Open top menu

   Skoro na 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mieliśmy hasło ,, My chcemy Boga '', to dlaczego nie pójść by krok dalej i na stulecie nie zrobić prezentu naszej Najukochańszej Matce, Bogurodzicy Dziewicy Maryi Królowej Polski? Przeto ,, uczyńmy wszystko co powie Wam mój Syn '' i maszerujmy pod hasłem: ,, Jezus Królem Polski! ''.
   20 listopada Anno Domini 2017 szef portalu Magna Polonia, Przemysław Holocher i prowadzący telewizję wRealu24, Marcin Rola zawezwali:
- Tutaj ostatnio, z naszym Romkiem Sklepowiczem, wymyśliliśmy takie hasło. Teraz było na Marszu Niepodległości ,, My chcemy Boga! ". Zaś na przyszły Marsz, na 100-lecie niepodległości: ,, Jezus Królem Polski! ". To jest pomysł na przyszłoroczne hasło Marszu Niepodległości. Wtedy w pierwszym szeregu szedłby kler. No musiałby iść, bo powiedziałby co - że my nie chcemy Jezusa Chrystusa na Króla Polski? Wtedy to dopiero byśmy zobaczyli, maski by opadły, kto jest de facto z Polakami, kto jest przeciw Polakom.
- No część niestety się boi. Jest urobiona przez poprawność polityczną.
- A to jest patologia.
- Tylko, że my mamy tę sytuację nie tylko w Kościele. Mamy ją wśród nauczycieli, w służbie
zdrowia, wśród sędziów, prawników et cetera et cetera. Moglibyśmy wymieniać dużo. Po prostu coś się stało w pewnym momencie i ktoś przetrącił kręgosłup moralny, ale my do tego wrócimy jako Polacy, bo musimy do tego powrócić, odbudować ducha polskości i uwierzyć w końcu, że Polska znowu może być silna, potężna i że Polska może być po prostu niezależna. I w końcu przestać patrzeć i liczyć na to, że jakieś mocarstwo nas uratuje.
cytat za: https://isidorium.blogspot.com/2017/11/jezus-krolem-polski-proponuje-marcin.html
   Czy są jeszcze wątpliwości? Czy Chrystus może być Królem Polski? Czy religia może wchodzić z butami w sferę państwa?
   Ksiądz profesor Czesław Bartnik, teolog narodu, stwierdził w ,, Opinii teologicznej uzasadniającej prawdę i kult Chrystusa Króla Polski '': ,, Trzeba nadmienić, że kult Chrystusa Króla i Króla Polski, kult Serca Jezusowego i Matki Bożej Królowej Polski nie kolidują ze sobą, lecz dopełniają się w życiu społecznym. [...] A kult Chrystusa Króla Polski dodaje bardziej potrzebę mocy osobowości, czyn społeczny i państwowy, czynny patriotyzm i obronę Kościoła. [...] I jak cały Naród Polski mógł poświęcić się już parokrotnie Sercu Jezusowemu w dziedzinie mistycznej miłości religijnej, tak nie widać zasadniczej trudności, by nie mógł się oddać analogicznie pod duchową władzę Chrystusa jako misteryjnego Króla i nauczyciela w dziedzinie życia publicznego, społecznego i państwowego. ''

   Ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Bajda w książce ,, Trzeba, aby Chrystus królował (1 Kor 15, 25) '', posiadającej imprimatur Księdza biskupa Andrzeja Jeża: ,, Sobór Watykański II domaga się - formułuje to jako przedmiot odpowiedzialności świeckich - ,, aby prawo Boże było wpisane w życie państwa ziemskiego '' (KDK 43) [...] Jeżeli bowiem rozumiemy politykę jako istotną część moralności społecznej, podległej prawu Bożemu, żadna szkoda ani dla ludzi ani dla Pana Boga nie wyniknie z faktu, że Polacy będą starali się uczciwie ,, robić politykę '' właśnie z miłości do swego Króla. [...] Chrystus stał się Sługą, jak to pokazał prorok Izajasz (r. 50-53), ale po męce i poniżeniu przyszedł czas wywyższenia i odtąd ,, wszelkie kolano '' ma się ugiąć przed Chrystusem jako Panem, to jest ,, Kyriosem '', cieszącym się pełnią Boskiej chwały i majestatu (Flp 1, 6-11). Nie potrafię uwierzyć, choć gdzieś czytałem tę wiadomość, że po Soborze Watykańskim II (po uchwaleniu ,, Deklaracji o wolności religijnej '') nakazano przywódcom państw katolickich zmienić konstytucję, jako że teraz nie może być państwa ,, katolickiego ''. Trudno pomieścić w głowie tak monstrualny absurd i trudno znaleźć inne wytłumaczenie dla tego faktu - jeżeli to jest fakt - że jest to zamach masoński dokonany pod osłoną Soboru. Niech to eksperci osądzą. Ale dla mnie jest to albo dowód niezrozumienia nauki Kościoła, taka jest zawarta w ,, Deklaracji '', albo dowód zupełnego niezrozumienia, czym dla katolika jest państwo katolickie. Prawdziwe państwo katolickie to jest takie, w którym wolność religijna jest autentycznie respektowana, ponieważ władza polityczna podlega prawu Bożemu i państwo jest posłuszne nauce Chrystusa, w której jest ta właśnie Prawda, która wyzwala człowieka.
   Musimy z całą mocą postanowić, że ponad wszystkimi ,, prawami '' ONZ-u, Unii Europejskiej czy jeszcze czegoś innego, obowiązuje nas prawo Chrystusowe, jako że tylko dzięki temu Prawu ocalamy naszą ludzką godność i sens istnienia. Nikt nie może nam dyktować innych praw, które w jakikolwiek sposób osłabiają naszą żywotną więź z Chrystusem i niszczą nasze człowieczeństwo i przekreślają naszą godność, wrodzoną suwerenność i wolność.

   Dlaczego więc nie chcemy tej godności królewskiej uznać i uczcić jej w Chrystusie? ''
   Ksiądz arcybiskup Angelo Amato, były Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary: ,, Skoro wy w Polsce nazywacie Matkę Bożą Królową Polski, to dlaczego nie chcecie nazywać Chrystusa Królem Polski? '' - źródło: Biuletyn ,, Samorządna Polska '', nr 6, ,, O Polskę Chrystusową '', Kraków 2008).
   Następca Świętego Piotra, Pius XII w encyklice ,, Quas primas '': ,, Błądziłby bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi [...] Niech więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. ''
   Wikariusz Chrystusowy, Benedykt XVI: ,, Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany Królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli [...] napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! '' - spotkanie z młodzieżą na Błoniach krakowskich z dnia 27 maja AD 2006, spisane w Biuletynie ,, Samorządnej Polski '', w numerze 13).

   Drodzy Hierarchowie, Drodzy Rodacy, Drodzy Rządzący i Drodzy Organizatorzy Marszu Niepodległości! ,, Nie lękajcie się, nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. '', jak wołał nasz Święty Rodak, Jan Paweł II. Stańmy po stronie zwycięskiego Króla, spełnijmy życzenie naszego Mistrza, przekazane Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej:
,, Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. [264] To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. (...) Powiedz, dziecko, Ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyspieszenia Intronizacji. Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie. ''
   Grzegorz Braun powiedział: ,, Jeśli państwo ma mieć monopol na politykę, a Kościół, jak to właśnie słyszeliśmy, nie wiadomo ile razy, ma się nie mieszać do polityki, to znaczy, że  godzimy się na zasadę obowiązującą w loży masońskiej, ni mniej ni więcej, że życie publiczne to ma być ta przestrzeń, w której, tak, jak w loży masońskiej, Imię Pańskie nie ma być wymawiane. ''
   Zanieśmy światu Iskrę Bożego Miłosierdzia, oddajmy władzę Temu, który zwyciężył ten świat!
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych