Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

tajemnicza grupa


W odpowiedzi do prośby o dookreślenie podpowiedzi w związku z nazwą sekty z artykułu ,, HIT: Polityka jest prosta jak konstrukcja cepa - część 2 z 3 - Filip Z. Konopiński " ( http://isidorium.blogspot.com/2016/12/polityka-jest-prosta-jak-konstrukcja.html ) pan Filip z życzliwości swojej napisał uzupełnienie podpowiedzi, które jest równocześnie nowym artykułem, poruszającym kolejne niesamowite wątki.

Tu chodzi o sektę. Powstała w XVIII wieku na zjeździe przedstawicieli kilku tysięcy rodzin (klanów) żydowskich z Rosji - zjazd był w miasteczku koło Smoleńska o nazwie Lubawicz. Jest mylnie uznawana za jedną z sekt chasydzkich - oni faktycznie stworzyli nową religię.
Zastąpili 10 przykazań Bożych - 7 przykazaniami synów Noego. Te "7 przykazań" to koncepcja rabina Mosze Majmonidesa z Hiszpanii z XII wieku - i właściwie stanowią one listę 7 czynów za które karą jest kara śmierci. Pierwsze przykazanie brzmi: "Każdy kto nie uznaje Boga Izraela, który wywyższył Żydów ponad inne narody i przeznaczył ich do panowania nad światem - winien być ukarany śmiercią". A ostatnie - siódme - "Każdy kto nie uznaje nowego Sanhedrynu z siedzibą w odbudowanej świątyni Salomona jako sądu najwyższego dla całego świata, winien być ukarany śmiercią." W ich nowej religii - jak napisałem - za najprzedniejszy dobry uczynek uznano mordowanie gojów milionami. Największym błędem historycznego Izraela było nie wymordowanie okolicznych ludów (sąsiadów Żydów w czasach Dawida, Salomona i późniejszych) - należało ich wybić doszczętnie - no i zalążek tego nowego sanhedrynu oni stworzyli (jeszcze w carskiej Rosji). Z tego powodu zginął Trocki - powiedzieli mu, że przyjechał z Nowego Yorku pomagać im robić rewolucję, to dobrze, ale po władzę po śmierci Lenina niech nie sięga - bo oni mają tu swoją "najwyższa radę" i oni na beja nad Chazarami namaścili Stalina. I kto się nie podporządkuje - to oj, będzie niedobrze. Trocki potraktował to jako bajki - szybko musiał uciekać, a i tak dopadli go w Meksyku. O owej sekcie mówił Grzegorz Braun - pierwszy jej przywódca napisał książkę dowodzącą, że goje zostali stworzeni przez demony. Sekta bardzo dobrze rozrosła się w Rosji przed 1914 rokiem - po prostu byli oni bardzo bogaci. Należy uważać według wszelkiego prawdopodobieństwa, że sekta przejęła w carskiej Rosji także tradycyjne struktury władzy mongolskiego ludu Chazarów (który w całości przyjął religię talmudyczną około 840 roku). Chazarowie byli mongolskim ludem - licznym, zamieszkiwali mniej więcej zachodnią połowę

