Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Doktor Andrzej Zapałowski, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, w rozmowie z Mariuszem Kamienieckim z Naszego Dziennika stwierdził, iż współpraca z Białorusią może nam pomóc w ustabilizowaniu sytuacji za naszą wschodnią granicą. Podkreślił również, że nie możemy być wykorzystani przez państwa Zachodu do wojennej rozgrywki z Rosją.
   Doktor Zapałowski uważa, że pierwszym celem polityki zagranicznej Polski na Wschodzie powinno być ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie, aczkolwiek ważniejszym obecnie kierunkiem jest pozyskanie sojusznika w postaci Białorusi. Współpraca z Białorusią jest obecnie bardziej opłacalna, niż zastanawianie się, czy Ukraina powinna się stać buforem między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską.
   Wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazał, że Zachód i Stany Zjednoczone tak naprawdę nie liczą się z interesem państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale mają na celu wyrwanie ich z pod wpływów Moskwy. Zaznaczył, iż Rzeczpospolita Polska wraz z Białorusią powinny podjąć współpracę, aby nie dopuścić do wykorzystania ich krajów przez Rosję albo Zachód w krwawym konflikcie międzynarodowym, jak w przypadku rozkładu państwa ukraińskiego. Białoruś bowiem, za rządów Aleksandra Łukaszenki, zaczęła (łI: być może od 2015) manewrować między Moskwą a Waszyngtonem. Doprowadziła również w Mińsku w rozmowach od 11 do 12 lutego między Ukrainą, Rosją, Organizacją Bezpieczeństwa w Europie (przedstawicielami Niemcy i Francja) i separatystami Donbasu do wzajemnego porozumienia, co wskazuje na jej suwerenność i zdecydowane podnoszenie swej roli na arenie międzynarodowej.

   Zaznaczył, że choć niedopuszczalnym jest łamanie praw człowieka na Białorusi, jednak ważniejsze jest dla nas funkcjonowanie naszego wschodniego sąsiada, jako państwa niezależnego:
,, Jeżeli nie przeszkadza nam dyktatura w Arabii Saudyjskiej czy formująca się obecnie dyktatura w Turcji, to dlaczego znacznie ważniejszą z naszego punktu widzenia Białoruś mamy traktować inaczej? " (cytat z Kresy.pl)
   Doktor Zapałowski ocenił, że choć mamy problem podziału Związku Polaków na Białorusi na uznawany przez władze białoruskie pod byłym przewodnictwem Józefa Łucznika, a obecnie Stanisława Siemaszki i na nieuznawany odłam Andżeliki Borys, uznany jednak z kolei przez państwo polskie, to polskie władze nie mogą opowiadać się za ruchem Polaków, którzy popierają opozycję białoruską.
   W jego ocenie:
,, Jesteśmy częścią Zachodu i jesteśmy związani sojuszami, które musimy wypełniać, ale wystawianie się Polski na konflikt to nie niwelowanie zagrożeń, ale danie przyzwolenia, aby państwa trzecie nami grały na tym kierunku. " (cytat z Kresy.pl)


Źródło: Kresy.pl, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Isidorium


Komentarz łucznika Izydora: Jak mówi Grzegorz Braun: ,, Białoruś to klucz do polskiej geopolityki. " Winniśmy utworzyć konfederację państw pod naszym przewodnictwem, aby nie zdążyła tego uczynić żydowska i banderowska Ukraina, która już proponuje krajom naszego regionu utworzenie unii bałtycko-czarnomorskiej. Rzeczypospolita Polska powinna zmienić ustrój z demokratycznego na monarchiczny, proponować federacyjną koncepcję unii (ścisłą, jak Korona Polska z Wielkim Księstwem Litewskim) wobec najbliższych nam państw, jak i tworzyć z kolei konfederację, a więc unię już nie ścisłą z innymi państwami, ale oczywiście opierającą się na głębokiej współpracy. Tym samym, powinniśmy wypędzić obcy kapitał z naszej ziemi, renegocjować umowy z Zachodem i podjąć współpracę z ,, groźnym niedźwiedziem ", jakim jest Rosja, a właściwie wywrotowy wpływ masonerii rosyjskiej rytu francuskiego na państwo rosyjskie i frakcję katechonów pod przewodnictwem Władimira Putina. Współpraca zatem powinna być podejmowana przy wsparciu orientacji dyplomatycznej nie na frakcję masońską, ale putinowską. Trzeba Polsce podjąć rozmowy również z niezwykle silnym i skutecznym graczem na arenie międzynarodowej, jakim jest Turcja, aby mieć możliwość manewrowania (dokładnie jak zresztą właśnie Turcja) między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Z kolei z Donaldem Trumpem także potrzebna jest nasza współpraca i lobbing w Stanach Zjednoczonych na rządy tamtejszych administracji (czyli po naszemu rządów) amerykańskich, nie ważne, jakie by one były, tak, jak czynią to żydzi czy Ukraińcy.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...