1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Za dużo mówisz o Lutrze... - łucznik Izydor

   Ksiądz profesor Tadeusz Guz dostał zakaz głoszenia prawdy o Lutrze - poinformował ksiądz Natanek przez Polonię Fidelis.

   Ksiądz profesor Piotr Maria Natanek w swoim kazaniu z 13 marca poinformował, iż wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dostał zakaz wypowiadania się o Lutrze - założycielu herezji luterańskiej. ,, Cały zespół dokumentów, listów jego - jeden wielki jad nienawiści do papieża, do Kościoła, do Sakramentów " - przypomniał ksiądz Piotr, oceniając dorobek niemieckiego augustianina.
   Prowadzący Pustelnię Niepokalanów, ksiądz Piotr Maria zasugerował, że Luter zniszczył również katolicką Mszę Najświętszą, czyniąc z niej już nie Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa, ale jedynie ucztę ofiarną. Ksiądz Natanek stwierdził, że papież Franciszek nie chciał w Szwecji odprawić Mszy Najświętszej, za to oddawał cześć Lutrowi w tym protestanckim kraju.
   Były wykładowca Uniwersytetu Papieskiego zauważył, że niektóre grupy wewnątrz Kościoła Świętego, chcąc porozumieć się z protestantami, usuwają wszelkie bariery procesów kanonizacyjnych. W ten sposób mogą postawić na ołtarze własnych kandydatów, rozmywając jednakże 2000-letnie zasady moralne Magisterium Kościoła. Za przykład obniżania standardów kanonizacyjnych podał wprowadzoną niedawno możliwość udzielania dyspensy papieskiej w przypadku nie dokonania się cudu za wstawiennictwem kandydata na ołtarze.
   ,, To już jest czysta partyjność, nie interes Kościoła, tylko interes jakiejś grupy, która nie chce Kościołowi służyć - ma na celu rozwalenie Kościoła. " - pokreślił.
   Należy zauważyć, że skierowanie do księdza profesora Tadeusza Guza zakazu mówienia o Lutrze nastąpiło właśnie w 2017 - w tym bowiem roku odbędą się obchody 500-lecia reformacji protestanckiej, w których udział weźmie również prymas Polski, Wojciech Polak.

Źrodło: Polonia Fidelis i Isidorium