1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Przygotowywanie gruntu: wspólne nabożeństwo chrześcijan i żydówSzok.
Fałszywy ekumenizm.
Święty Maksymilianie Mario Kolbe - módl się za nami i prowadź nas, by właściwie rozeznać zadania miłości do naszych bliźnich, żydów!