Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2.Papież Franciszek podpisal dekret o heroiczności cnót Stefana kardynala Wyszyńskiego. Od teraz nosi tytul Czcigodnego Slugi Bożego. 3. Donald Trump: ,, Jezus Chrystus jest prawdziwym powodem świąt Bożego Narodzenia '' 4. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Pośród 123 grup polonijnych na paradzie w Chicago z okazji masońskiej konstytucji 3 maja pojawił się... Pan Jezus

niesiony przez, choć niewielką, jednak wytrwałą i wielką w oczach Boga i Misji, którą pełnią na cały świat, grupę katolików zgromadzonych wokół głosu Odwiecznej Prawdy, jaką jest Królowanie Chrystusa, odzwierciedlone zmysły duchowego lustra cielesnych oczu w obrazie Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Polski, gdyż obydwa obrazy, w jednym z największych miast na globie, ukazały się.
   Manifestacja patriotyzmu, jakkolwiek niedoskonałego przez wybranie akurat tego dokumentu jako okazji do wykazania swych nawet głębokich odczuć, poruszeń serca, jednakowoż patriotyzmu, który wierność Bogu, dziedzictwu Narodu i Ojczyźnie zachowuje i pragnie rozwijać, szuka Drogi ku Prawdzie, dzięki Którym w jedności z Życiem prawdziwym będzie, odbyła się wczoraj (6 maja). Organizację obchodów przeprowadził Związek Klubów Polskich. Parada rozpoczęła się o godzinie 11:30, a zakończyła około 14:30. Trasa obejmowała długość 3-4 kilometrów parkiem, znajdującym się między lokalnym jeziorem a centrum miasta.
   Pan Jezus Chrystus Król na pewno, wykorzystując nasz szlachetny zapał, skieruje nas na pełną, najlepszą drogę. Zwłaszcza, że jest Władcą nie tylko ludzkim, ale Wszechmocnym Bogiem Prawdziwego Izraela, jakim jest Kościół Święty i każdy Naród, który wiernie wypełnia i podąża według przykazań Pańskich. Społeczność bowiem, oparta na Prawu Miłości, wybiera najlepszy możliwy ustrój, zapewniający harmonię wewnątrz i bezpieczeństwo na zewnątrz kraju.
   Zdjęcia wykonała redakcja radiochrystusakrola.com
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...