Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   1 kwietnia bieżącego Roku Pańskiego Sejm uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego. 29 kwietnia dyskutował nad nią Senat.

   Ustawa odnosi się do nazw ulic, miejsc i obiektów.
   Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że jak dotąd w Polsce funkcjonuje ponad tysiąc takich miejsc.
   Decyzje wykonawcze będą podejmowali wojewodowie po zasięgnięciu rady w IPN.
   Instytut, rozpatrując sprawę, będzie podchodził do każdej organizacji i postaci indywidualnie, gdyż jest świadom, że biografie są nieraz skomplikowane.


Źródło: Anna Ambroziak w ,, Naszym Dzienniku "
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...