Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Walka o Dusze

Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów - Ks.Ottawio Michellini.

Jezus: Jednym z negatywnych aspektów nowoczesnego duszpasterstwa jest nadmiar książek, gazet i pism szerzących zgorszenie. Liczni kapłani karmią się trucizną, a potem przekazują ją duszom. Odpowiedzialność jest bardzo wielka. Zło staje się już chroniczne i rozwija się coraz bardziej. Szerzy się jak zaraźliwy trąd.
Czy chrześcijanie i Moi kapłani nie wiedzą, że moce piekła, jak fale morskie, zawsze burzliwe, nie zniechęcają się nigdy? Odpływają i powracają jak fale, które rozbijają się o skały przybrzeżne. Tacy kapłani nie znają szlachetnej wartości swojego powołania, tego zadatku miłości i umiłowania. Nie znają odpowiedzialności związanej z ich stanem. A przecież tu chodzi o dusze! Toczy się walka - albo zbawienie wieczne - albo potępienie wieczne.


W dzisiejszych czasach większość kapłanów i biskupów są ślepymi przywódcami ślepych. Wiemy, co się stanie, jeśli ślepy prowadzi ślepego - obaj do dołu wpadną. Szatan uśpił, znieczulił i oślepił naszych duchownych, którzy już nie wiedzą, kim są, jaka jest ich rola w Kościele i jaka ogromna odpowiedzialność przed Bogiem.
Niestety została nas garstka, prawdziwie wierzących, którzy widzą realne zagrożenie, nie są podatni na wszystkie nowości i manipulacje diabelskie. Modlą się, poszczą i ofiarują Bogu swoje cierpienia. Ta garstka omadla tych biednych kapłanów, żeby odzyskali " wzrok " wiary, żeby zdążyli wynagrodzić Bogu za wszelkie zło, którego się dopuścili i żeby zaczęli troszczyć się o zbawienie wieczne zabłąkanych owieczek.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...