Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Prośba Pana Jezusa
Pragnę, żeby Pierwszy Piątek po święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Bożej Mądrości i żeby mi ofiarowano publiczną adorację, za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Ten Pierwszy piątek, powinien być świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne.

Pan Jezus do Teresy Higginson:" Moja
Dusza nie jest kochana... Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma współczujących, którzy rozważaliby udrękę Mojej Duszy-smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc, ale Moja Dusza pozostaje osamotniona".

Ten piątek o który prosi Pan Jezus przypada w tym roku 30 czerwca .Zaznaczmy sobie w kalendarzu ten dzień i uczcijmy go w należny sposób przez Adoracje Najświętszego Sakramentu, odmówienie litanii do Najświętszej Głowy, przez rozmyślanie męki Męki Pana Jezusa szczególnie Cierniem Koronowania. Wszystkie modlitwy tego dnia ofiarujmy Bogu Ojcu za wszystkie zniewag, profanacje i grzechy, pocieszajmy naszego Zbawiciela, żeby nie był osamotniony.Pan Jezus wszystkim czcicielom Najświętszej Głowy obiecuje szczególne łaski. Przekazujmy tę wiadomość znajomym, żeby jak najwięcej ludzi tego dnia się modliło i  Najświętsza Głowa i Dusza Pana Jezusa była uwielbiana i adorowana.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej