Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


   Węgry przeznaczą 1,9 miliona euro na pomoc zbombardowanemu przez Państwo islamskie irackiemu miastu Tesqopa - powiedzieli przedstawiciele rządu, w ambasadzie w Wiedniu. Nadal nie będą jednak przyjmowali imigrantów i nie pozwolą na łamanie prawa. Panujący stereotyp, przeciwny wzniosłej i wspaniałej cnocie, jak i przemyślane ruchy Victora Orbana wyjaśnia dla Państwa łucznik Izydor.

   Rząd Orbana oświadczył, że nie pozwoli na rozluźnienie przepisów prawnych dotyczących przyjmowania uchodźców muzułmańskich. Zoltán Kovács (ten drugi - 1969), obecny sekretarz stanu w ministerstwie administracji i prawa dodał, w rozmowie z węgierską agencją informacyjną MTI, że Węgrzy nie zgodzą się również na swobodne interpretowanie przepisów prawa unijnego. Powiedział, że jego kraj będzie nie tylko nie łamał obowiązujących przepisów (nie jest powiedziane, czy chodziło o unijne czy krajowe czy obydwa rodzaje), ale i tworzyć takie zasady, które bezpieczeństwo krajom zapewnią, między innymi Austrii.
   Jednocześnie, wypełniając żądania władzy z Brukseli, rząd węgierski pomógł uchodźcom na inny sposób - wsparł irackie miasto Tesqopa, uległe bombardowaniu muzułmańskich terrorystów. Miasto położone jest 20 kilometrów na północ od Mosulu, (najstarszego miasta w Iraku, w którym pojawili się Chrześcijanie, już 1700 lat temu).

Źródło: Prawy.pl, PCh24.pl, Wikipedia

Komentarz: I to jest właśnie genialny chwyt, manewr polityczny - wykorzystywanie rozpowszechnionego na świecie nie miłosierdzia prawdziwego, ale ideologii ,, misericordyzmu " - bo taka obecnie święci tryumfy w globalnej polityce - jak i obłędnego kierunku finansowego unii jewropejskiej, chcącej zapewnić socjal wszystkim imigrantom ekonomicznym. W związku z tym, niby nie wyłamując się ze wspólnej, ,, jakże szczytnej myśli ", Orban i jego ekipa wspierają państwa zniszczone przez trwające konflikty, paraliżując tym samym ostre naciski rządu z Brukseli i nie tylko, jak i również oddalając realne i potencjalne zagrożenie ze strony przybyszów ze wschodu i południa. Tym samym, Victor Orban ukazał prawdziwe oblicze miłosierdzia.
   My, Chrześcijanie, mamy obowiązek pełnienia czynów miłosierdzia względem ciała, ale i
względem duszy - a wszystko czynione w rozsądku i mądrości Ducha Świętego.
   Taki poziom gry politycznej niezależnych Węgier pokazuje jednak, że w polityce międzynarodowej nadal nie wytworzyliśmy siły, która potrafiłaby odrzucić wszelkie kompromisy z ,, imperium konstrukcji zła ", jak i przeznaczać pieniądze pierwej na ratowanie własnego kraju. Zjednoczmy się zatem pod sztandarem Pana Jezusa Chrystusa Króla i Matki Bożej Królowej, bo tylko Oni mogą zapewnić nam zwycięstwo i pokonajmy wreszcie ,, cywilizację śmierci ", jak określał masońską myśl i tworzony przez nią zniewolony świat, orędownik Życia Wiecznego i życia ziemskiego, w jego właściwym, Bożym ujęciu, Święty papież Jan Paweł II.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej