Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Czechy nie są gotowe i nie chcą przyjmować więcej imigrantów. Nie zważają na politykę Unii. A imigranci nawet nie spełniają wymogów weryfikacji - informuje minister Republiki Czeskiej.

   Republika Czeska przyjęła już 12 migrantów spośród kwoty 1600 narzuconych przez Unię Europejską. Minister Spraw Wewnętrznych Czech, Milan Chovanec oświadczył, że jego kraj nie jest gotowy na przyjęcie większej liczby uchodźców, a imigranci nie spełniają wymogów kontroli weryfikacyjnej, która trwa przynajmniej kilka tygodni, stąd nie udzielono im certyfikatów bezpieczeństwa.
   Česko (nazwa kraju, propagowana przez Czechów na arenie międzynarodowej, choć część Morawian sprzeciwia się nazwie, gdyż woleliby przekształcenia jej na arenie wewnętrznej, a więc, ipso facto, również na arenie zewnętrznej w imię ,, państwo czeskomorawskie ") nie boi się również kar kilku milionów euro mogących być narzuconymi w przypadku nie wypełniania unijnej polityki - powiedział minister spraw wewnętrznych. Dodał, że czeski rząd zdecyduje, czy taką karę należy w ogóle zapłacić.
   Eurokraci zapowiadają rozpoczęcie batalii prawnej wobec tych państw, które odmawiają przyjęcia przydzielonych migrantów, których liczba wynosi aktualnie 160 tysięcy, a spośród nich z greckich obozów przeniesiono dopiero mniej niż 20 tysięcy. Jednocześnie wśród unijnych polityków wytworzył się podział, bowiem część z nich opowiada się za zaostrzeniem kursu migracyjnego, a część - z obawy przed eurosceptycyzmem, co mogłoby wiązać się z przyspieszeniem procesu rozkładowego wspólnoty - nie jest przychylna kolejnym sankcjom.

Źródło: Prawy.pl, Wikipedia


komentarz łucznika Izydora: Pięknie! Czechy, chociaż nie sprzeciwiają się otwarcie Unii Jewropejskiej, to jednak dokonują sprytnej akcji opartej na podstawie istnienia wspólnoty jewropejskiej, jaką jest biurokracja - migranci po prostu nie spełniają procedur kontrolnych. Na pewno wspomożeniem Czechów i pomocą w wyjściu z pułapki sankcji unijnych w formie euro mogłoby stać się sformowanie większej koalicji międzynarodowej.Takimi państwami są już Węgry i Słowacja (kraj ten przyjął ustawę antyislamską, o czym napisałem tutaj: http://isidorium.blogspot.com/2016/12/slowacja-stawia-opor-islamowi-ucznik.html ; a Węgry - wiadomo: sprzeciw premiera Orbana i utrzymywanie płotu na południowej granicy państwa). Sojusznikiem do utworzenia zaś nowej Unii, opartej na Prawach Bożych i Miłości, jaka łączyła chociażby Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim, co widać już w samym dokumencie tego zrzeszenia, może być niezależna jeszcze, dzięki zesłaniu przez Opatrzność dobrego i sprytnego gospodarza, jakim jest Aleksander Łukaszenka, Białoruś.

   Aby wyjść z tego biurokratycznego i szatanowi hołdującego molochu, jakim jest unia jewropejska, którą przez szacunek do zdrowego rozsądku piszę od małej litery, należy nie popaść w drugą niepewną niestety drogę, jaką wyświetla się zrzeszenie z Rosją i uzależnionymi od niej krajami, bowiem nadal nie wiemy, jak ostatecznie zakończy się wewnętrzna rozgrywka w tym kraju, również i jaki jest obecny stan tej walki - kluczowym bowiem pytaniem jest to, po której stronie stoi w końcu Władimir Władimirowicz Putin - czy oddany jest Bogu, czy już jednak przewerbowany na stronę masońską, czy może od początku będący masonem. Oczywiście, miejmy nadzieję, że pierwsza opcja jest prawdziwą i starajmy się współpracować ze Wschodem, aby chociażby uniemożliwić atak z tamtej flanki, ale obłaskawić Niedźwiedzia wzajemnymi korzyściami płynącymi ze wspólnej wymiany dóbr gospodarczych. Nie możemy również zupełnie oddać się United States of America i w konsekwencji służyć jako agent amerykańskich interesów, bowiem interesy, które mamy reprezentować, muszą być, przynajmniej dla nas Polaków, interesami polskimi. U której klamki zatem się zaczepić?
   Odpowiadam: żadnej. Bądźmy prawdziwie wolni i niezależni, posiądźmy dobra, których nikt z obecnych potęg politycznych, militarnych, gospodarczych, a nawet kulturalnych nie jest w stanie nam dać. Bądźmy wolni w niewoli - niczym wówczas nie będziemy musieli się przejmować. Ale jak to? Czy jest możliwe byciem wolnym jako niewolnik? Tak - w oddaniu się w niewolę miłości pełnemu, Niepokalanemu Sercu Maryi i w dokonaniu reintronizacji Matki Bożej Królowej każdego Narodu i państwa, jak i całego świata, jak i Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla na Króla każdej wspólnoty. Równocześnie, aby Intronizacja i reintronizacja posiadły wymiar rzeczywisty, przywróćmy w naszym kraju prawa oparte kolejno na Prawach Bożych i prawach naturalnych w prawie stanowionym, co nie znaczy utratę możliwości indywidualnego wyboru, lecz oparcie naszego bezpieczeństwa publicznego, społecznego, a zatem i prywatnego na niepodważalnych fundamentach i na zachowaniu spokoju i pomyślności. Zdążmy do uzyskania faktycznego, a więc niewyimaginowanego, ale realnego przekonania o otrzymywaniu błogosławieństw w życiu doczesnym, jak i życiu po śmierci, życiu wiecznym, co może dać nam jedynie Źródło ludzkiego bytu i szczęścia, jaką jest zjednoczenie w miłości Przenajświętszej Trójcy, już tu na ziemi, o czym codziennie przypominamy sobie w modlitwie: ,, Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na Ziemi. ".
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
wtorek 1) 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 07:00
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask 1) 18:00
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 11:00
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
piątek 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
sobota 1) czekamy na informację 1) cz.n.i.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre