Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Według jednej z książek na temat tarota, karty te liczą jakieś 5 000 lat, mają związek z egipskimi hieroglifami i są zapisem badań starożytnych astronomów, którzy obserwując gwiazdy, starali się badać ich wpływ na ludzi.
   Wedle ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego karty do tarota pojawiają się jednak w VIII w. Propagatorzy tarota  mówią, iż grupa kart obrazkowych wywodzi się od Hermesa Trismegistosa, doradcy boga Ozyrysa. Trismegistos, zgodnie z Encyklopedią Okultyzmu, to grecka nazwa egipskiego bożka Thota, boga Księżyca, władcy czasu, bóstwa mądrości i nauki. Tarot składa się z 78 kart. Spośród nich 56 jest podzielonych na 4 zestawy tworzące tzw. małe arkana, a 22 karty obrazkowe tworzą tzw. wielkie arkana. Co ciekawe, te 22 karty odpowiadają literom alfabetu hebrajskiego. Niektórzy sądzą, że ma to ścisły związek z żydowską kabałą. Symbolika kart wiąże się z mistycyzmem grecko-egipskim oraz dąży do przekształcenia wiary chrześcijańskiej w wiedzę (gnostycyzm). Znajdują się na nich m.in. pentagramy czy piramidki jako symbole okultystyczne.
Co to są w ogóle arkana, wcześniej wspomniane? Małe arkana jest to jakby informacja szczegółowa z odczytu kart, natomiast duże arkana mówią o ogólnej informacji. Wzajemnie się uzupełniają.
   Nauka tarota jest bardzo trudna. Podkreśla się, że należy je codziennie rozkładać, aby się ich nauczyć, oswoić się z nimi, medytować je i właściwie odczytywać. Ważne jest to, aby uwierzyć, że one działają. Przez to człowiek otwiera się na działanie złego ducha. Wydaje się, że karty zaczynają przemawiać i trafnie oceniać przyszłość. Ciekawostką jest fakt, że osoby niewierzące i ateiści są w stanie uwierzyć w karty tarota i niechrześcijańskie zjawiska.
   Ważną wskazówką dla wróżek jest to, aby podczas rozkładania kart obserwować osobę pytającą. Należy także zwracać uwagę, co ktoś o sobie opowiada, dopowiada.
   Stawka za postawienie tarota wynosi 50-100 zł (choć zazwyczaj pierwsza wizyta jest darmowa).
   Kolejną niezwykłą rzeczą jest fakt, że karty tarota palą się z trudnością. Oto przykład, jaki podaje jedna z nawróconych wróżbitek:
,,Jest problem ze zniszczeniem tych kart. Mąż je podpalił, polał wcześniej benzyną, ale nie chciały się palić, tliły się tylko. Potem wytworzył się płomień, który, gdy patrzyłam na niego z boku, wyglądał jak miecz”.
   Tarot pociąga w kierunku magii. Gdy człowiek poczuje władzę, że teraz może powróżyć, że może wejść głębiej, to wówczas budzi się w nim pragnienie zemsty albo chce wejść kartami w czyjeś życie. Czy jednak sam tarot może się mścić na osobach, które go porzucają? Tak! Dlatego niech poniższe słowa proroka Jeremiasza, przestrzegającego wygnańców, którzy pozostawali w niewoli babilońskiej u króla Nabuchodonozora, lubującego się w magii i wróżbach, będą dla nas ostrzeżeniem i potwierdzeniem, że Pan Bóg nie popiera magii ani wróżbiarstwa:
,,Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów. (…) Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia Pana”. (Jr 29,8-9)
 
Źródło: Miesięcznik Egzorcysta nr 6/2017
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...