dzisiejszej Mongolii. Pod koniec VII wieku ruszyli na zachód i założyli państwo na północ od Kaukazu. Państwo szybko się rozrosło w VIII  i zyskało status supermocarstwa. Kontrolowało ziemie wokół dolnej Wołgi, Donu i Dniepru. A ekonomicznie żyło z napaści na wschodnią Słowiańszczyznę, porywania niewolników i sprzedaży ich do islamskiego Bagdadu. (W języku angielskim tak jak w arabskim słowo niewolnik "slave" pochodzi od słowa Słowianin.) Rządzący tym państwem kagan Bulaj przyjął właśnie około 1840 roku religię talmudyczną - a wraz z nim 5000 jego najwyższych dowódców i oficerów, a wkrótce wszyscy Chazarowie. Ale tym sposobem liczba Żydów, którzy genetycznie są Mongołami stała się 4 razy większa od liczby Żydów, którzy pochodzą z Judei, późniejszej Samarii i Galilei. Jest to bardzo wstydliwe dla współczesnych Żydów - bowiem podważa ich prawa do Palestyny. Jakie prawa do ziemi świętej może mieć z pochodzenia Mongoł? Ale cóż - geny są geny - i pan Jerzy Urban czy Adam Michnik czy Jarosław Kaczyński (wg ich polskich nazwisk) nie mogą do końca ukryć kim są. Kaganat Chazarów unicestwił jedną zwycięską kampanią wojenną syn Ruryka i trzeci władca zjednoczonej Rusi wschodniej - Światosław. Zimą, przy mrozach dochodzących do minus 30 stopni Celsjusza, wsadził swoją armię na sanki ciągnięte przez puszczańskie koniki i po zamarzniętej Wołdze dojechali nocą do stolicy Chazarów, która była dokładnie w miejscu, gdzie Stalin zbudował Stalingrad. Mróz był taki, że nawet nie było wartowników na wałach... Woje Światosława wdrapali się po drabinkach na wały i wymordowali wszystkich w stolicy - z kaganem włącznie. Po krótkim odpoczynku podjechali do drugiej stolicy (Chazarzy mieli dwie: miasta Sarkel i Ityl - w tej drugiej stolicy stacjonował główny dowódca armii, zwany "bej"  i siły główne, te które napadały na ziemie Słowian wsch. - ta druga stolica leżała nad Donem). Sytuacja się powtórzyła - mróz taki, że nawet wartowników nie było na wałach... Był rok 965. Zdruzgotanie jednym ciosem potężnego państwa, które od trzech stuleci gnębiło Ruś - zaiste cud Boży - spowodowało, że wschodniej Słowiańszczyźnie wiary w niemalże boskość carów wystarczyło na następne 950 lat. Światosław nakazał wszystkim Chazarom (talmudystom) wynosić się precz z jego państwa. Poszli na zachód. Mieszko I miał dobry wywiad i wiedział kto zacz - kategorycznie zabronił im osadnictwa w Polsce. Poszli więc do Niemiec - i tak powstał typ Żyda "niemieckiego" - "Aszkenazim" - słowo to znaczy po prostu: Niemiec, niemiecki - w odróżnieniu od Żyda "hiszpańskiego" ("Sefardim" - "Hiszpan", "hiszpański") - pochodzącego z Judei lub z Galilei. Rzymski cezar Hadrian po stłumieniu powstania "mesjasza" Szymona bar Kochby - kazał wszystkim Żydom wynosić się z ich ziem do najbardziej oddalonej prowincji w Imperium Romanum - a najbardziej oddalona była właśnie Hiszpania.

Mówiąc krótko, Żyd niemiecki jest z pochodzenia Mongołem, Żyd hiszpański jest z pochodzenia Żydem i proporcja wynosi jak 80% do 20%. Od XVI wieku Żydzi z Niemiec zaczęli ponownie osiedlać się w Rosji.
Tu jest ważne, że Chazarowie po roku 965 nie ujawniają, kto jest ich kaganem - ujawniają tylko "beja" (dowódcę armii uderzeniowej"). Fakty wskazują, że bejami byli i Lenin i Stalin. Możliwe, że bejem jest Putin. Tu jest problem nieszczęsnej głupoty politycznej Polaków - ilu teraz kocha Rosję i Putina [łI: Nie zgadzam się w kwestii oceny Władimira Putina.], bredzi coś o wielkiej Słowiańszczyźnie ("Wrzodak"), etc. Najpierw wiedza, mości panowie - potem polityczne teorie, nie odwrotnie.
Tu ma pan dobry przykład - jak historia rzeczywista różni się od podręcznikowej, medialnej czyli podawanej przez rządy (czyli właściwie też podręcznikowej (to znaczy ten sam fałszerz historii) - tyle że najnowszej, co to jeszcze nie jest w książkach). Amerykanie tutaj pozytywnie różnią się od Polaków - w wersje wydarzeń podawanych przez media wierzy najwyżej 6% oglądających telewizję. (O czym zresztą też już pisałem uprzednio.) Sekty chasydzkie to był taki bunt młodych w XVIII wieku przeciwko sztywnym i skrajnie apodyktycznym rządom rabinów w sztetlach (żydowskich gminach) - chasydzi głosili powrót do tradycji proroków w tym znaczeniu, że uznawali jakiegoś rabina za osobę mającą specjalne kontakty z Bogiem (czyli pośrednika ważniejszego niż rada gminy żydowskiej), wyłamywali się z tych gmin i tworzyli własne. Wprowadzili zbiorowe śpiewy i muzykę do spotkań swoich wspólnot (obiektywnie bardzo dobrą, pierwsi cadykowie byli bardzo uzdolnieni muzycznie), także taniec. Chasydzi nie tworzyli jednolitego odłamu talmudystów - byli skupieni zawsze wokół kilkudziesięciu takich rabinów - specjalnych pośredników (zwanych cadykami), a każdy z nich nauczał cokolwiek inaczej i miał się za mądrzejszego od wszystkich innych. Urząd "cadyka" z miejsca stał się dziedziczny - w omawianej sekcie też, jako "lubawiczer rebe". Jest to o tyle ciekawe, że w omawianej sekcie - tak jak w sektach chasydzkich zaistniało faktycznie przywództwo identyczne z dziedziczną monarchią praktycznie absolutną.
Tradycyjni talmudyści próbowali zwalczać sekty chasydzkie - centrum ich akcji było Wilno na początku XIX wieku - ale to oni przegrali i zostali potępieni jako tzw. Litwacy - i szybko sobie odpuścili.

