygramy na polach bitewnych, a potem przegramy, gdyż brakuje nam tej konsekwencji. I niestety - brakuje bycia pokornym. Myślę, że gdyby ludzie byli trochę bardziej pokorni, byłoby dużo lepiej. I brak tego korzenia skutkuje anarchią narodową.

NP: Dziękujemy Panu Redaktorowi za tę cenną wypowiedź. Rozmawiał Norbert Polak. Salve Maria!

rVG: Salve Maria!
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych