1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Do religii jest - rysunek satyryczny

Na lekcjach dużo uczniów, a jak religia... To przychodzi zszokowana dyrektorka...

 

...i słyszy śmiech.
Podejście dzisiejszych, luzackich księży.