Open top menu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej jest dla nas dobrodziejstwem wielkim!

Zrozumieli to nie tylko liczni święci, ale i królowie, cesarze, książęta.
Konstanty Wielki co dzień rano w swoim pałacu  słuchał Mszy Świętej, a gdy wyruszał na wojnę zabierał ze sobą ołtarz polowy i nawet wśród wystrzałów i huków wojennych Mszę Św. odprawiać polecał. To Najświętsza Ofiara Mszy Św. przyczyniła się do tak licznych jego zwycięstw.
Św. Lotariusz czy to będąc na wojnie czy w czasie pokoju codziennie pobożnie słuchał trzech Mszy Świętych.
Podobnie czynił król angielski Henryk III i Bóg mu wynagrodził to długim, bo aż 56-letnim panowaniem.
Św. Wacław król czeski nie tylko słuchał co dzień kilku Mszy Św., ale również służył do Mszy Św.
Tak wielkie miał do Mszy Św. nabożeństwo, iż własnymi rękoma siał zboże, wyciskał wino, które potem służyć miało do Ofiary Mszy Św. Miał na ten cel przeznaczone osobne pole, osobną winnicę, którą własnoręczne i umiejętnie uprawiał w pokorze ducha.
Wielki kanclerz Tomasz More, choć na nim ciążyły sprawy całej Anglii, bywał codziennie na Mszy św. A gdy razu jednego w czasie Mszy Św. król polecił go zawezwać, pokornie i z szacunkiem, lecz również z chrześcijańską odwagą, polecił prosić monarchę, aby zechciał poczekać, aż skończy się Ofiara Św.
Napoleon przeglądał pewnego dnia regulamin słynnego konserwatorium w Ecomen i gdy doszedł do paragrafu, który opiewał: "Uczennice w niedziele i w czwartki uczęszczać będą na Mszę św.", wybuchł gniewem i rzekł: "Przynieście mi pióro" i własną ręką paragraf poprawił, pisząc: "codziennie Mszy Św. słuchać będą".
Potem, jako wygnaniec na wyspie Św. Heleny, prosił o Kapłana, który by każdego rana odprawiał mu Mszę Świętą.
Garcia Moreno, prezydent republiki w Ekwadorze, który w tym kraju uczynił wiele dobrego pod względem cywilnym, moralnym i religijnym, wstawał o 5-tej rano, szedł do kaplicy, przygotowywał do Mszy Św. i służył do niej wobec wszystkich domowników. Nienawidzony przez nieprzyjaciół Chrystusa Pana, został napadnięty i zabity przez masonów. Po śmierci znaleziono w ubraniu, które nosił, Naśladowanie Jezusa Chrystusa, a na ostatniej kartce były wypisane jego postanowienia, a wśród nich: "Słuchać będę codziennie Mszy Św." Oto postanowienie, jakie wszyscy uczynić powinniśmy.
Św. Augustyn zapewnia, że jego matka codziennie chodziła na Mszę Świętą.
Święty Omobono był krawcem, Święty Odon szewcem, jednak znajdowali czas, aby co rano iść na Mszę Św. i Bóg im dawał zdrowie, pracę i majątek.
Św. Izydor, ubogi włościanin, nigdy Mszy św. nie opuszczał. Jego chlebodawca niechętnym okiem na to patrzał i często nawet go gromił, choć był zdziwiony, że pomimo tego, obowiązki jego były zawsze wykonane na czas i lepiej od pracy innych sług. Razu pewnego chciał zobaczyć, kto za Izydora w polu pracuje, gdy ten jest w Kościele; jakież było jego zdziwienie, gdy ujrzał Anioła, orzącego parą pięknych wołów, a Izydor był w tym czasie w Kościele na Mszy Świętej.

Jak dobrą i pożyteczną byłoby rzeczą, gdybyśmy ich naśladowali i słuchali, co rano Mszy Świętej. Nie wymawiajmy się brakiem czasu, niemożnością; przejmijmy się myślą, że gdy jesteśmy na Mszy Św., Bóg błogosławić będzie wszystkim naszym zajęciom w domu, w polu czy w sklepie; Aniołowie, nasi stróżowie, za nas pracować będą.
Fragment z książki ,,Największy  Skarb" Ks. Ludwik Józef Chiavariano.

Choć dzisiejsze Msze Święte, po Soborze Watykańskim II są bardzo ogołocone i różnią się od dawnych Mszy, zarówno w formach jak i części duchowej, to jednak jest to ta sama Ofiara Naszego Pana. Do godnego przeżycia Mszy Świętej potrzebna jest nam tylko miłość do Jezusa i prawdziwa wiara, której obecnie niestety jest coraz mniej, nawet wśród Kapłanów.
Jednak bardzo gorąco zachęcam, do uczestniczenia we Mszy Świętej sprawowanej w rycie Trydenckim. Ta Msza Święta daje wiele Łask, jest bogata, uroczysta, piękna, a co najważniejsze nie do chodzi do żadnych nadużyć. Bóg jest w centrum i Kapłan modli się zwrócony przodem do Tabernakulum. Wierni przyjmują Ciało Pana Jezusa klęcząc i do ust, błogosławieństwo przyjmuje się również na kolanach. Coraz więcej ludzi odkrywa bogactwo tej Mszy Świętej i tylko na takie Msze Św. uczęszcza. Przez Papieża Piusa V nazwana Mszą Wszechczasów. Takich Mszy Świętych słuchali opisani wyżej królowie i święci.

Prośmy Kapłanów, aby w naszych parafiach odprawiali jak najczęściej takie Msze Św. i módlmy się też, żeby Biskupi nie zabraniali i nie utrudniali Kapłanom wiernym tradycji odprawiania Mszy Świętych trydenckich.
Błagajmy też Boga o taką wiarę jaką mieli pierwsi chrześcijanie i ci królowie i Święci opisani wyżej.
Moja koleżanka pamięta z dzieciństwa Msze Święte trydenckie i choć nic z nich nie rozumiała, czuła obecność Boga, dziś choć wszystko rozumie Boga nie czuje.

Oby tylko Pan Jezus gdy przyjdzie powtórnie, znalazł u nas wiarę tak silną, aby można było góry przenosić i drzewa wyrywać z korzeniami i przesadzać w morze. Takiej wiary życzę sobie i wszystkim letnim katolikom, ale szczególnie Kapłanom i Biskupom.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych