Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Walka o Dusze

Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów - Ks.Ottawio Michellini.

Jezus: Jednym z negatywnych aspektów nowoczesnego duszpasterstwa jest nadmiar książek, gazet i pism szerzących zgorszenie. Liczni kapłani karmią się trucizną, a potem przekazują ją duszom. Odpowiedzialność jest bardzo wielka. Zło staje się już chroniczne i rozwija się coraz bardziej. Szerzy się jak zaraźliwy trąd.
Czy chrześcijanie i Moi kapłani nie wiedzą, że moce piekła, jak fale morskie, zawsze burzliwe, nie zniechęcają się nigdy? Odpływają i powracają jak fale, które rozbijają się o skały przybrzeżne. Tacy kapłani nie znają szlachetnej wartości swojego powołania, tego zadatku miłości i umiłowania. Nie znają odpowiedzialności związanej z ich stanem. A przecież tu chodzi o dusze! Toczy się walka - albo zbawienie wieczne - albo potępienie wieczne.


W dzisiejszych czasach większość kapłanów i biskupów są ślepymi przywódcami ślepych. Wiemy, co się stanie, jeśli ślepy prowadzi ślepego - obaj do dołu wpadną. Szatan uśpił, znieczulił i oślepił naszych duchownych, którzy już nie wiedzą, kim są, jaka jest ich rola w Kościele i jaka ogromna odpowiedzialność przed Bogiem.
Niestety została nas garstka, prawdziwie wierzących, którzy widzą realne zagrożenie, nie są podatni na wszystkie nowości i manipulacje diabelskie. Modlą się, poszczą i ofiarują Bogu swoje cierpienia. Ta garstka omadla tych biednych kapłanów, żeby odzyskali " wzrok " wiary, żeby zdążyli wynagrodzić Bogu za wszelkie zło, którego się dopuścili i żeby zaczęli troszczyć się o zbawienie wieczne zabłąkanych owieczek.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej