1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Walka o dusze - Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Walka o Dusze

Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów - Ks.Ottawio Michellini.

Jezus: Jednym z negatywnych aspektów nowoczesnego duszpasterstwa jest nadmiar książek, gazet i pism szerzących zgorszenie. Liczni kapłani karmią się trucizną, a potem przekazują ją duszom. Odpowiedzialność jest bardzo wielka. Zło staje się już chroniczne i rozwija się coraz bardziej. Szerzy się jak zaraźliwy trąd.
Czy chrześcijanie i Moi kapłani nie wiedzą, że moce piekła, jak fale morskie, zawsze burzliwe, nie zniechęcają się nigdy? Odpływają i powracają jak fale, które rozbijają się o skały przybrzeżne. Tacy kapłani nie znają szlachetnej wartości swojego powołania, tego zadatku miłości i umiłowania. Nie znają odpowiedzialności związanej z ich stanem. A przecież tu chodzi o dusze! Toczy się walka - albo zbawienie wieczne - albo potępienie wieczne.


W dzisiejszych czasach większość kapłanów i biskupów są ślepymi przywódcami ślepych. Wiemy, co się stanie, jeśli ślepy prowadzi ślepego - obaj do dołu wpadną. Szatan uśpił, znieczulił i oślepił naszych duchownych, którzy już nie wiedzą, kim są, jaka jest ich rola w Kościele i jaka ogromna odpowiedzialność przed Bogiem.
Niestety została nas garstka, prawdziwie wierzących, którzy widzą realne zagrożenie, nie są podatni na wszystkie nowości i manipulacje diabelskie. Modlą się, poszczą i ofiarują Bogu swoje cierpienia. Ta garstka omadla tych biednych kapłanów, żeby odzyskali " wzrok " wiary, żeby zdążyli wynagrodzić Bogu za wszelkie zło, którego się dopuścili i żeby zaczęli troszczyć się o zbawienie wieczne zabłąkanych owieczek.