Open top menu

   Krajowa firma ,, Wielton " z Wielunia, eksportująca swe produkty również poza granice Rzeczypospolitej, przejęła kontrolę nad znaną, niemiecką marką Langendorf, posiadającą 125-letnie tradycje rodzinnej działalności. Czy to początek polskiej ekspansji? Dla Państwa o sprawie informuje łucznik Izydor, jak i przedstawia kolejny aspekt geopolityki polskiej i podkreśla proces kontrrewolucyjny w prowadzeniu polityki zagranicznej. I rzecz o Polonii.

   ,, Wielton " to jeden z dziesięciu największych sprzedawców przyczep i naczep w Europie, zatrudniający około 2000 pracowników. Polski producent przejął właśnie 80% udziałów niemieckiej firmy Langendorf, specjalizującej się choćby w tworzeniu pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów (element składowy budowli, który pochodzi z produkcji przemysłowej - sjp.pl). Akcja przebiegła w ramach Strategii Wzrostu 2020 - Przejęcie udziałów opiewało o kwotę 5,3 milionów euro.
   Langendorf w przewozie szkła ma aż 57% udziałów na rynku w Niemczech. W ubiegłym Roku Pańskim sprzedała - ogólnie - 1000 pojazdów.
   Wcześniej, 21 maja 2015, Wielton przejął 65,31% udziałów od akcjonariuszy lidera rynku francuskiego, Freuhauf, z możliwością przejęcia dalszych pakietów po 2017. Z kolei 6 sierpnia również 2015 wykupił prawa (a więc nie tylko akcje, ale wchłonął) część praw patentowych 3 włoskich marek: Merker, Viberti i Cardi. Spółki te oddały między innymi magazyn do wysokiego składowania i linie montażowe. Włoskie marki również odznaczały się długimi, kilkudziesięcioletnimi tradycjami, ostatnimi czasy osiągając na włoskim rynku między 15% a 20%.

Źródło: magnapolonia.org, wielton.com.pl, eprzewoznik.pl, Wikipedia

komentarz łucznika Izydora: Pięknie! I to jest właśnie prowadzenie ręki Bożej nad uciskanym, prześladowanym i wyrzucanym z własnej ziemi, przez odbywający się drenaż naszego państwa, Narodu Polskiego. To jest po prostu cudowne, że pomimo całego tego obciążenia fizycznego i psychicznego rodaków za granicą i w kraju, tak bardzo zapracowanych i pozostawianych bez nadziei, wbrew planom szatana, nienawidzącym naszego Narodu, jako drugiego Narodu Wybranego, skutki wyrządzonego zła, w postaci choćby emigracji, stają się podłożem dla naszego rozwoju, powstania i budowania wielkiej potęgi, niepokonanych Sarmatów. I, jakkolwiek, firma ,, Wielton " jest producentem krajowym, jednak szeroki eksport i aktywa posiada w innych krajach, często tych, do których emigracja się odbywała. A zatem, jakkolwiek nie jest wiadomym, czy firma ta zatrudnia wielu Polaków z emigracji, czy korzysta z również utalentowanych, młodych przewoźników w kraju, jednakowoż, wielokrotnie słyszy się o zatrudnieniu Polaków w dziedzinie transportu, którzy jeżdżą od Anglii przez Niemcy po Włochy i pewnie i dalej. Słyszymy o Polakach, którzy potrafią utworzyć całą dzielnicę w USA jako polskie miasteczko, w którym wielu nawet nie zna języka angielskiego. Słyszymy o Polakach, którzy, jak mówił ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lenga, były ordynariusz diecezji karagandyjskiej, przyczynili się do zasiedlenia i uratowania słabo rozwiniętych terenów Kazachstanu. Wprowadzili tam takie rzeczy, które inaczej nigdy by nie zafunkcjonowały. To Polacy przyczyniają się do tego, że jeszcze nie wszystkie kościoły opustoszały i nie zostały ,, przez to " zamknięte czy sprofanowane przez przerobienie na sklepy, kawiarnie, a nawet sale z pokazami mody.
   Proszę Państwa, mówi się o tym, że nie doceniamy siły Polonii, że tak patriotyczna część społeczeństwa polskiego nie jest przez rządzących zauważana, a jeśli już jest zauważana, to proponuje się jej powrót do kraju, nie tworząc żadnych uwarunkowań gospodarczych, aby z niego znowu nie wylecieli. Mówi się również o aspekcie lobbingu Polonii podczas wyborów w danym kraju, którego ponoć Polonia nie potrafi skutecznie, a nawet logicznie wytworzyć. Nie mówi się jednak o jednym aspekcie. Aspekcie, który nie jest pewnym, jest jednak ciekawym, teoretycznym rozważaniem. Krążą bowiem pewne przepowiednie, że Polska znowu poszerzy swe terytorium, na pewno na wschodzie. Pytanie jednak, czy oby światowa zagłada i śmierć miliardów ludzi, co nie daj Boże, nie sprawiłaby opustoszenie terytoriów, na którym jednakowoż pobożni, zaznaczam jednak - pobożni, Polacy ostaliby się i tym samym te tereny uczynić mogliby swymi koloniami, obszarami pod ich powiernictwem, a następnie, albo przyjąć jako obszar typu gdańskiego w międzywojniu, który był dzielony między nas a Niemców i gdzie nie było oficjalnej jurysdykcji państwowej albo po prostu będzie to obszar należący do Korony Rzeczpospolitej Polskiej.
   Musimy jednak modlić się, aby tak piękne dzieło, jakim jest firma Wielton nie zostało zniszczone od środka, poprzez złowrogie, masońskie przejęcie (ewentualnie ze strony służb). Oby firma ta również nie przyłączyła się do prądu tajemniczego procesu Rewolucji, który, jak się domyślamy, jest z czyjejś strony sterowany, o czym mówi Instytut imienia księdza Piotra Skargi. Jeżeli bowiem przyłączyła się czy to w kwestii wygłaszanych deklaracji, czy dziwnie, podejrzanie choćby w znaczeniu symbolicznym zrobionych produktów, wówczas nie byłoby jej trudno od razu podlec prądom satanistycznym i okultystycznym, w teoretycznym, ale bardziej nawet przecie praktycznym, gdyż częstszym, kształcie i treści. Musimy pamiętać, podążając za benedyktyńską maksymą: ,, Ora et labora " - ,, Módl się i pracuj ", aby dbać, również w wymiarze gospodarczym czy to politycznym, o czym także wspomnę, o dwie sfery własnej działalności: moralną i techniczną. Z jednej strony, mamy posiadać i wychowywać, jak i formować w duchu katolickim w sferze moralnej, na którą jednakowoż składa się nie tylko treść, a więc duch i intelekt, ale i forma, czyli niemodernistyczne, lecz klasyczne kształty, podążające za ramami wyznaczanymi przez starożytnych Greków i Rzymian, a także Bizancjum, niemniej, jak piękny opis Ursusa w powieści ,, Quo Vadis " Henryka Sienkiewicza brzmi, ,, oczy złagodzone chrześcijańską nauką " (być może parafraza, proszę wybaczyć - sens jednakowoż podtrzymuje). Od strony technicznej z kolei, jak wyżej, klasycznym, a więc harmonijny wyraz materialny przesłania występować ma, aliści i wynikającym z logiki i harmonii stworzonego i prawami przez Boga ustanowionego świata (stworzonego) być ma, przemyślanym, skutecznym, jak i realizującym dobro społeczne, indywidualne i w miarę możliwości, wspólnotowe (każdej wspólnoty dotyczące).
   Wiwatujmy zatem, cieszmy się, radujmy z polskiej marki, ale i módlmy się i edukujmy w duchu Chrystusowym, poddajmy zasady życia społecznego duchowi Chrystusowej Ewangelii, aby sukces ten przysłużył się Najmilszemu Królowi naszemu i Najmilszej Królowej, jak i ku pożytkowi dusz zbawiennemu na wieki.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych