Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Szczęść Boże!

Szanowni i Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Bezpieczeństwo bezbronnych jest niewątpliwie podstawowych kryterium poziomu cywilizacyjnego. Bezkarność „pozbywania się” tych, których inni arbitralnie, prawem silniejszego uznają za niedoskonałych – to nie tylko zbrodnia wołająca o pomstę do Nieba, ale i ponury absurd obrażający zdrowy rozsądek
; któż z nas bowiem jest pod każdym względem doskonały? Nawet gdyby nie wzywał nas do tego Kościół, byłoby to oczywistością: jeśli nie obronimy najsłabszych, niezdrowych, niemłodych już, albo najmłodszych, jeszcze nienarodzonych – wówczas nikt z nas nie będzie bezpieczny.

Aby większość parlamentarna mogła nareszcie uchwalić prawną gwarancję bezpieczeństwa życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – potrzeba 100 tysięcy podpisów poparcia. Zbiórkę koordynuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” – piękny list Pełnomocnika, Mariusza Dzierżawskiego wystosowany do proboszczów katolickich w całym kraju załączam i polecam Waszej życzliwej i bacznej uwadze. Za całego serca proszę o aktywne zaangażowanie i pilną pomoc w tej sprawie – z cała pewnością należącej do najważniejszych dla przyszłości państwa i narodu Polaków.

Listy z podpisami należy wysyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa, www.wybierajzycie.pl

Z Panem Bogiem!
Grzegorz Braun


Red.: Właśnie na stronie www.wybierajzycie.pl można pobrać i wydrukować formularz z podpisami i list do księdza proboszcza od szefa Fundacji Pro - prawo do życia, Mariusza Dzierżawskiego.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej