Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Moment wystąpienia: - 1.05.56

   Doktor Andrzej Zapałowski, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, w rozmowie z Mariuszem Kamienieckim z Naszego Dziennika stwierdził, iż współpraca z Białorusią może nam pomóc w ustabilizowaniu sytuacji za naszą wschodnią granicą. Podkreślił również, że nie możemy być wykorzystani przez państwa Zachodu do wojennej rozgrywki z Rosją.
   Doktor Zapałowski uważa, że pierwszym celem polityki zagranicznej Polski na Wschodzie powinno być ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie, aczkolwiek ważniejszym obecnie kierunkiem jest pozyskanie sojusznika w postaci Białorusi. Współpraca z Białorusią jest obecnie bardziej opłacalna, niż zastanawianie się, czy Ukraina powinna się stać buforem między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską.
   Wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazał, że Zachód i Stany Zjednoczone tak naprawdę nie liczą się z interesem państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale mają na celu wyrwanie ich z pod wpływów Moskwy. Zaznaczył, iż Rzeczpospolita Polska wraz z Białorusią powinny podjąć współpracę, aby nie dopuścić do wykorzystania ich krajów przez Rosję albo Zachód w krwawym konflikcie międzynarodowym, jak w przypadku rozkładu państwa ukraińskiego. Białoruś bowiem, za rządów Aleksandra Łukaszenki, zaczęła (łI: być może od 2015) manewrować między Moskwą a Waszyngtonem. Doprowadziła również w Mińsku w rozmowach od 11 do 12 lutego między Ukrainą, Rosją, Organizacją Bezpieczeństwa w Europie (przedstawicielami Niemcy i Francja) i separatystami Donbasu do wzajemnego porozumienia, co wskazuje na jej suwerenność i zdecydowane podnoszenie swej roli na arenie międzynarodowej.

   Zaznaczył, że choć niedopuszczalnym jest łamanie praw człowieka na Białorusi, jednak ważniejsze jest dla nas funkcjonowanie naszego wschodniego sąsiada, jako państwa niezależnego:
,, Jeżeli nie przeszkadza nam dyktatura w Arabii Saudyjskiej czy formująca się obecnie dyktatura w Turcji, to dlaczego znacznie ważniejszą z naszego punktu widzenia Białoruś mamy traktować inaczej? " (cytat z Kresy.pl)
   Doktor Zapałowski ocenił, że choć mamy problem podziału Związku Polaków na Białorusi na uznawany przez władze białoruskie pod byłym przewodnictwem Józefa Łucznika, a obecnie Stanisława Siemaszki i na nieuznawany odłam Andżeliki Borys, uznany jednak z kolei przez państwo polskie, to polskie władze nie mogą opowiadać się za ruchem Polaków, którzy popierają opozycję białoruską.
   W jego ocenie:
,, Jesteśmy częścią Zachodu i jesteśmy związani sojuszami, które musimy wypełniać, ale wystawianie się Polski na konflikt to nie niwelowanie zagrożeń, ale danie przyzwolenia, aby państwa trzecie nami grały na tym kierunku. " (cytat z Kresy.pl)


Źródło: Kresy.pl, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Isidorium


Komentarz łucznika Izydora: Jak mówi Grzegorz Braun: ,, Białoruś to klucz do polskiej geopolityki. " Winniśmy utworzyć konfederację państw pod naszym przewodnictwem, aby nie zdążyła tego uczynić żydowska i banderowska Ukraina, która już proponuje krajom naszego regionu utworzenie unii bałtycko-czarnomorskiej. Rzeczypospolita Polska powinna zmienić ustrój z demokratycznego na monarchiczny, proponować federacyjną koncepcję unii (ścisłą, jak Korona Polska z Wielkim Księstwem Litewskim) wobec najbliższych nam państw, jak i tworzyć z kolei konfederację, a więc unię już nie ścisłą z innymi państwami, ale oczywiście opierającą się na głębokiej współpracy. Tym samym, powinniśmy wypędzić obcy kapitał z naszej ziemi, renegocjować umowy z Zachodem i podjąć współpracę z ,, groźnym niedźwiedziem ", jakim jest Rosja, a właściwie wywrotowy wpływ masonerii rosyjskiej rytu francuskiego na państwo rosyjskie i frakcję katechonów pod przewodnictwem Władimira Putina. Współpraca zatem powinna być podejmowana przy wsparciu orientacji dyplomatycznej nie na frakcję masońską, ale putinowską. Trzeba Polsce podjąć rozmowy również z niezwykle silnym i skutecznym graczem na arenie międzynarodowej, jakim jest Turcja, aby mieć możliwość manewrowania (dokładnie jak zresztą właśnie Turcja) między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Z kolei z Donaldem Trumpem także potrzebna jest nasza współpraca i lobbing w Stanach Zjednoczonych na rządy tamtejszych administracji (czyli po naszemu rządów) amerykańskich, nie ważne, jakie by one były, tak, jak czynią to żydzi czy Ukraińcy.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
kościół Świętego Bartłomieja Apostoła ulica Krakowska 2

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) Wawel 1) 07:30
czwartek 1) Wawel

2) kościół Świętego Bartłomieja Apostoła

1) 07:30

2) 15:00

piątek 1) Wawel 1) 07:30
sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kościół Świętego Antoniego z Padwy

3) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 14:00

3) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi