1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

No... Już lepiej przeprosić muzułmanów niż chazarów.

   Polityk brytyjskiej Labour Party (Partii Pracy), Rupa Asha Huq stwierdziła, iż Wielka Brytania powinna przeprosić za współuczestniczenie w powstaniu państwa Izrael.

   Według Brytyjki, błędem było pozostawienie władzy nad terenami rdzennie palestyńskimi Chazarom. Wcześniej broniła Nazę Shah, członkinię parlamentu brytyjskiego, która została zmuszona do przeprosin za sprzeciw wobec zachęcania państwa Izrael do przeniesienia się do United States of America. Niestety jest duże prawdopodobieństwo eksportowania państwa Izrael do Polski i utworzenia Judeopolonii (za który to, nie tylko mój pogląd, zapewne jesteśmy wyśmiewani, a tu mamy ewidentny przykład karania zgodnie z górnymi zalecaniami władców świata z ,, Ludu Wybranego ").
   Jak dotąd, i to w zaledwie w dwa miesiące, Labour Party zawiesiła 50 swych członków za ,, antysemickie " i ,, rasistowskie " wypowiedzi.
   Przypomnijmy jeszcze, iż Brytyjczycy, w zamian za anulowanie u Żydów długów związanych z uczestnictwem w II wojnie światowej, oddali im Ziemię Obiecaną (właściwie nieprawowitym żydom, jakimi są chazarzy, którzy w swej religii nie są wyznawcami judaizmu, bowiem nie ma tam ani kapłaństwa ani ofiar, ale talmudyczne, antygojowskie myślenie w obfitości).
   No... Już lepiej przeprosić muzułmanów niż chazarów, ale najlepiej przeznaczyć środki na tradycyjną, katolicką ewangelizację, niż powierzać władzę antybożemu i jedynie ludzkiemu, przewrotnemu Talmudowi czy żydowskiemu rabinowi dyktującemu Mahometowi ,, słowa od Świętego Michała Archanioła ".


Źródło: Prawy.pl i tamże komentarz Kwala


Srebrny tekst: Emżet: ,, Słuchajcie, ja Wam coś powiem... Tak to po prostu jest. "