Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


Szczęść Boże!

Szanowni i Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Bezpieczeństwo bezbronnych jest niewątpliwie podstawowych kryterium poziomu cywilizacyjnego. Bezkarność „pozbywania się” tych, których inni arbitralnie, prawem silniejszego uznają za niedoskonałych – to nie tylko zbrodnia wołająca o pomstę do Nieba, ale i ponury absurd obrażający zdrowy rozsądek
; któż z nas bowiem jest pod każdym względem doskonały? Nawet gdyby nie wzywał nas do tego Kościół, byłoby to oczywistością: jeśli nie obronimy najsłabszych, niezdrowych, niemłodych już, albo najmłodszych, jeszcze nienarodzonych – wówczas nikt z nas nie będzie bezpieczny.

Aby większość parlamentarna mogła nareszcie uchwalić prawną gwarancję bezpieczeństwa życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – potrzeba 100 tysięcy podpisów poparcia. Zbiórkę koordynuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” – piękny list Pełnomocnika, Mariusza Dzierżawskiego wystosowany do proboszczów katolickich w całym kraju załączam i polecam Waszej życzliwej i bacznej uwadze. Za całego serca proszę o aktywne zaangażowanie i pilną pomoc w tej sprawie – z cała pewnością należącej do najważniejszych dla przyszłości państwa i narodu Polaków.

Listy z podpisami należy wysyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa, www.wybierajzycie.pl

Z Panem Bogiem!
Grzegorz Braun


Red.: Właśnie na stronie www.wybierajzycie.pl można pobrać i wydrukować formularz z podpisami i list do księdza proboszcza od szefa Fundacji Pro - prawo do życia, Mariusza Dzierżawskiego.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...