Open top menu

Wszechmogący, wieczny Boze, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.25 kwietnia 1947 roku Sekretariat KC PPR powołał Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą
,, Prasa ", gdzie należało 49 ,, najwyższych dostojników władz komunistycznych, spośród których było wielu przedwojennych komunistów.
   Już w maju tego tamtejszego roku RSW ,, Prasa " przejęła 6 spółdzielni wydawniczych z Warszawy, Łodzi i Katowic.
   W 1951 roku do RSW włączono wydawnictwo ,, Czytelnik ", w 1953 spółdzielnię Stronnictwa Demokratycznego ,, Nowa Epoka ", w 1961 czasopisma Ligi Kobiet, a dodatkowo zarządzała czterema agendami: Polską Agencją Interpress, Centralną Agencją Fotograficzną,
Młodzieżową Agencją Wydawniczą i Krajową Agencją Wydawniczą.
   W 1958 roku członkami spółdzielni były: PZPR, organizacje polityczne i społeczne, przedsiębiorstwa i poszczególne osoby, ale to już w 1972 roku. Dzięki przynależności RSW do PZPR, partia otrzymywała pieniądze dla swego budżetu.
   W 1973 roku przyłączono Wydawnictwo ,, Książka i Wiedza " i Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki ,, Ruch ", więc powstało RSW ,, Prasa - Książka - Ruch ".
   Jednak wraz z powstaniem Solidarności, sytuacja spółki stała się fatalna, a od 1983 roku zaczęła przynosić straty.
    W kiepskim dla Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej roku 1989, wydawnictwo zatrudniało 100 tysięcy osób. Rząd komunistyczny ratował spółkę ogromnymi dotacjami, lecz i to nie zapobiegło złej sytuacji spółdzielni.
    Przesiąknięcie agenturą w tej firmie, ukazało się chociażby w czasie zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w październiku 1980 roku, gdy domagano się emerytur dziennikarzy podobnych do tych, które otrzymują wojskowi i milicjanci.
   Od 1988 roku widząc chylący się ku upadkowi ustrój PRL - u, RSW zaczęła swoistą prywatyzację, poprzez utworzenie 22 spółek przed 31 sierpnia 1989 roku i 4 po tej dacie oraz przenoszenie tam pieniędzy z dotychczasowej.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Follow by Email


W rankingu ,, Lektura Dzieci Bożych '' książka zdobyła ocenę 10 na 10.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi: