1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

NEWS: Chrystus Król na paradzie w Chicago - polonijni informatorzy Isidorium

   Pośród 123 grup polonijnych na paradzie w Chicago z okazji masońskiej konstytucji 3 maja pojawił się... Pan Jezus

niesiony przez, choć niewielką, jednak wytrwałą i wielką w oczach Boga i Misji, którą pełnią na cały świat, grupę katolików zgromadzonych wokół głosu Odwiecznej Prawdy, jaką jest Królowanie Chrystusa, odzwierciedlone zmysły duchowego lustra cielesnych oczu w obrazie Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Polski, gdyż obydwa obrazy, w jednym z największych miast na globie, ukazały się.
   Manifestacja patriotyzmu, jakkolwiek niedoskonałego przez wybranie akurat tego dokumentu jako okazji do wykazania swych nawet głębokich odczuć, poruszeń serca, jednakowoż patriotyzmu, który wierność Bogu, dziedzictwu Narodu i Ojczyźnie zachowuje i pragnie rozwijać, szuka Drogi ku Prawdzie, dzięki Którym w jedności z Życiem prawdziwym będzie, odbyła się wczoraj (6 maja). Organizację obchodów przeprowadził Związek Klubów Polskich. Parada rozpoczęła się o godzinie 11:30, a zakończyła około 14:30. Trasa obejmowała długość 3-4 kilometrów parkiem, znajdującym się między lokalnym jeziorem a centrum miasta.
   Pan Jezus Chrystus Król na pewno, wykorzystując nasz szlachetny zapał, skieruje nas na pełną, najlepszą drogę. Zwłaszcza, że jest Władcą nie tylko ludzkim, ale Wszechmocnym Bogiem Prawdziwego Izraela, jakim jest Kościół Święty i każdy Naród, który wiernie wypełnia i podąża według przykazań Pańskich. Społeczność bowiem, oparta na Prawu Miłości, wybiera najlepszy możliwy ustrój, zapewniający harmonię wewnątrz i bezpieczeństwo na zewnątrz kraju.
   Zdjęcia wykonała redakcja radiochrystusakrola.com