Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Pierwszy: Bóg to sztuczny twór...

Drugi: Czyli kto stworzył twórców/kreatorów Boga, skąd jest przyczyna pierwsza, bo nie ma skutku bez przyczyny wg zasad fizyki naszego świata

Trzeci: Może bardziej chodziło o to, że Bóg to ,, twór" bardziej w sferze mentalnej, a nie fizycznej. Ludzie być może stworzyli Boga/bogów w strefie niematerialnej, a nie namacalnej.

Norbert Polak: Materia nie mogła powstać sama z siebie. Jeżeli mówimy, że najpierw był Wielki Wybuch (choć i ta teoria ma już sporo przeciwników), to czymś wybuchnąć to musiało, by się wszystko we Wszechświecie porozkładało. A jak tak, to niektórzy twierdzą, że na początku był pył kosmiczny. Skąd jednak i on się wziął? Musiał to być zatem Byt niematerialny, który materię, a skoro niematerialny, to zapewne i niematerialną stronę - duchową również stworzył. Tym Bytem może być jedynie Creator - Stwórca w znaczeniu początku istnienia bytów i wszechwładności (władzy nad wszystkim, co stworzone) - dzisiaj bowiem niewłaściwie używa się słowa ,, kreatywny ", powinno się używać słowa ,, twórczy ", ewentualnie stwórczy, jakkolwiek tu już jest dyskusja. W każdym razie, nie chodzi o wymiar, ale o początek, który wszystkim wymiarom życia człowieka i całego stworzenia daje Źródło, jakim jest Bóg Miłości w Trójcy Jedyny, Prawdziwy. Pozdrawiam serdecznie! Salve Maria!
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej