1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ ZAPRASZA na godz. 15:45 do Kaplicy Batorego - Wawel - R.D.

Różaniec Święty za Ojczyznę o godz. 15:45  i Msza Św. o godz.
16:30 (listopad - marzec) w Kaplicy Batorego, o godz. 17.30 Msza Święta
za Ojczyznę przy
konfesji św. Stanisława.

Proszę o przekazanie informacji innym osobom i opublikowanie w mediach
społecznościowych.


Wyświetlanie W02_m.jpg