Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


Dobry start dla młodych - wsparcie w prowadzeniu własnej firmy By Misja Gabriela
 · Warszawa, Polska · 14.04.2016

Chcemy zahamować emigrację młodych ludzi i wesprzeć ich start w dorosłe życie. Chcemy przekonać rząd, że ułatwienia dla młodych przedsiębiorców to najlepszy sposób na zatrzymanie ich w Polsce. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku została podniesiona do równowartości około 50 tys. zł. Postulujemy, aby w Polsce znacznie zbliżyć się do tej kwoty.
Badania pokazują, że aż 67% młodych Polaków chce prowadzić własną firmę. Małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu atrakcyjności zróżnicowanego rynku inwestycyjnego. To będzie z korzyścią dla nas wszystkich.
Naszym głównym postulatem do Premiera Mateusza Morawieckiego jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, aby młodzi przedsiębiorcy mieli swobodę w zakładaniu i prowadzeniu firmy. Takie warunki zachęcą również do powracania ludzi, którzy są już na emigracji. Uważamy, że początkowy okres życia jest często dla młodego człowieka poligonem doświadczalnym i nie powinien od razu być obciążany podatkiem, który hamuje na starcie rozwój firmy. 
Polska od lat zmaga się z masową emigracją, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jeśli nie wdrożymy tych rozwiązań, które znakomicie funkcjonują w Wielkiej Brytanii, nigdy nie zatrzymamy fali wyjazdów młodego pokolenia. Państwo będzie za darmo finansowało z naszych podatków edukację i opiekę zdrowotną obywatelom, którzy i tak wyemigrują. Przysłużymy się tym samym nie rozwojowi naszego kraju, ale innym gospodarkom.
Powinniśmy uczyć się od najlepszych gospodarek świata. Wielka Brytania zwolniła aż 3 mln swoich obywateli od podatku dochodowego. W tej chwili w Polsce kwota wolna od podatku wynosi ok. 600 funtów. W przeliczeniu na złotówki wychodzi 3091 zł. Przez 7 lat została podniesiona ta kwota jedynie o 2 zł! Brytyjczycy sukcesywnie podnoszą tę kwotę od prawie 10 lat. Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach obywateli. Dlatego nie ma co się dziwić, że młodzi Polacy wolą pracować na Wyspach. Emigranci budują obce gospodarki. Prof. Janusz Kobeszko z Instytutu Sobieskiego przekonuje, że w latach 2014-2020 polski PKB straci z tego powodu potencjalne 130 mld euro!
Prosimy jako Misja Gabriela (inicjatywa powołana do wspierania młodego pokolenia) o podpisywanie petycji kierowanej do Premiera Mateusza Morawieckiego o ułatwienie młodym ludziom startu w dorosłe życie w naszym kraju. Pomoc młodym była jednym z postulatów obecnego rządu w trakcie ostatniej kampanii wyborczej. Więcej informacji o naszej sprawie na www.DobryStart.info

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Wg danych GUS na emigracji przebywa obecnie ponad 2,3 mln Polaków. Jeśli nie podejmiemy stanowczych kroków sprzeciwiających się tym szkodliwym trendom, nie zahamujemy tego dramatycznego zjawiska. Na nic zda się walka o poprawę bytu polskich rodzin i sytuacji demograficznej, jeśli nie zatrzymamy tysięcy młodych ludzi chcących po maturze wyjechać z naszego kraju. To byłaby niepowetowana strata dla nas jako narodu i naszej gospodarki.
W imieniu młodych ludzi pragniemy zaapelować do Pana o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego udogodnień mających na celu wsparcie młodych przedsiębiorców. Siłą naszej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie możemy pozwolić, aby polska przedsiębiorczość była wciąż tak mocno krępowana. Postulujemy, aby jednym z pierwszych kroków było tak jak w Wielkiej Brytanii podniesienie kwoty wolnej od podatku. Ekwiwalentna kwota wolna od podatku do tych, które obowiązują na zachodzie Europy, powinna wynosić ok. 10 tys. zł rocznie, czyli być ponad trzykrotnie wyższa niż obecnie. Postulujemy, aby to samo rozwiązanie zostało wprowadzone w Polsce. Ten przywilej świetnie sprawdza się na gruncie brytyjskim.
Wierzymy, że istnieje silna wola polityczna, aby skorzystać z tego narzędzia. Pomóżmy uwolnić młodego ducha polskiej przedsiębiorczości.

Link do petycji (kliknij):

Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...