Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!25 kwietnia 1947 roku Sekretariat KC PPR powołał Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą
,, Prasa ", gdzie należało 49 ,, najwyższych dostojników władz komunistycznych, spośród których było wielu przedwojennych komunistów.
   Już w maju tego tamtejszego roku RSW ,, Prasa " przejęła 6 spółdzielni wydawniczych z Warszawy, Łodzi i Katowic.
   W 1951 roku do RSW włączono wydawnictwo ,, Czytelnik ", w 1953 spółdzielnię Stronnictwa Demokratycznego ,, Nowa Epoka ", w 1961 czasopisma Ligi Kobiet, a dodatkowo zarządzała czterema agendami: Polską Agencją Interpress, Centralną Agencją Fotograficzną,
Młodzieżową Agencją Wydawniczą i Krajową Agencją Wydawniczą.
   W 1958 roku członkami spółdzielni były: PZPR, organizacje polityczne i społeczne, przedsiębiorstwa i poszczególne osoby, ale to już w 1972 roku. Dzięki przynależności RSW do PZPR, partia otrzymywała pieniądze dla swego budżetu.
   W 1973 roku przyłączono Wydawnictwo ,, Książka i Wiedza " i Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki ,, Ruch ", więc powstało RSW ,, Prasa - Książka - Ruch ".
   Jednak wraz z powstaniem Solidarności, sytuacja spółki stała się fatalna, a od 1983 roku zaczęła przynosić straty.
    W kiepskim dla Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej roku 1989, wydawnictwo zatrudniało 100 tysięcy osób. Rząd komunistyczny ratował spółkę ogromnymi dotacjami, lecz i to nie zapobiegło złej sytuacji spółdzielni.
    Przesiąknięcie agenturą w tej firmie, ukazało się chociażby w czasie zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w październiku 1980 roku, gdy domagano się emerytur dziennikarzy podobnych do tych, które otrzymują wojskowi i milicjanci.
   Od 1988 roku widząc chylący się ku upadkowi ustrój PRL - u, RSW zaczęła swoistą prywatyzację, poprzez utworzenie 22 spółek przed 31 sierpnia 1989 roku i 4 po tej dacie oraz przenoszenie tam pieniędzy z dotychczasowej.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej