1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Krótka dyskusja: Czy człowiek stworzył sobie boga/bogów w swej głowie (mentalnie)? - Norbert Polak

Pierwszy: Bóg to sztuczny twór...

Drugi: Czyli kto stworzył twórców/kreatorów Boga, skąd jest przyczyna pierwsza, bo nie ma skutku bez przyczyny wg zasad fizyki naszego świata

Trzeci: Może bardziej chodziło o to, że Bóg to ,, twór" bardziej w sferze mentalnej, a nie fizycznej. Ludzie być może stworzyli Boga/bogów w strefie niematerialnej, a nie namacalnej.

Norbert Polak: Materia nie mogła powstać sama z siebie. Jeżeli mówimy, że najpierw był Wielki Wybuch (choć i ta teoria ma już sporo przeciwników), to czymś wybuchnąć to musiało, by się wszystko we Wszechświecie porozkładało. A jak tak, to niektórzy twierdzą, że na początku był pył kosmiczny. Skąd jednak i on się wziął? Musiał to być zatem Byt niematerialny, który materię, a skoro niematerialny, to zapewne i niematerialną stronę - duchową również stworzył. Tym Bytem może być jedynie Creator - Stwórca w znaczeniu początku istnienia bytów i wszechwładności (władzy nad wszystkim, co stworzone) - dzisiaj bowiem niewłaściwie używa się słowa ,, kreatywny ", powinno się używać słowa ,, twórczy ", ewentualnie stwórczy, jakkolwiek tu już jest dyskusja. W każdym razie, nie chodzi o wymiar, ale o początek, który wszystkim wymiarom życia człowieka i całego stworzenia daje Źródło, jakim jest Bóg Miłości w Trójcy Jedyny, Prawdziwy. Pozdrawiam serdecznie! Salve Maria!