Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


   1 kwietnia bieżącego Roku Pańskiego Sejm uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego. 29 kwietnia dyskutował nad nią Senat.

   Ustawa odnosi się do nazw ulic, miejsc i obiektów.
   Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że jak dotąd w Polsce funkcjonuje ponad tysiąc takich miejsc.
   Decyzje wykonawcze będą podejmowali wojewodowie po zasięgnięciu rady w IPN.
   Instytut, rozpatrując sprawę, będzie podchodził do każdej organizacji i postaci indywidualnie, gdyż jest świadom, że biografie są nieraz skomplikowane.


Źródło: Anna Ambroziak w ,, Naszym Dzienniku "
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej