Open top menu

   Mamy dziś kryzys wiary i wynikający z niego kryzys moralności. Kościół Katolicki, atakowany przez szatana i jego zastępy, w dzisiejszych czasach dostał niezwykłą propozycję – zbliżenie się do człowieka. Powstało jednak jedno problematyczne pytanie – jak Kościół ma się zbliżyć do człowieka, skoro człowiek nigdy bardziej nie jest sobą, gdy trwa przy Jezusie i Jego nieskończonej miłości?

    Zaczynamy komentarz do Wyznania Wiary. Zostałem o to poproszony przez mego przyjaciela, Grzegorza. Chcąc przysłużyć się mym braciom w wierze, postaram się godnie wykorzystać dar, który nie jest mą zasługą, lecz łaską. Wszystko bowiem jest łaską, jak mówi nasz przyjaciel z Nieba, Święty Augustyn. Jest nią również obrona wiary w czasach zamętu, jakie nastały. Wichura herezji i niedomówień przebiega przez całą Ziemię i próbuje osłabić wiarę, którą od wieków przekazuje nam Święty Apostolski Kościół Katolicki.
Stąd, ja, sługa nieużyteczny, postaram się Wam, Kochane Dzieci Boże, wyjaśnić znaczenie słów, które wygłaszamy na każdej niedzielnej Przenajświętszej Ofierze Eucharystycznej Mszy Świętej.

Część I/VIII
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

    Wierzymy w jednego Boga, który jest jedyną Prawdą i Źródłem Prawdy i poznania o istocie Boga, o człowieku i całym wszechświecie. Prawdą, która nie jest wyobrażeniem o Bogu, lecz jest rzeczywistością. Jest Bogiem żywym, który domaga się życia pośród nas, poszanowania i czci. Bogiem, który stał się człowiekiem. Jezus podał nam prawdę o Boskiej naturze. Bóg jest w trzech Osobach - w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Pierwszą Osobą jest Ojciec, od którego pochodzi Syn i Duch Święty, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (nie od samego Ojca).
Ojciec jest Wszechmogący, to znaczy, że wszystko może. To znaczy, że to On stworzył wszechświat i każdy byt, ożywiony i nieożywiony. Wśród ożywionych są: Matka Boża, jako najdoskonalsze stworzenie, ludzie, aniołowie i zwierzęta. Wśród nieożywionych są: rośliny i rzeczy martwe (np. kamienie, ziemia, meble, domy, samoloty). Nie mówię tu o bytach żywych i nieżywych dlatego, że w ten sposób bardziej bym określał, czy coś jest dobre, czy złe - czy ma w sobie światło życia czy światło śmierci. Czy jest w łasce Boga, czy oddalił się od tego źródła, którym jest nasz Ojciec przez Syna w Duchu Świętym.
    Pan Bóg jest Stworzycielem Nieba i Ziemi. Znaczy to, że stworzył nie tylko Niebo, ale i Ziemię, ale i wszystkie inne planety i gwiazdy, w tym słońce. Jest również Panem podziemia, czyli tego, co pod ziemią. Jest również Panem powietrza. On stworzył wszystko - nawet każdy centymetr piekła, gdyż zasady Jego Boskiej Sprawiedliwości, a zatem po prostu Jego Sprawiedliwość, czyli On sam, który jest Sprawiedliwością, nie mogły pozwolić, aby stworzone już istoty mogły teraz, po otrzymaniu daru życia i wolności (w tym wyboru) zostać unicestwione. Stąd osądził sprawiedliwie Jego poddanych, którymi wszyscy jesteśmy i wykonał wyrok odpowiedni do naszych decyzji, co zawsze czyni, żyjąc w komunii ze swym stworzeniem. Dlaczego Bóg żyje w komunii ze swym stworzeniem? Albowiem jest Wszechwiedzący i wie, co dzieje się z każdą, choćby najdrobniejszą cząstką Jego stworzenia, czyli cząstek, które od niego wszystkie się wzięły. Nawet ludzie, którzy urodzili się z ludzi, pochodzą od ludzi, którzy pochodzą od Boga. Każdy zaś, po śmierci swej, albo wróci do Boga, złączywszy się z Nim na wieki albo na wieki zostanie od Niego odłączony, według własnej woli, według wyborów, jakie podejmował w ciągu życia, a które składają się na całościowy, ostateczny wynik. Jednak nawet Ci, którzy złączą się z Bogiem na wieki, nie utracą daru wolnej woli. Jest to bowiem dar, który posiada sam Bóg. A On, jak mówi Pismo Święte, stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo, a zatem dał nam i aniołom wolną wolę - jeden z Jego najwspanialszych darów.
Stworzycielem jest zaś wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, bowiem stworzył ducha i ciało. Nie stworzył tylko ducha. Stworzył również i ciało, które ożywia dusza. A zatem nie było od początku zamysłem Boga, aby ciało było, jak określił je Święty Augustyn, zbędnym workiem. Ciało stało się nim tylko przez grzech, który pociąga za sobą zepsucie. Ciało jest skażone konsekwencją grzechu. Ciało jest bowiem złączone z duszą i duchem. Duch jest to zaś najdoskonalsza część duszy, która w momencie ekstazy (również modlitwy) wznieść się może do Boga. Duch adoruje oblicze Najświętszego Ojca i niebiańskie doskonałości. Zjednuje on łaskę Bożą i ściąga na siebie wzrok i łaskawość Boga. Powracając do ciała, mamy także o nie dbać, aby nie osłabiało sił ducha, który wznosić się ma do wyższych celów, a nie walczyć z ciałem. Święty Tomasz z Akwinu mówi zaś, iż człowiekowi potrzebna jest jedność duchowo-psychiczno-fizyczna. Pojawia się tu i psychika, która jest z kolei autonomiczną strukturą, czyli częściowo niezależną od pozostałych, jednak, jak każda z nich, złączona w jedną całość. Oczywiście, należy przypomnieć, iż to nie z pragnienia ciała, aliści z pragnienia ducha rozliczani będziemy, a zatem z tej części, która poznała Boga. i która może przyjąć Jego prawdę albo ją odrzucić. Mamy prymat duszy nad ciałem, a zatem wpierw dbajmy o zażyłość z Tym, od Którego pochodzimy i do Którego zmierzamy, a którym jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny Prawdziwy.
    Na koniec zadajmy sobie pytanie o początek - Właśnie, czy my wierzymy? Czy nasze życie jest jak dwa skrzydła, którymi są wiara i rozum? Czy wierzymy, a zatem przyjmujemy wszystko, co podał nam Kościół Święty, Matka nasza? Zauważmy: Wierzę. To znaczy, że wiara i decyzja o tym, co uczynimy z naszym życiem prywatnym, życiem z innymi, życiem społecznym i publicznym należy do każdego z nas z osobna. Kochane Dziecko Boże, czy wierzysz Swemu Najczulszemu Ojcu i temu, co On przykazał? Czy Twoja wiara nie jest martwą, lecz żywą przyjęciem Jezusa i potwierdzeniem własnym, szlachetnym zachowaniem i uczynkami miłosierdzia?
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych