Open top menu

,, Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. ''

część IV/VIII

   Nieraz stawiamy sobie to samo pytanie, które zadawali... bluźniercy. Pytamy bowiem: ,, Dlaczego Jezus dał się ukrzyżować?
Przecież mógł się sam uwolnić. '' Pytanie, czy my sami mogliśmy się uwolnić i uznać Jego władanie? Czy może jednak nasza wola tak stwardniała, że nie byliśmy w stanie patrzeć na zdrowy chłopski rozum? Mając bowiem tuż przed sobą Prawdę, zaprzeczamy, że istnieje i że... jest prawdziwa. Chcemy innego życia, chcemy życia bez krzyża. Chcemy tworzyć świat iluzji, świat, w którym nie odczuwamy bólu... Tylko, że ból istnieje i, czy chcemy go odczuwać czy nie, świadczy o postępującej śmierci... Zastanówmy się jednak, czy w świecie śmierci nie wolimy umrzeć dla tego świata, a narodzić się dla Królestwa Wiecznego Szczęścia?
   Żyć wiecznie, bez bólu i cierpienia, bez łez i żalu, bez kłótni i obaw możemy jedynie w Jezusie Chrystusie. ,, Niespokojne serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże '' - woła Święty Augustyn.
   I właśnie dlatego Chrystus, aby wyzwolić nas od cierpienia nie tyle na Ziemi, w tym koniecznym czasie próby danego nam z powodu naszej wolnej woli, naszego wolnego wyboru, musiał umrzeć na Krzyżu Zbawienia. Po to, abyśmy mogli żyć na wieki. Po to, aby uciec z tego pełnego cierpienia i jęku, okropnego świata, zwanego łez padołem.
   Nieskalana Ofiara stała się grzechem, aby wykupić nas z tej niewoli. Aby przez Niego wiele grzechów, choćby były ciężkie, mogły być odpuszczone. Nie stał się przez to Jezus grzesznym, lecz stał się tym, który przyjął ludzką naturę, aby pojednać człowieka z Bogiem, aby Bóg, który stał się człowiekiem, mógł wykupić Swą Drogocenną Krwią własne stworzenie, które odwróciło się od Przykazań Pańskich, które zerwało Przymierze ze Źródłem Łaski i Miłosierdziem. Nie był przez to Pan Bóg niemiłosiernym wcześniej, lecz Ten, który jest Miłosierdziem, nie mógłby wówczas objawić Swego Miłosierdzia w Swoim Synu.
   Nie możemy się sami wykupić, nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć bez łaski Boga. Tylko Ten, który jest Łaską, Ten który umarł za nas z miłości do nas na Drzewie Żywota, może uzdrowić dusze i obronić przed potężniejszymi od nas duchami, którymi są nieprzyjaciele Boga i ludzkości, słudzy ciemności. Tylko Jezus Chrystus, Król wzgardzony, lecz Ten, który po 3 dniach śmierć pokonał, zmartwychwstając, a wcześniej zmarłych z Szeolu wyciągając (Szeol - miejsce, dokąd przed przybyciem Chrystusa udawali się wszyscy zmarli, bez względu na stan ich duszy), tylko On ma do nas niewygasłe prawa. Biada nam jednak, jeśli odrzucimy prawdę, która świadczy o miłości. Jeśli nie zrodzimy się dla Miłości, będziemy bowiem żyli dla nienawiści. Nie ma drogi pośredniej, nie ma pustki, nie ma UFO. Jest tylko błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierajmy więc życie na wieki.
   Jezus, po 40 dniach przebywania na Ziemi po największym z Cudów Boga-Człowieka, jakim było Zmartwychwstanie, wstąpił do Nieba. Powrócił do Ojca, aby tam bronić nas przed oskarżeniami Lucyfera, aby wstawiać się za ludźmi u Swego Ojca. A Ojciec, patrząc na Przenajświętsze Rany Boga-Człowieka, wzrok swój przekieruje na człowieka w sposób podobny do spojrzenia na Swego Syna.
   A dokonało się to wszystko w Imię Pana Jezusa Chrystusa Króla i Jemu dana jest władza nad wszelkim narodem. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych. On jest Miłosierdziem, lecz i Sprawiedliwością. Pytanie - co wolimy przyjąć z Jego Boskich rąk? Każda albowiem nasza decyzja będzie skutkowała wiecznym stanem, gdyż Bóg jest sprawiedliwy dla każdego. Ci, którzy umiłowali zło, pójdą do zła. Ci, którzy umiłowali dobro, pójdą do Królestwa Dobra. Wybierzmy przeto Miłosierdzie i uczciwie, sprawiedliwie dochowujmy Jego Prawa Miłości.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych