1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Factchecking zagrożeniem dla public relations? - Norbert Polak

   ,, Fact checking w erze fake newsów jako wyzwanie dla public relations w social media " - z takim referatem wystąpiła profesor Monika Przybysz z UKSW na konferencji ,, Zaufanie w mediach, zaufanie do mediów ". Na czym kręci się dzisiejszy rynek medialny? Co powiedzą Fejsbukowicze od zdjęć i kwiatuszków?

   24 maja w Krakowie na konferencji ,, Zaufanie w mediach, zaufanie do mediów " z referatem pt. ,, Fact checking w erze fake newsów jako wyzwanie dla public relations w social media " wystąpiła profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowana Monika Przybysz.
   Oznajmiła, że żyjemy dzisiaj w kulturze ,, 140 znaków ", infografik, memów i zdjęć.
   Problemem stają się dzisiaj natomiast fake newsy. Czym są? ,, Bujda-wiadomości " - w dosłownym tłumaczeniu. Mają one szokować, budzić kontrowersje i bazować na wydarzeniach, które są prawdziwe, jak i również oparte na prawdziwych koncepcjach. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyróżniła między innymi całkowitą nieprawdę i sporną prawdę.
   Z informacji public relations, a więc przekazywanych i tworzonych przez instytucje, mające własne interesy w udzielaniu informacji w określonym kształcie, korzysta... 94% dziennikarzy (na świecie - oczywiście zatem i w Polsce). Wiadomości owe, służące za źródła wiedzy, zawierają elementy retoryczne, a więc celujące w przekonaniu adresata do ukierunkowanego patrzenia na sprawę czy do danej opcji.
   Kary za fake newsy nie są dotkliwe - uważa dr hab. Monika Przybysz.
   ,, Fact checking " jest to zatem ,, sprawdzanie faktów " (dosłowne tłumaczenie). Nad koncepcją rozpoczęcia badań, wprowadzania mechanizmów pozwalających na weryfikację informacji zaczyna się zwracać już uwagę, jako na zjawisko o wysokim zakresie społecznym i publicznym.
   Co ciekawe, fake newsy w dłuższej perspektywie wcale nie są... nieopłacalne. Korzystają nad tym chociażby różne marki, które dzięki wywołaniu wielkiej, oburzającej kontrowersji z powodu podawania fałszywych wiadomości, zaczynają przebijać się do świadomości publicznej i paradoksalnie korzystają z tej niegodziwej praktyki. Same nawet specjalnie je tworzą.