1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Magna Polonia: O rynku medialnym w Islandii rzeczy kilka - Norbert Polak

   Chwała Panu! Kolejny artykuł na wielkim i wspaniałym portalu:

http://www.magnapolonia.org/o-rynku-medialnym-w-islandii-rzeczy-kilka/