Grzegorz Braun: Certyfikat na mord rytualny
   Fragment wykładu Grzegorza Brauna pt. ,, Diagnozy i prognozy - 2017 " w Krakowie z dnia 21 stycznia Anno Domini 2017.