Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Ukraińskie organizacje Svoboda, Korpus Cywilny ,, Azov " i Prawy Sektor podpisały 16 marca porozumienie o współpracy. Wśród punktów zawartego sojuszu jest mowa o całkowitym zerwaniu stosunków z Rosją. Czy nowa siła zmieni politykę władz Ukrainy? Jak rozegra to teraz masoneria? Niewątpliwie, porozumienie ukraińskich nacjonalistów może stać się wyzwaniem na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

   Wśród wspólnych celów wymieniły postulaty uznania języka ukraińskiego za jedyny państwowy, jak i zupełnego zerwania kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z Rosją, Krymem i Donbasem. Domagają się wyrzucenia firm rosyjskich z Ukrainy. Postulują, aby wojsko ukraińskie zwiększyło akcje dywersyjne wymierzone
w Doniecką Republikę Ludową, Federacyjną Republikę Noworosji (obydwie należą do regionu Donbasu) i obecnie opanowany przez Rosjan Krym. Nie chcą prowadzenia Ukrainy ani w kierunku Rosji, ani w kierunku Unii Europejskiej, ale do utworzenia unii bałtycko-czarnomorskiej. Organizacje zabiegają o zdobycie przez Ukrainę broni jądrowej, przeprowadzenie modernizacji sił wojskowych i stworzenie lokalnych struktur armii rezerwowej.
   Ukraińscy nacjonaliści domagają się wprowadzenia możliwości procedury impeachment'u prezydenta, powszechnego wybierania sędziów i niektórych urzędników. Pragną także poszerzyć kompetencje samorządów. Żądają również ponownej nacjonalizacji przedsiębiorstw sprywatyzowanych po roku 1991.
   Nacjonaliści proponują również wytworzenie takiej polityki, która zmierzała będzie do zjednoczenia Cerkwii na Ukrainie w jedną centralną ze stolicą w Kijowie.
   Bloger Foxx z Blogmedia24 i foxx-news.blogspot.com uważa z kolei, że najwięcej na

porozumieniu zyskał lider powstałego w październiku ubiegłego Roku Pańskiego Korpusu Cywilnego ,, Azov ", Andrij Biłeckij. Lider Ruchu Azowskiego, zwanego też Korpusem Narodowym, w programie swej partii zawarł bowiem postulat zerwania wszelkich stosunków z Rosją i powołania przymierza bałtycko-czarnomorskiego, co jest w zgodności z programem zawartego ostatnio porozumienia trzech wspomnianych organizacji. Co ciekawe, w swym programie Korpus Narodowy uznał Polskę jako jednego z najważniejszych sojuszników. Czy uda mu się przekonać dwóch pozostałych sygnatariuszy porozumienia i do ostatniej, wspomnianej wyżej kwestii? Czy koalicja ruchów społeczno-politycznych zdoła wprowadzić swoje postulaty w życie, skoro zapowiada możliwość stanięcia razem w ewentualnych przedterminowych wyborach na Ukrainie?

Źródła: Kresy.pl, Sputnik News, Blogmedia24 i foxx-news.blogspot.com

Komentarz łucznika Izydora: Robi się niebezpiecznie. Takie zjednoczenie jest złe nie tylko dla innych państw, w tym Polski, ale i dla samej Ukrainy. Bowiem po dojściu do władzy nacjonalistów ukraińskich - którzy, jak wiadomo, w swym nacjonalizmie czczą ludobójców Polaków z OUN i UPA - może dojść do ich wykorzystania przez potężne siły wpływu, osiadłe po rewolucji na Majdanie. Tymi siłami jest masoneria i żydzi. Doktor Stanisław Krajski niegdyś, w odpowiedzi na moje pytanie o to, kto w końcu rządzi na Ukrainie, powiedział, że banderowcy wpływ owszem mają, ale są wykorzystywani przez okupantów Ukrainy, prowadzących do krwawego wykorzystania i rozpadu tego państwa, co znamionuje między innymi tytuł jego książki: ,, Wojna masonów na Ukrainie ".
   Nie chodzi o to, że nienawidzę Ukraińców, czy nawet naszych wrogów, ale o to, że nie pozwolimy, aby jeszcze raz doszło do przelewu krwi. Dlatego naszym obowiązkiem jest najpierw nowa ewangelizacja naszego kraju, ale nie w znaczeniu zrezygnowania z dotychczasowej, ale w ujęciu ponownej ewangelizacji - to tak naprawdę miał bowiem na myśli nasz rodak, Święty papież Jan Paweł II, co jednak na wrogi lub nieświadomie partykularny (pod wpływem siania modernizmu przez naszych wrogów) użytek przekształcono. Nowością jest również bowiem pomysł zjednoczenia Cerkwii na Ukrainie. Co powiedzą na to tamtejsze Cerkwie, czy wspomogą banderowców? Czy pomysł już powstał tak naprawdę z ich inspiracji? A może pomysł wcale nie będzie im odpowiadał? Nieważne. My musimy uwierzyć w zwycięstwo naszego Świętego Apostolskiego Kościoła Katolickiego i ruszać na podbój dusz pod panowaniem Chrystusa Króla, którego sobie my świeccy wierni nie winniśmy zawłaszczać, ale do Którego jest obowiązkiem miłości prowadzić.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
wtorek 1) 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 11:00
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
piątek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre