Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2.Papież Franciszek podpisal dekret o heroiczności cnót Stefana kardynala Wyszyńskiego. Od teraz nosi tytul Czcigodnego Slugi Bożego. 3. Donald Trump: ,, Jezus Chrystus jest prawdziwym powodem świąt Bożego Narodzenia '' 4. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.25 kwietnia 1947 roku Sekretariat KC PPR powołał Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą
,, Prasa ", gdzie należało 49 ,, najwyższych dostojników władz komunistycznych, spośród których było wielu przedwojennych komunistów.
   Już w maju tego tamtejszego roku RSW ,, Prasa " przejęła 6 spółdzielni wydawniczych z Warszawy, Łodzi i Katowic.
   W 1951 roku do RSW włączono wydawnictwo ,, Czytelnik ", w 1953 spółdzielnię Stronnictwa Demokratycznego ,, Nowa Epoka ", w 1961 czasopisma Ligi Kobiet, a dodatkowo zarządzała czterema agendami: Polską Agencją Interpress, Centralną Agencją Fotograficzną,
Młodzieżową Agencją Wydawniczą i Krajową Agencją Wydawniczą.
   W 1958 roku członkami spółdzielni były: PZPR, organizacje polityczne i społeczne, przedsiębiorstwa i poszczególne osoby, ale to już w 1972 roku. Dzięki przynależności RSW do PZPR, partia otrzymywała pieniądze dla swego budżetu.
   W 1973 roku przyłączono Wydawnictwo ,, Książka i Wiedza " i Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki ,, Ruch ", więc powstało RSW ,, Prasa - Książka - Ruch ".
   Jednak wraz z powstaniem Solidarności, sytuacja spółki stała się fatalna, a od 1983 roku zaczęła przynosić straty.
    W kiepskim dla Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej roku 1989, wydawnictwo zatrudniało 100 tysięcy osób. Rząd komunistyczny ratował spółkę ogromnymi dotacjami, lecz i to nie zapobiegło złej sytuacji spółdzielni.
    Przesiąknięcie agenturą w tej firmie, ukazało się chociażby w czasie zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w październiku 1980 roku, gdy domagano się emerytur dziennikarzy podobnych do tych, które otrzymują wojskowi i milicjanci.
   Od 1988 roku widząc chylący się ku upadkowi ustrój PRL - u, RSW zaczęła swoistą prywatyzację, poprzez utworzenie 22 spółek przed 31 sierpnia 1989 roku i 4 po tej dacie oraz przenoszenie tam pieniędzy z dotychczasowej.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...