1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

,, Precz z komuną! '' na wokandzie prawa.

   1 kwietnia bieżącego Roku Pańskiego Sejm uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego. 29 kwietnia dyskutował nad nią Senat.

   Ustawa odnosi się do nazw ulic, miejsc i obiektów.
   Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że jak dotąd w Polsce funkcjonuje ponad tysiąc takich miejsc.
   Decyzje wykonawcze będą podejmowali wojewodowie po zasięgnięciu rady w IPN.
   Instytut, rozpatrując sprawę, będzie podchodził do każdej organizacji i postaci indywidualnie, gdyż jest świadom, że biografie są nieraz skomplikowane.


Źródło: Anna Ambroziak w ,, Naszym Dzienniku "