Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Namnożyło nam się fałszywych nauczycieli, którzy swoim autorytetem zwodzą ludzi. Otóż przypadkiem natknęłam się na naukę zakonnika Leona Knabita na temat przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Według zakonnika mamy na miłość odpowiedzieć miłością taką, na jaką nas stać. Zakonnik uważa, że sposób przyjmowania Komunii Św. na stojąco, na klęcząco, czy na rękę jest sprawą drugorzędną. Ów zakonnik twierdzi, że postawa nie ma najmniejszego znaczenia i jako dowód, podaje dwa przykłady. Jako pierwszy przykład przytacza przyjęcie Eucharystii przez dziewczynkę, w pozycji klęczącej i do ust, ale według zakonnika chyba niegodnie, ponieważ dziewczynka była wesoła, radosna, pogodna i wymachiwała rękami po przyjęciu Pana Jezusa. Następnie przedstawia obraz
przyjęcia Komunii Św. na rękę przez dzieci, które przyjęły Eucharystię z takim namaszczeniem, że dla zakonnika było to bardzo budujące, zdumiewające i zakonnik nie mógł się nadziwić, że można tak "godnie" przyjąć Eucharystię.
Mamy tu do czynienia z manipulacją. W pierwszym przykładzie pokazana jest jedna dziewczynka, w drugim dużo dzieci.
Zakonnik nie wspomina o tym, że Najświętsze Ciało Chrystusa mogą dotykać tylko ręce konsekrowane, czyli kapłanów. Ani słówkiem nie pisnął o tym, że w najmniejszej okruszynie jest obecny Cały Pan Jezus i takich okruszyn może być wiele na rękach, które następnie spadają na podłogę i są deptane przez ludzi. Wtedy dochodzi do strasznych profanacji. Czyżby o tym nie wiedział, czy zapomniał? Według zakonnika powinniśmy odpowiadać na miłość Jezusa. Czy tak wygląda miłość, że pozwala się Najświętsze Bóstwo profanować i nie uczyć dzieci oddawania Hołdu i Czci Najświętszemu Sakramentowi?
W dalszej części wypowiedzi zakonnik przekonuje nas, żeby przyjmować Najświętszy Sakrament tak, jak sobie życzy tego proboszcz danej parafii - jeśli wszyscy przyjmują na stojąco, to my też, żeby nie przeszkadzać innym, żeby nie wprowadzać zamieszania i żeby była jedność. Z tej wypowiedzi wysuwam logiczny wniosek, że jeżeli wszyscy Eucharystię przyjmują na rękę, to i my powinniśmy tak przyjąć.
Jeśli zakonnik Knabit nie wie, jak się powinno czić Najświętszy Sakrament i jak oddawać Hołd Panu Jezusowi Chrystusowi Bogu i Królowi, niech zobaczy, jak Anioł w Fatimie uczył dzieci. Kiedy w górze ukazał się Kielich z Hostią, Anioł ukląkł, trzy razy pochylił głowę do samej ziemi i to samo kazał uczynić dzieciom. Następnie Anioł udzielił dzieciom Komunii Świętej i kazał odmówić następującą modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Oddaję wam cześć głęboką i ofiaruję wam bezcenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, przez które jest On obrażany. Przez niezmierzone zasługi jego Najświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, błagam o nawrócenie nieszczęsnych grzeszników". Tę modlitwę Anioł kazał odmawiać trzy razy po przyjęciu Komunii Świętej.
Polecam wysłuchać ks. dr Kneblewskiego, ks. profesora Natanka, ks. profesora Guza, biskupa Schneidera, zobaczyć jak papież Benedykt XVI udzielał Komunii Św., co święci mówili na temat przyjmowania Komunii Św.
Dlaczego zakonnik sprzeniewierzył się Tradycji, nauczaniu Kościoła, nauczaniu wielu świętych papieży i wprowadza nowości, które pochodzą od złego ducha.
Zalecam zakonnikowi Knabitowi jeszcze raz otworzyć usta, żeby głośno i wyraźnie odwołał te swoje herezje i przeprosił wszystkich, których wprowadził w błąd. Następnie zamilkł, zamknął się w celi, położył się krzyżem i dzień i noc przepraszał Boga za te swoje zwodnicze nauki, które głosił przez tyle lat. I żeby to zrobił jak najszybciej, bo ze wzlędu na podeszły wiek, niewiele mu już czasu zostało.
Ks. Garda przypomniał, że grzech publiczny trzeba wyznać publicznie i dopiero można przystąpić do Spowiedzi Św., w przeciwnym razie wszystkie Spowiedzi są świętokradzkie.
A tak przy okazji jeszcze chcę wspomnieć o profanacji habitu, kiedy zamiast krzyża przystroił się w czerwone korale i bez żenady gorszył wiele ludzi. Ja odebrałam to jako afirmację gender.
Niestety wiele osób dało się nabrać na różnorodne, "pobożne " nauki zakonnika. Powtarzają w kółko te herezje, że tylko serce jest najważniejsze, że wolno przyjmować Ciało Pana Jezusa, jak komu pasuje, nie chcą słyszeć o klękaniu. W większości kościołów ludzie przyjmują Eucharystię na stojąco.
Dla przypomnienia dla zakonnika Knabita, kilka cytatów z Reguły Benedyktynów:
Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. ,
23 Zapytajmy zatem Pana razem z Prorokiem: Kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? (Ps 15[14],1). 24 A zapytawszy słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego przybytku 25 mówiąc: Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 26 a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem; ten, 27 który nie czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi (Ps 14,2—3 Wlg). 28 A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca go razem z jego podszeptami daleko od swego serca i od razu wniwecz obraca, a rodzące się pokusy* rozbija o Chrystusa [jak o skałę].
Jeśli pragniemy uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, 43 to póki jest jeszcze czas, póki w tym ciele będąc, możemy wszystko to wypełniać w świetle ziemskiego życia, 44 śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność.
Proponuję Drogiemu Kapłanowi odmawiać modlitwę do Ducha Św. i prosić o Dar Mądrości, Rozumu i Bojaźni Bożej.
Na razie zakonnik występuje w mediach jako gwiazda, módlmy się za Leona Knabita, żeby zdążył się nawrócić i żeby nie znalazł się wśród tej trzeciej części gwiazd Nieba, które będą strącone przez ogon czerwonego smoka i rzucone na Ziemię.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
wtorek 1) 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 11:00
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
piątek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre