1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ma pomysł na zapis do nowej konstytucji - Norbert Polak

   Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przysłało mi list, w którym relacjonuje aktualny stan batalii o obronę ludzkiego życia od jego poczęcia w łonie matki do naturalnej śmierci. Przedstawia również propozycję zapisu do nowej konstytucji, zapowiedzianej przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Również ważny komentarz w sprawie wojny i jedności o życie człowieka. I petycja, którą warto, aby każdy z nas podpisał - ja świadectwo złożyłem, zachęcam i Ciebie, Drogi Czytelniku!

   Jak informuje PSOŻCz, którego prezesem jest dr inż. Antoni Zięba, projekt ochrony życia ludzkiego - bez, budzącego kontrowersje zapisu o karalności matek za zabójstwo swego dziecka, który zgłosiła Fundacja Pro-prawo do życia - który podpisało prawie 200 tysięcy osób, od jesieni mrozi się w Komisji Petycji Sejmu.
   3 maja prezydent RP, Andrzej Duda zapowiedział referendum w sprawie uchwalenia nowej konstytucji Rzeczypospolitej. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Człowieka postuluje doprecyzowanie artykułu 38, w następujący sposób: ,, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci ". Doktor inżynier Antoni Zięba zachęca do wsparcia projektu złożeniem podpisu na stronie www.petycjakonstytucja.pl

komentarz: Nie wiem, jak oceniać zapis o karalności matek-zabójczyń (zabójstwo - nieumyślne, morderstwo - intencjonalne). Inicjatywa jest jednak godna wsparcia, zatem zachęcam do podpisania petycji na wyżej podanej stronie (wystarczy kliknąć niebieski napis, aby tam przejść). Denerwuje mnie tylko jedno - dr inż. Antoni Zięba oskarżał Fundację Pro-prawo do życia, że rozbiła prawicę i zatraciła szansę na zmianę sytuacji dzieci nienarodzonych, mordowanych legalnie w ,, majestacie " prawa. Tym samym, sam przyczynił się do rozbijania prawicy, więc jest to hipokryzja. Poza tym, to Fundacja osiągnęła ponad 400 tysięcy podpisów, a cała Federacja... prawie 200 tysięcy. Na dodatek, w pewnym momencie Instytut Ordo Iuris, który wraz z Fundacją składał projekt, wycofał później zapis o karalności matek. To jednak jakoś przechodzi bez echa... Niemniej, jeszcze raz zapraszam do wsparcia projektu, między innymi Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka - wchodzi bowiem w skład Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia - gdyż Stowarzyszenie to również w wielkiej mierze przyczyniło się do sprawy obrony jednego z podstawowych praw człowieka, które nadał nam Wszechmocny Stwórca i Źródło wszelkiego życia.