1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Czechy zmieniają swą nazwę

   Minister spraw zagranicznych Czech, Lubomír Zaorálek zapowiedział, że Czechy zmienią swą międzynarodową nazwę z Czech Republic na Czechia.
   Powodem jest, według ministra, częste kaleczenie nazwy jego kraju podczas zagranicznych wizyt. Często skraca się ją też do Czech albo
Czechlands.
   Wcześniej Czechy próbowały wprowadzić nazwę będącą tam (w kraju) w powszechnym obiegu, jaką jest Česko.
   Prezydent i przewodniczący obu izb parlamentu poparli pomysł.

Źródło: Wprost, na 18-24 kwietnia AD 2016

Komentarz: Szkoda, że nie udało im się wprowadzić nazwy Česko, bo to brzmi najlepiej, gdyż brzmi typowo po czesku.