Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Moment wystąpienia: - 1.05.56

   Premier Węgier, Victor Orban 26 kwietnia walczył na scenie parlamentu europejskiego z wpływami węgierskiego miliardera Sorosa, rozpowszechnionymi nie tylko w jego kraju, ale i we wpływach na arenie międzynarodowej. Wspomniał o publicznie ogłoszonym planie przerzucania miliona uchodźców do Unii Europejskiej każdego Anno Domini. Toczy bój również w sprawie ,, społeczeństwa otwartego ". Łucznik Izydor prezentuje Państwu sytuację naszych bratanków poprzez krótkie, najciekawsze, acz konkretne informacje. Przedstawia również dobrą, geopolityczną perspektywę dla Rzeczypospolitej Polskiej.

   Victor Orban przestrzegł przez żydowskim filantropem, Georgem Sorosem. Filantrop był karanym na Węgrzech za spekulanctwo. Obecnie jest ścigany listem gończym za korumpowanie urzędników państwowych w celu pozyskania informacji o ilości dostępnych rezerw na obronę waluty danego kraju. Dzięki tym wiadomościom mógł wykorzystywać spadki giełdowe do zarabiania ogromnych pieniędzy. Ataki miliarder przypuścił w Korei Południowej, Malezji, Tajlandii, Tajwanie czy Indonezji. Premier państwa członkowskiego zaznaczył również, że George Soros za pomocą kontrolowania przez niego organizacji pozarządowych poprzez ich finansowanie planuje do UE przerzucać rocznie milion imigrantów ekonomicznych.
   Ostatnio, podczas spotkania frakcji Europejskiej Partii Ludowej (którego partia Fidesz jest członkiem) na Malcie wskazał, że przypływ muzułmanów powoduje wzrost antysemityzmu.
   Protest premiera Węgier wiąże się również z atakiem na najnowszą ustawę o szkolnictwie wyższym, podnoszącą kwestię działalności uniwersytetów na terenie państwa węgierskiego. Zgodnie z nowymi przepisami, w kraju mogą działać tylko te uczelnie, które edukują w ramach umowy międzypaństwowej lub prowadzą działalność również w kraju swego pochodzenia, a nie, jak w przypadku, sponsorowanego przez żydowskiego miliardera, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, który jest instytucją amerykańską, z siedzibą zlokalizowaną jedynie na Węgrzech, lecz nawet nie w państwie macierzystym. Uniwersytet ponadto wydaje dyplomy ukończenia studiów w zaświadczeniu węgierskim i amerykańskim, przez które to działanie zwiększa swą atrakcyjność względem innych placówek oświaty w kraju. Dodatkowo, wydawanie podwójnego certyfikatu jest sprzeczne z przepisami węgierskimi. Premier Victor Orban stwierdził, że kwestia podwójnych dyplomów może być ewentualnie zaakceptowana w ramach dwustronnego porozumienia między rządem Węgier a Stanów Zjednoczonych. Sam Uniwersytet Środkowoeuropejski znajduje się wysoko w rankingach światowych, aliści realizuje program ,, społeczeństwa otwartego ", promowanego przez Sorosa.
Z powodu ustawy z całego świata sprzeciw ślą naukowcy i Departament Stanu USA (odpowiednik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Jest on wyrażany między innymi w postaci listów, emaili czy apelów politycznych i dyplomatycznych. W obronie, de facto, zagranicznego uniwersytetu stanęła również agencja Reutera, BBC, „The Guardian”, „The Washington Post” „New York Times”, agencja Bloomberg, magazyn „Foreign Policy”, „Deutsche Welle”, portale Politico.eu i EurActiv.com (lista mediów podana za PCh24.pl).
– Gdybyśmy zaakceptowali to, co Bruksela czy inne centra polityczne i finansowe nam dyktują, czy też robili to, co węgierscy czy amerykańscy miliarderzy chcą, wtedy nie mielibyśmy żadnych konfliktów - podaje ciekawy cytat portal PCh24.pl.
   Węgierski premier powiedział, że George Soros realizuje swoje interesy nie szanując ani Boga, ani człowieka.
   Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podał, że mimo wszystko, ocena praworządności wygląda lepiej niż w Polsce, więc ewentualne kroki prawne mogą nie być planowanymi, jak w przypadku naszej Polskiej Ojczyzny, ale rzecz może zostać załatwiona polubownie. Niepokoje Komisji wobec Narodu Węgierskiego budzi także przygotowywana ustawa o funkcjonowaniu fundacji pozarządowych, kwestia ludności romskiej i kobiet w ciąży.
   Z kolei kandydat na prezydenta Francji, były bankier, Emmanuel Macron uznał Jarosława Kaczyńskiego, Victora Orbana i Władimira Putina za sojuszników Marine le Pen. Powiedział, że w Polsce dochodzi do ,, codziennego łamania swobód demokratycznych ". Na słowa o rzekomym sojuszu zareagowało polskie MSZ, stwierdzając ,, z żalem ", że słowa te uderzają w nasz kraj.

Źrodło: Kresy.pl, amerbroker.pl, PCh24.pl

komentarz łucznika Izydora: Victor Orban czasem sprawia dla mnie wrażenie człowieka, który próbuje ostatnimi czasy poderwać wolną Europę do zrywu z kajdan unijnej i światowej utopijnej ideologii. Wie jednak, że sam nie da rady - kiedyś, jak dowiedział się, że Polska zaczyna się budzić w sferze polityki zagranicznej, powiedział: ,, Nareszcie! ". W rozgrywce międzynarodowej i po prostu w uchronieniu własnego kraju przed obłędnymi wpływami finansowanymi przez różne globalne centra potrzebuje większego gracza, jakim mogłaby stać się Polska, jako największy z krajów Grupy Wyszechradzkiej i przewyższającej liczbowo pod względem ludności wszystkie pozostałe razem wzięte, nawet dodając do zestawienia Białoruś. O tym mówi również Mariusz Max Kolonko, który wskazuje, że USA pod wodzą Donalda Trumpa poszukuje sojusznika ponad głową Niemiec i projektu unii europejskiej, znajdując go na razie w Wielkiej Brytanii. Potrzebuje jednak jeszcze jednego, mianowicie Polski. Jeżeli nie, będzie musiał dogadać się z Rosją, a wówczas korzyści, być może naszym kosztem, osiągnęlibyśmy nie my, ale nasi wschodni sąsiedzi.
   Genialnym chwytem Orbana było uzasadnienie nie przyjmowania muzułmańskich uchodźców
wzrostem antysemityzmu w danych krajach. Jest to fantastyczny ruch strategiczny, wykorzystujący dominującą rolę żydów, jako tych, których trzeba ,, przecie " chronić przed atakami ze strony islamskich band.
   Mam nadzieję, że Orban nie ulegnie presji światowej w kwestii uniwersytetu George'a Sorosa w Budapeszcie, a patrioci w USA pomogą sprawę międzyrządowego porozumienia USA i Węgier odnośnie do wspomnianej uczelni odpowiednio załatwić. Widać zresztą, że budzącym wielkie podejrzenia jest lokalizowanie państwowego uniwersytetu na terenie jedynie innego państwa, gdyż umiejscowienie takowe jest elementem wpływu ekspansywnego określonego państwa, nie mówiąc już o tym, że instytucja owa znajduje się w rękach wielkiej centrali finansowej (jaką reprezentuje George Soros). A o realizowaniu programu ,, społeczeństwa otwartego " (ah, jak to pięknie brzmi...) już nawet nie wspomnę... Groźnym jest dla mnie aliści rzecz niespotykana - tak szerokie poparcie - i w sumie w ogóle poparcie, jako rzadkość wśród zespołów z tej dziedziny pracy - solidarna akcja tylu mediów, wymienionych w artykule, które poparły sprzeciw wobec nowych przepisów, uniemożliwiających dalsze zyskiwanie lepszej pozycji poprzez wykorzystywanie niejasnych działań prawnych przez uniwersytet. Jest to groźne zjawisko o tyle, że wiemy przecież jak wielkie oddziaływanie media posiadają, jak i łatwość, z jaką solidaryzują się we wspólnym froncie zwłaszcza w kwestii wolności, czego przykładem było chociażby wprowadzenie przepisów ograniczających poruszanie się dziennikarzy po Sejmie RP. I tutaj obawiam się powstania efektu kuli śniegowej, poprzez przyłączenie się kolejnych mediów w kampanii na rzecz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, wymierzonego w premiera Victora Orbana.
   Ważnym wspomnieniem, które poczynił Victor Orban, jest również wskazanie, że filantrop (sic!) nie szanuje ani Boga ani człowieka. W całym chaosie prawnym i politycznym często gubimy tego, który jako jedyny może nas wyprowadzić z ludzkiego przecie Babilonu. Tu natomiast został rzucony piękny snop światła, w wyniku otwarcia pomocy Nieba przez atakowanego zaciekle człowieka. Liczymy ponadto, hehe, iż ksiądz Natanek, który sam Orbana zapraszał do Pustelni Niepokalanów, nawróci go na Wiarę Katolicką. Oby Chrystus Król był wywyższony, a Swą chwałą już tu na Ziemi obdarzy sprawiedliwych, wzywających Imienia Pańskiego. (Dzięki Ci Duchu Święty, za to piękne zdanie, które pozwoliłeś mi napisać.)
   My nie wiemy, czy rzeczywiście kandydatka Frontu Narodowego na prezydenta Francji, Le Pen z Kaczyńskim i innymi, czy na odwrót, nie rozmawiali. W każdym razie, dobrze, że polskie MSZ - i to o dziwo, przy tak wielkim obsadzeniu tego resortu ludźmi wielkiego masona Geremka przez jakby wszystkie rządy III RP - zareagowało na wojowniczy zapał kandydata Macrona, chcącego zwalczać nasz kraj na arenie międzynarodowej. A jak wiemy, każdy taki atak na arenie zewnętrznej, może przyczynić się do ataku na arenie wewnętrznej, dzięki wykorzystaniu klauzuli o ,, bratniej pomocy ", czyli ustawy 1066 z AD 2013/2014, czyli porozumienia między służbami polskimi i niemieckimi o możliwości wkroczenia armii naszego sąsiada na teren Polski w przypadku zawahania się stanu praworządności naszego kraju, mającego prowadzić lub rzeczywiście prowadzącego do chaosu organizacyjnego, a więc wewnętrznego, co tym samym przekłada się i na zewnętrzny, stanu bezpieczeństwa państwa polskiego. Oczywiście wszystko odbywałoby się w ramach ratunku, mogącego być realizowanym dzięki innemu historycznemu, epokowemu, czyniącym nas nareszcie narodem światłym, wydarzeniu, jakim było podpisanie traktatu lizbońskiego w 2009 i zawartej tam ,, klauzuli solidarności " pod 222 numerem artykułu, którego szczegółowym, a więc, w tym przypadku, bardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyżej opisana klauzula o ,, bratniej pomocy ", opierająca się o wspomnianą przed chwilą precedensową i dziejową ,, klauzulę solidarności ". Aby oddać grozę chwili i dokumentu, który już kilka lat temu zaważył na normalnym funkcjonowaniu każdego Narodu europejskiego, przytoczę tylko jeden, acz chyba najbardziej oddający ,, szeroki wachlarz " możliwości, fragment: numer 3: ,, Stanowiąc na wspólny wniosek Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję określającą warunki zastosowania przez Unię niniejszej klauzuli solidarności. Rada stanowi zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli decyzja ta ma wpływ na kwestie obronne. Parlament Europejski jest informowany. " Ostatni fragment jest o tyle ciekawy, że Parlament informowany może być zapewne nie tylko przez wymienione wyżej organy unijne, ale i pole popisu mają tu, na przykład finansowane przez Sorosa, organizacje pozarządowe, tworzące często taki, a nie inny przekaz, z powodu wolności słowa, rzecz jasna... Nawet jeżeli organizacje pozarządowe nie mogłyby same być podstawą źródłową spraw dla Parlamentu, mogłyby za to przez powyższe organy zostać upoważnione. A, co tam... Zawsze można też zmienić prawo!

 
   Również ciekawe oświadczenie wydał rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Mark C. Toner, cytowany przez portal PCh24.pl: ,, Uczelnia ma wpływ i dominuje w regionie dzięki doskonałości akademickiej i bardzo przyczynia się do kształtowania niezależnego, krytycznego myślenia. " Wspomniana ,, doskonałość akademicka " brzmi podobnie do jakiegoś tekstu masońskiego - u masonów również są mistrzowie i uczniowie, czyli Ci, co zostali już wtajemniczeni w wyższe poziomy loży ,, braterskiej " i Ci, którzy do ,, zbliżenia się do poznania światła i prawdy " mogą uczynić krok następny. W przypadku ataku na państwa powracające do chrześcijańskich korzeni, umożliwiających odbudowę ich krajów pośród uścisku biurokratycznej eurosodomy i planowanej, jak i zbliżającej się być może zagłady, mającej później pozostałą ,, resztę tubylczą " doprowadzić do oświeconego rządu panów z ,, Novus Ordo Seclorum ", która to łaskawie redystrybuowałaby nam potrzebne do życia towary wszem i wobec, tym jednak razem - po zagładzie (wszak!) - po zgodzie na oddanie się ludzi w formie niewolnictwa, działanie masońskie jest niezwykle prawdopodobnym. Czyżby na uczelni również ,, bracia " w fartuszkach ,, kuźnię swą haftowali "?
   My zatem wspomóżmy Węgry, doprowadzając do utworzenia się koalicji międzynarodowej,
najlepiej pod przewodnictwem Korony Rzeczypospolitej Polskiej. Trza nam jednak zacząć i od siebie, od rodziny, od grupy, od Narodu, od społeczeństwa, od państwa. Nie stójmy jednak biernie - szatan często odnosi największe zwycięstwa dzięki letniości katolików.
My jednak podnieśmy swe dusze i ciała,
unieśmy ust naszych głos
i jednocząc się przy Matce Królowej,
zaśpiewajmy w tę jedną noc:
Chrystus Wodzem,
Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus, Władcą nam!
I unieśmy się pospołem,
mocą świata, Ducha moc!
A wszystko na chwałę
Tatusia Niebieskiego...
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
kościół Świętego Bartłomieja Apostoła ulica Krakowska 2

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) Wawel 1) 07:30
czwartek 1) Wawel

2) kościół Świętego Bartłomieja Apostoła

1) 07:30

2) 15:00

piątek 1) Wawel 1) 07:30
sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kościół Świętego Antoniego z Padwy

3) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 14:00

3) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi