0. Przepraszamy za brak aktywnosci. Jest to spowodowane tymczasową niedyspozycją, ale i nowym projektem naszej strony. Zapraszamy na pewno od października - wówczas strona będzie już funkcjonowa1a - mamy nadzieję, że wcześniej. A na razie zachęcamy do przeglądania dotychczasowego dorobku z laski Bożej. 1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy może wyprowadzić pieniądze z Polski... za darmo - łucznik Izydor

   Rzeczpospolita Polska wpłaciła jak dotąd 2,4 miliarda euro za samą możliwość skorzystania z pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, natomiast fundusz ów nie wpłacił ani złotówki za taką samą możliwość w stosunku do Narodowego Banku Polskiego. Czy nasze pieniądze wezmą obcy i... przepadną? O sprawie informuje ,, blog niewygodny dla establishmentu III RP ".

   Jak poinformował ,, blog niewygodny dla establishmentu III RP " - niewygodne.info.pl, w styczniu tego Roku Pańskiego Ministerstwo Finansów uzyskało przedłużenie umowy o dostępie do linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tym samym polskie ministerstwo otrzymało możliwość otrzymania 8 miliardów 300 milionów euro w ramach kredytu.
   Okazuje się jednak, że udzielenie pożyczki przez fundusz nie jest darmowe. Polska wpłaciła
bowiem od Anno Domini 2009 do dnia dzisiejszego aż 2 miliardy 400 milionów euro za sam dostęp do linii kredytowej MFW.
   Z kolei MFW uzyskało, bez żadnych wcześniejszych wpłat - w przeciwieństwie do naszej sytuacji - możliwość pozyskania w ramach pożyczki 6 miliardów 270 milionów euro od Narodowego Banku Polskiego, przy spłacie odsetek. Stało się tak na podstawie zgłoszenia przez rząd polski w Roku Pańskim 2012 gotowości do udzielenia oprocentowanej pożyczki MFW przez NBP w celu ratowania upadającej Grecji.
   Przypomnijmy dla powierzchownego przeliczenia przekładu kwoty w euro na złote: kurs euro w 2009 wynosił ponad 4,5 a w 2012 i 2017 ponad 4,3. I to wystarczy pomnożyć przez podane w artykule liczby.

komentarz łucznika Izydora: Idźmy za przykładem Węgrów - dzięki wybraniu Victora Orbana kraj ten spłacił wszystkie długi zaciągnięte w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a przejawiającym się wszak w kredycie. Nie korzystajmy zatem z ,, bratniej pomocy " instytucji znajdujących się pod wpływem czy kierowanych, bezpośrednio czy pośrednio przez masonów, żydów czy międzynarodową finansjerę. Tak, jak Chińczycy, oprzyjmy się na realnej walucie, czyli na złocie. Wyjdźmy z tych wszystkich chorych układów i twórzmy naszą nie tylko politykę zagraniczną z najbliższymi nam krajami, ale po prostu potęgę geopolityczną na własnych zasadach i warunkach. Jednakowoż, aby owe zasady zaistniały, musimy włożyć wysiłek, by wszystko oddać pod Opiekę Bożej Opatrzności, jaką stanowią Pan Jezus Chrystus Król Polski i Maryja Bogurodzica Dziewica Królowa Polski, wraz z całą Trójcą Przenajświętszą i poddanym Bogu, Jego stworzeniem. A praktyczne oddanie się pod jedyną prawowitą, odwieczną i harmonijną władzę, wiąże się z przeprowadzeniem wpierw wewnętrznych reform, począwszy od samego siebie, przez Naród aż po państwo i wszystkie wymiary życia indywidualnego i społecznego, całą naszą podróż opierając na Drodze, Prawdzie i Życiu. Nie znaczy to jednak, że mamy być w naszym oddaniu się jedynie biernymi, ale i aktywnymi, bo nie można tylko liczyć na pomoc z Nieba, aliści trzeba to Królestwo Niebieskie ku Ziemi przybliżać.