1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Grzegorz Braun w Krakowie - 23 marca AD 2015 - pytania i odpowiedzi 3 z 3Przywracam filmiki.