Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Polityk brytyjskiej Labour Party (Partii Pracy), Rupa Asha Huq stwierdziła, iż Wielka Brytania powinna przeprosić za współuczestniczenie w powstaniu państwa Izrael.

   Według Brytyjki, błędem było pozostawienie władzy nad terenami rdzennie palestyńskimi Chazarom. Wcześniej broniła Nazę Shah, członkinię parlamentu brytyjskiego, która została zmuszona do przeprosin za sprzeciw wobec zachęcania państwa Izrael do przeniesienia się do United States of America. Niestety jest duże prawdopodobieństwo eksportowania państwa Izrael do Polski i utworzenia Judeopolonii (za który to, nie tylko mój pogląd, zapewne jesteśmy wyśmiewani, a tu mamy ewidentny przykład karania zgodnie z górnymi zalecaniami władców świata z ,, Ludu Wybranego ").
   Jak dotąd, i to w zaledwie w dwa miesiące, Labour Party zawiesiła 50 swych członków za ,, antysemickie " i ,, rasistowskie " wypowiedzi.
   Przypomnijmy jeszcze, iż Brytyjczycy, w zamian za anulowanie u Żydów długów związanych z uczestnictwem w II wojnie światowej, oddali im Ziemię Obiecaną (właściwie nieprawowitym żydom, jakimi są chazarzy, którzy w swej religii nie są wyznawcami judaizmu, bowiem nie ma tam ani kapłaństwa ani ofiar, ale talmudyczne, antygojowskie myślenie w obfitości).
   No... Już lepiej przeprosić muzułmanów niż chazarów, ale najlepiej przeznaczyć środki na tradycyjną, katolicką ewangelizację, niż powierzać władzę antybożemu i jedynie ludzkiemu, przewrotnemu Talmudowi czy żydowskiemu rabinowi dyktującemu Mahometowi ,, słowa od Świętego Michała Archanioła ".


Źródło: Prawy.pl i tamże komentarz Kwala


Srebrny tekst: Emżet: ,, Słuchajcie, ja Wam coś powiem... Tak to po prostu jest. " 
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...