1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Grzegorz Braun zaprasza do akcji podpisowej na rzecz inicjatywy ustawodawczej ,, Stop aborcji ''

Szczęść Boże!

Szanowni i Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Bezpieczeństwo bezbronnych jest niewątpliwie podstawowych kryterium poziomu cywilizacyjnego. Bezkarność „pozbywania się” tych, których inni arbitralnie, prawem silniejszego uznają za niedoskonałych – to nie tylko zbrodnia wołająca o pomstę do Nieba, ale i ponury absurd obrażający zdrowy rozsądek
; któż z nas bowiem jest pod każdym względem doskonały? Nawet gdyby nie wzywał nas do tego Kościół, byłoby to oczywistością: jeśli nie obronimy najsłabszych, niezdrowych, niemłodych już, albo najmłodszych, jeszcze nienarodzonych – wówczas nikt z nas nie będzie bezpieczny.

Aby większość parlamentarna mogła nareszcie uchwalić prawną gwarancję bezpieczeństwa życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – potrzeba 100 tysięcy podpisów poparcia. Zbiórkę koordynuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” – piękny list Pełnomocnika, Mariusza Dzierżawskiego wystosowany do proboszczów katolickich w całym kraju załączam i polecam Waszej życzliwej i bacznej uwadze. Za całego serca proszę o aktywne zaangażowanie i pilną pomoc w tej sprawie – z cała pewnością należącej do najważniejszych dla przyszłości państwa i narodu Polaków.

Listy z podpisami należy wysyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa, www.wybierajzycie.pl

Z Panem Bogiem!
Grzegorz Braun


Red.: Właśnie na stronie www.wybierajzycie.pl można pobrać i wydrukować formularz z podpisami i list do księdza proboszcza od szefa Fundacji Pro - prawo do życia, Mariusza Dzierżawskiego.