Open top menu

Wszechmogący, wieczny Boze, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.25 marca w Rzymie odbył się uroczysty szczyt z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, na którym została podpisana Deklaracja Rzymska, która wyznacza kierunek rozwoju i transformacji Unii na najbliższe 10 lat.

Traktatom rzymskim przewodzi niechlubna historia z 25 marca 1957 roku. Jak twierdzi ówczesny przedstawiciel rządu Luksemburga, profesor Pierre Pescatore, traktat nie był gotowy, kiedy przyszedł moment jego podpisania”. Ostatecznie wydrukowana została pierwsza strona – z nazwiskami sygnatariuszy, oraz ostatnia – zawierająca ostateczne konkluzje, środek wypełniono zaś niezapisanymi kartkami.
„Ministrowie nie byli świadomi, że podpisywali właściwie plik czystych kartek papieru” – podsumował Pescatore. Zaznaczył, że dokument został później uzupełniony. Ustalenia na pustych kartach papieru weszły w życie 1 stycznia 1958 roku. Co tam było, jakie ustalenia zostały podpisane …?
Donald Tusk  publicznie zwrócił  uwagę, że w dniu rocznicy miliony ludzi w całej Europie manifestowały poparcie dla UE.
„Unia Europejska to nie slogany, nie procedury, nie regulacje. Unia jest gwarantem tego, że wolność, godność, demokracja i niezależność to już nie tylko marzenie, ale codzienność”. Prawdą jest natomiast, że w przeddzień uroczystego szczytu podpisania Traktatów Rzymskich na ulicach włoskich miast manifestowali ludzie na znak sprzeciwu polityki Unii Europejskiej .
Jaką deklarację złożyła Premier Szydło ..? Jakie obietnice złożyła w imieniu Suwerena ? – na ten temat również w polskich mediach było cicho, bo przecież tym razem kartki Traktatu nie były puste …
Podpisanie Traktatu rzymskiego – to koniec państw narodowych!
PARLAMENTY MAJĄ SPRAWOWAĆ WYŁĄCZNIE FUNKCJĘ DORADCZĄ A NIE DECYZYJNĄ – z dokumentu jasno wynika, że to UE BĘDZIE ORGANEM DECYZYJNYM >> ---Deklaracja Rzymska zakłada przekształcenie UE w „silniejszą i bardziej prężną, przez to. że nastąpi jeszcze większe zjednoczenie i solidarność” pośród krajów członkowskich, „a także respektowanie wspólnotowego prawa”.>>> JUŻ W CZERWCU W PE ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE NAD WPROWADZENIEM WE WSZYSTKICH KRAJACH UE PRAWA SZARIATU, WIĘC UNIA EUROPEJSKA JAKO ORGAN DECYZYJNY POSTARA SIĘ, ABY TO PRAWO BYŁO W POLSCE RESPEKTOWANE !  https://www.youtube.com/watch?v=XPzdGnZogAg
Zapisy Traktatu rzymskiego jasno wskazują na koniec państw narodowych  przez pozbawienie ich suwerenności.
Europa „zrównoważona” to nic innego, jak sterowana celami zrównoważonego rozwoju, wśród których kluczowe miejsce zajmują aborcja, antykoncepcja i seksualizacja najmłodszych. –LGBT W SZKOŁACH, GENDER. Europa „zrównoważona” to także Europa wyznająca ekologizm, w którym człowiek jest głównym niszczycielem przyrody, zatem rasistowska i dążąca do depopulacji.
Czym jest „społeczna odpowiedzialność”, odpowiedzialność człowieka za przyrodę? Czy to nie zgodnie z tą zasadą, człowiek ma ograniczać zanieczyszczenie środowiska poprzez ograniczanie swojej obecności? –GÓRNICTWO ? – LIKWIDACJA KOPALŃ NA RZECZ  NIEMIEC  Czy to nie  temu celowi służyć mają te wszystkie, wymierzone w życie, cele zrównoważonego rozwoju…?
„Chcemy unii, w której obywatele będą mieli nowe możliwości kulturalnego i społecznego rozwoju oraz wzrost ekonomiczny” - napisano w tekście deklaracji dostępnej na stronach Thompson Reuters Foundation News. Tego nie doprecyzowano. Od lat rozwija się finansowana z budżetów państw i dotacji zagranicznych „kultura”,  będąca tak naprawdę  antykulturą. Czy coś dobrego ten zapis za sobą może nieść, mogliśmy przekonać się na przykładzie „Klątwy “ - wystawianego spektaklu w Teatrze Narodowym .
Deklaracja Rzymska zakłada przekształcenie UE w „silniejszą i bardziej prężną, przez to, że nastąpi jeszcze większe zjednoczenie i solidarność” pośród krajów członkowskich, „a także respektowanie wspólnotowego prawa”. Można więc stwierdzić, że nasz rząd, w myśl tego zapisu, wyraził zgodę na wprowadzenie PRAWA SZARIATU w Polsce! W Polsce, gdzie królem jest Jezus Chrystus !
PREMIER SZYDŁO PODPISUJĄC TRAKTAT RZYMSKI WYDAŁA WYROK NA POLSKĘ - ODDAŁA POLSKĘ POD JURYSDYKCJĘ UNII EUROPEJSKIEJ!
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Follow by Email


W rankingu ,, Lektura Dzieci Bożych '' książka zdobyła ocenę 10 na 10.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi: