Open top menu

Wszechmogący, wieczny Boze, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


   Pośród 123 grup polonijnych na paradzie w Chicago z okazji masońskiej konstytucji 3 maja pojawił się... Pan Jezus

niesiony przez, choć niewielką, jednak wytrwałą i wielką w oczach Boga i Misji, którą pełnią na cały świat, grupę katolików zgromadzonych wokół głosu Odwiecznej Prawdy, jaką jest Królowanie Chrystusa, odzwierciedlone zmysły duchowego lustra cielesnych oczu w obrazie Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Polski, gdyż obydwa obrazy, w jednym z największych miast na globie, ukazały się.
   Manifestacja patriotyzmu, jakkolwiek niedoskonałego przez wybranie akurat tego dokumentu jako okazji do wykazania swych nawet głębokich odczuć, poruszeń serca, jednakowoż patriotyzmu, który wierność Bogu, dziedzictwu Narodu i Ojczyźnie zachowuje i pragnie rozwijać, szuka Drogi ku Prawdzie, dzięki Którym w jedności z Życiem prawdziwym będzie, odbyła się wczoraj (6 maja). Organizację obchodów przeprowadził Związek Klubów Polskich. Parada rozpoczęła się o godzinie 11:30, a zakończyła około 14:30. Trasa obejmowała długość 3-4 kilometrów parkiem, znajdującym się między lokalnym jeziorem a centrum miasta.
   Pan Jezus Chrystus Król na pewno, wykorzystując nasz szlachetny zapał, skieruje nas na pełną, najlepszą drogę. Zwłaszcza, że jest Władcą nie tylko ludzkim, ale Wszechmocnym Bogiem Prawdziwego Izraela, jakim jest Kościół Święty i każdy Naród, który wiernie wypełnia i podąża według przykazań Pańskich. Społeczność bowiem, oparta na Prawu Miłości, wybiera najlepszy możliwy ustrój, zapewniający harmonię wewnątrz i bezpieczeństwo na zewnątrz kraju.
   Zdjęcia wykonała redakcja radiochrystusakrola.com
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Follow by Email


W rankingu ,, Lektura Dzieci Bożych '' książka zdobyła ocenę 10 na 10.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi: