0. Przepraszamy za brak aktywnosci. Jest to spowodowane tymczasową niedyspozycją, ale i nowym projektem naszej strony. Zapraszamy na pewno od października - wówczas strona będzie już funkcjonowa1a - mamy nadzieję, że wcześniej. A na razie zachęcamy do przeglądania dotychczasowego dorobku z laski Bożej. 1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Królowa przybyła do Sejmu, a parlamentarzyści... nic. - Andrzej Żmirek

   Pogoda nie dopisała, ludzi było mniej o połowę niż w roku ubiegłym.
   Trudno tak naprawdę być optymistą. Cóż, mówi się,
że przysłowia są mądrością Narodu, tak więc może do 3 razy sztuka. Zobaczymy za rok. Chociaż też po dwóch razach, gdy nasi  posłowie pokazali plecy Panu Jezusowi i Maryji, Królowej Polski, to niektórzy ludzie mogą mieć problem z przybyciem do Warszawy na kolejny marsz.
   Na marszu jednak pojawił się pan Grzegorz Braun i spotkał się z księdzem Piotrem. To dokładnie tak, jak powiedziała kiedyś Matka Boża, że ,, łączy nas w grona ". To była niezwykła łaska Boża i samemu spotkać pana Grzegorza.