Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


W KRAJU KATOLICKIM, GDZIE ODNOTOWANO 92,2 PROCENTA KATOLIKÓW kontrolę nad wychowaniem polskich dzieci w szkołach chcą przejąć środowiska LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. W asyście polskich władz i organizacji lewackich podjęto działania, aby zniszczyć POLSKĄ RODZINĘ.


Mimo, iż Rodzice podjęli walkę z LGBT i wyrażają jawny sprzeciw wobec wprowadzenia do szkół niebezpiecznej ideologii, walka jest nierówna. Wszystkie siły lewackie wymierzyły swoją aktywność w szczerzenie chorej ideologii.

„Boimy się, że nasze dzieci usłyszą, że homoseksualizm to normalność, że małżeństwo to nie jedyny sposób na życie, a związków alternatywnych wobec rodziny jest mnóstwo. Wiemy już, czym to skutkuje. To realny spadek zawieranych małżeństw i wzrastająca liczba rozwodów. Nie godzimy się na to i apelujemy do szkół i nauczycieli, by sprzeciwiali się takim akcjom
— podkreślała w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Magdalena Trojanowska ze stowarzyszenia Stop Seksualizacji Naszych Dzieci.

Inspiratorką szczerzenia chorej i niezwykle niebezpiecznej ideologii, która jest wymierzona w dzieci - przyszłość Polski - i wrogiem tradycyjnej rodziny jest nijaka Judith Batler (jak podają zródła wikipedii) – żydówka, filozofka feministyczna, profesorka literatury porównawczej i retoryki University of California w amerykańskim Berkeley. Zajmuje się teoriami władzy i tożsamosci płci .

Judith Butler uważa, że płeć biologiczna nie powinna być traktowana wiążąco i wymuszać zachowań zgodnych z narzucaną płcią kulturową. Płeć kulturową należy rozpatrywać w kontekście historycznym, co odnosi się także do czasów obecnych. Butler twierdzi, że naszą płeć kulturową definiuje nie to, czym jesteśmy, ale raczej to, co robimy, jak się zachowujemy. Płeć biologiczna może więc być lub nie być podstawą czyjejś tożsamości. Ważny jest sposób, w jaki chcemy, czy musimy wyrażać samych siebie. Judith Butler jest autorką terminu performatywność płci, teorii opisującej sposób konstrukcji płci społeczno-kulturowej poprzez jej nieustanne powtarzanie i odgrywanie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler Walczmy o normalność, walczymy o przyszłość naszych dzieci. Walczmy o normalny świat  
Do nich należy przyszłość i w ich rękach przyszłość Polski! Będzie późno, kiedy zapisy Kodeksu Równego Traktowania zostaną wprowadzone - uczniowie będą zmuszeni uczestniczyć w warsztatach i lekcjach równości!
„ W zapisach Kodeksu Równego Traktowania z pozoru nie ma niczego kontrowersyjnego. Praktyka pokazuje jednak, że skrajne ideowo organizacje, takie jak TEA czy KPH, domagają się dostępu do szkół, by propagować rewolucyjne idee społeczne. Przekonują dzieci, że nie ma nic złego w uprawianiu seksu w młodym wieku z osobą tej samej płci. To pranie mózgu – mówi „Codziennej” Magdalena Trojanowska ze stowarzyszenia Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. –
Naród zmuszony jest bronić się bez pomocy rządu, który w tajemnicy przed Narodem złożył obietnice na forum Rady Europy i na Forum ONZ, że będzie dbał o prawa środowisk LGBT, o rozwój Gender w Polsce. Rząd podpisał deklaracje, że nie tylko będzie dbał o równe traktowanie środowisk LGBT w szerzeniu swoich ideologii, ale również  będzie uczestniczył razem z Fundacją Batorego Finomateką w kampaniach promocyjnych ideologii LGBT. Czyli w ramach „kampanii seksualizacji naszych dzieci wysyłani do szkół będą   EDUKATORZY SEKSUALNI!
Dokładnie na ten temat mówi Witold Gadowski https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TbkEPabKVz0  
Nie można zapomnieć o szerokim geście pani premier po podpisaniu Traktatu rzymskiego, bo dziś ponosimy konsekwencje złożenia pod nim podpisu... A o co chodzi dokładnie?
25 marca w Rzymie premier Beata Szydło podpisała Deklarację Rzymską, czyli wyraziła zgodę na wprowadzenie do polskich szkół ideologii LGBT i GENDER w myśl zapisu „Europa zrównoważona „ - to nic innego, jak sterowana celami zrównoważonego rozwoju, wśród których kluczowe miejsce zajmują aborcja, antykoncepcja i seksualizacja najmłodszych. – LGBT W SZKOŁACH, GENDER. Europa „zrównoważona” to także Europa wyznająca ekologizm, w którym człowiek jest głównym niszczycielem przyrody, zatem rasistowska i dążąca do depopulacji.

Więcej na temat deklaracji rzymskiej można przeczytać na stronie : http://isidorium.blogspot.com/2017/06/deklaracja-rzymska-podpisana-aneta.html

W konsekwencji podpisania Traktatu oraz deklaracji rządu – otwarcia się na  seksualizację najmłodszych na forum ONZ i RE, około 150 szkół w Polsce uczestniczy w programach przygotowanych przez organizacje propagujące ideologię LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), w tym Kampanię Przeciwko Homofobii (KPH), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) czy Fundację na rzecz Równości Społecznej (FRS)

Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...