Filip Z. Konopiński
Mówiąc krótko, Żyd niemiecki jest z pochodzenia Mongołem, Żyd hiszpański jest z pochodzenia Żydem i proporcja wynosi jak 80% do 20%. Od XVI wieku Żydzi z Niemiec zaczęli ponownie osiedlać się w Rosji.
Tu jest ważne, że Chazarowie po roku 965 nie ujawniają, kto jest ich kaganem - ujawniają tylko "beja" (dowódcę armii uderzeniowej"). Fakty wskazują, że bejami byli i Lenin i Stalin. Możliwe, że bejem jest Putin. Tu jest problem nieszczęsnej głupoty politycznej Polaków - ilu teraz kocha Rosję i Putina, bredzi coś o wielkiej Słowiańszczyźnie ("Wrzodak"), etc. Najpierw wiedza, mości panowie - potem polityczne teorie, nie odwrotnie.
Tu ma pan dobry przykład - jak historia rzeczywista różni się od podręcznikowej, medialnej czyli podawanej przez rządy (czyli właściwie też podręcznikowej (to znaczy ten sam fałszerz historii) - tyle że najnowszej, co to jeszcze nie jest w książkach). Amerykanie tutaj pozytywnie różnią się od Polaków - w wersje wydarzeń podawanych przez media wierzy najwyżej 6% oglądających telewizję. (O czym zresztą też już pisałem uprzednio.) Sekty chasydzkie to był taki bunt młodych w XVIII wieku przeciwko sztywnym i skrajnie apodyktycznym rządom rabinów w sztetlach (żydowskich gminach) - chasydzi głosili powrót do tradycji proroków w tym znaczeniu, że uznawali jakiegoś rabina za osobę mającą specjalne kontakty z Bogiem (czyli pośrednika ważniejszego niż rada gminy żydowskiej), wyłamywali się z tych gmin i tworzyli własne. Wprowadzili zbiorowe śpiewy i muzykę do spotkań swoich wspólnot (obiektywnie bardzo dobrą, pierwsi cadykowie byli bardzo uzdolnieni muzycznie), także taniec. Chasydzi nie tworzyli jednolitego odłamu talmudystów - byli skupieni zawsze wokół kilkudziesięciu takich rabinów - specjalnych pośredników (zwanych cadykami), a każdy z nich nauczał cokolwiek inaczej i miał się za mądrzejszego od wszystkich innych. Urząd "cadyka" z miejsca stał się dziedziczny - w omawianej sekcie też, jako "lubawiczer rebe". Jest to o tyle ciekawe, że w omawianej sekcie - tak jak w sektach chasydzkich zaistniało faktycznie przywództwo identyczne z dziedziczną monarchią praktycznie absolutną.
Tradycyjni talmudyści próbowali zwalczać sekty chasydzkie - centrum ich akcji było Wilno na początku XIX wieku - ale to oni przegrali i zostali potępieni jako tzw. Litwacy - i szybko sobie odpuścili.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi