1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Odpust i tradycyjna liturgia w parafii Świętego biskupa Stanisława - Ewa Łapińska

Zdjęcie własne
   Ksiądz Grzegorz Śniadoch odprawił Mszę Najświętszą w tradycyjnym rycie rzymskim w świątyni Pańskiej w Białymstoku i wypełnił warunki odpustu.

   O godzinie 10:30 rozpoczęła się Najświętsza Ofiara w klasycznym rycie rzymskim celebrowana przez księdza Grzegorza Śniadocha z Instytutu Dobrego Pasterza w ramach Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku. Miała Ona miejsce w kaplicy Świętego biskupa i męczennika Stanisława ze Szczepanowa.
   Podczas kazania ksiądz Grzegorz obrazował obchodzenie odpustu w przeszłości. Podkreślił wartość, jaką posiada za dusze czyśćcowe. Zaznaczył konieczność bycia w stanie łaski uświęcającej, jak i wymienił inne warunki jego wypełnienia. Po Mszy Najświętszej, aby odpust wypełnić, pomodlił się wraz z wiernymi wskazanymi modlitwami, czyli ,, Ojcze nasz ", ,, Zdrowaś Maryjo ", ,, Wierzę w Boga ", w intencji papieża. Ksiądz Śniadoch nie poinformował wiernych, jak jest w wielu przypadkach, jakie modlitwy potrzebne są do uzyskania odpustu i że może on uczynić to indywidualnie, co w praktyce u człowieka oznacza, ,, w nieokreślonej przyszłości ".
   W trakcie Najświętszej Ofiary grały pięknie organy, zadbano o właściwy ubiór (między innymi niewiasty miały na głowach chusty), jak i odpowiednio rozlokowano mężczyzn po lewej, a niewiasty po prawej stronie, patrząc od strony kaplicy.
   Msza Najświętsza była odprawiana godnie, nie w pośpiechu [łI: a nie, jak to w Krakowie, byleby jak najwięcej w jak najszybszym czasie].
   Po Najświętszej Ofierze odbyła się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

komentarz łucznika Izydora: I to jest jedna z najważniejszych akcji, jakie winniśmy czynić - niech wszędzie i o każdej godzinie będzie odprawiana tradycyjna Najświętsza Ofiara, godnie, bez pośpiechu i z jak największą frekwencją i jakością!
   A tu jeszcze zrzuty z nagrania Duszpasterstwa:
 
 
A film z wydarzenia możemy zobaczyć tutaj: https://youtu.be/5l8qmj0LFR8