Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Addenda redakcji: Pierwotnie wywiad miał być w formie audio przekazany pewnej stacji radiowej, jednak ta trzecia propozycja po prostu nie wchodziła w skład linii programowej radia. Dlatego, przedstawiamy Państwu niemniej ciekawy wywiad trzeci. Reszta będzie dostępna w późniejszym terminie. Tekst został na potrzeby formy pisanej troszkę zredagowany.

Viva Cristo Rey! Mówi Norbert Polak.

Redaktor Valdis Grinsteins po lewej,
a po prawej redaktor Krystian Kratiuk.
Właściwej Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla na Króla Polski nie mamy do dnia dzisiejszego. Nie zmieniło tego ani przesłanie papieża Piusa XI zawarte w encyklice ,, Quas primas " z Anno Domini 1925, ani Orędzia dane Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej i skierowane do ówczesnych władz II Rzeczypospolitej ani projekt ustawy śp posła Artura Górskiego wygłoszony w Sejmie III Rzeczypospolitej w Roku Pańskim 2005, ani nawet, jakkolwiek przynoszący pewne owoce, akt zawierzenia w Łagiewnikach z dnia 19 listopada 2016. Wszystkiego przyczyną nie jest jedynie działalność wrogich Polsce środowisk z zagranicy, ale i z wewnętrznej areny narodowej i państwowej, w postaci masonerii, żydów talmudycznych czy innych sekt, ale także jedna z naszych wad, jaką jest anarchia narodowa. Anarchia, która prowadziła synów polskiej ziemi do zasłaniania królewskiej władzy Osoby Jezusa Chrystusa własną osobistością i ambicjami. O przyczynie pojawiania się tak często tej naszej wady narodowej rozmawiałem z wenezuelczykiem łotewsko-hiszpańskiego pochodzenia, redaktorem dwumiesięcznika ,, Polonia Christiana " i doradcą Stowarzyszenia Tradycji, Rodziny i Właśności przy Instytucie imienia Księdza Piotra Skargi w Polsce, panem Valdisem Grinsteinsem.

Norbert Polak: Króluj nam Chryste, właśnie jesteśmy na XIV Kongresie Konserwatywnym, zorganizowanym przez Instytut Księdza Piotra Skargi w Niepołomicach na Zamku Królewskim. Naszym rozmówcą jest pan Valdis Grinsteins, który dzisiaj również będzie miał prelekcję, a my zapytamy pana Valdisa, skąd wzięła się anarchia narodowa w Polsce, czego przykładem chociażby jest niewybranie syna Jana III Sobieskiego na władcę Polski, czego nie uczyniła szlachta, gdyż zapewne chciała kontrolować swojego kandydata.

redaktor Valdis Grinsteins: Myślę, że problem jest taki. Ludzie w Polsce mają bardzo dużo osobowości - co jest bardzo dobre. Tylko, że kiedy mamy dużo osobowości, też potrzebujemy dużych cnót. I jedną z cnót jest bycie pokornym, co znaczy - akceptować się mimo tego, że mamy dużo osobowości. Są ludzie, którzy w kilku punktach wiedzą lepiej niż my i dlatego musimy akceptować, analizować, co mówią i kiedy on ma rację. Ale właśnie to jest problem z pychą - ja wiem lepiej niż każdy, ja mam lepszą opinię w tym temacie niż inni i oczywiście nie akceptujemy tego, że ktoś może nas kierować lepiej. Co jest ciekawe, to nie idzie w punkt religijny, w tym sensie, że Polacy akceptują wyznanie katolickie, która nas kieruje, a bez tego byłaby już totalna anarchia. Ale kiedy idę w sprawy polityczne, to tak - ja wiem lepiej niż wszystkie autorytety i dlatego robię to lepiej niż każdy autorytet i dlatego nie mogę słuchać czy robić tego, co on mówi, bo ja wiem lepiej. Koniec.

Brakuje w tym kraju faktycznie bycia pokornym - akceptować, analizować. I niestety anarchia narodowa była bardzo często najgorszym wrogiem państwa polskiego. Bardzo często problemy stoliczne, że wygramy bitwę ze Szwedami czy Tatarami czy innymi, a potem nie zgadzamy się, co robić, właśnie - bo każdy ma swój plan i każdy jest największym generałem i każdy wie co robić, dokąd idziemy, jaki kierunek itd. Na końcu wygramy na polach bitewnych, a potem przegramy, gdyż brakuje nam tej konsekwencji. I niestety - brakuje bycia pokornym. Myślę, że gdyby ludzie byli trochę bardziej pokorni, byłoby dużo lepiej. I brak tego korzenia skutkuje anarchią narodową.

NP: Dziękujemy Panu Redaktorowi za tę cenną wypowiedź. Rozmawiał Norbert Polak. Salve Maria!

rVG: Salve Maria!
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi