Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


POP­RAWNA WER­SJA BOŻO-MA­RYJ­NEJ MOD­LITWY DO MATKI BOŻEJ OD CU­DOW­NE­GO ME­DALI­KA !

z Okaz­ji Bożo-Maryjnego Święta: Najświętszej Ma­ryi Panny, Matki Bożej, NIEPOKALANEJ !

POP­RAWNA WER­SJA BOŻO-MA­RYJ­NEJ MOD­LITWY
DO NAJŚWIĘTSZEJ PAN­NY MA­RYI OD CU­DOW­NE­GO ME­DALI­KA BRZMI: 

"O [Najświętsza Pan­no] Ma­ryjo, BEZ GRZECHU PIER­WO­ROD­NE­GO poczęta,
módl się za na­mi GRZESZNY­MI, którzy się do Ciebie ucieka­my
i za ty­mi GRZESZNY­MI, którzy się do Ciebie nie uciekają;
i za MA­SONA­MI To­bie po­leco­nymi,
i za WSZYS­TKI­MI – niepo­leco­nymi To­bie – NIEP­RZY­JACIÓŁMI Kościoła Święte­go !


DZIĘKUJĘ TO­BIE MAT­EŃKO NAJŚWIĘTSZA !"
Autorstwa:
  1. pogrubienie: podyktowane św. Katarzynie Laboure przez Matkę Najświętszą Maryję - ZE WZGLĘDU na chwałę Bożą i dla dobra jak największej ilości dusz !
  2. podkreślenie - dodane przez św. Maksymilian Maria Kolbe, ZGODNIE z Wolą Bożą i Mateńki Najświętszej Maryi !
  3. bez pogrubienia i bez podkreślenia - dodane przez JMK AJ K; ufam, że zgodne z Wolą Bożą i Mateńki Najświętszej !


Addenda łucznika Izydora: Ja z kolei znam jeszcze wersję: ,, a zwłaszcza za Żydami i masonami " ( http://www.przymierzezmaryja.pl/Sw--Maksymilian---prawdziwy-rycerz-Niepokalanej,1018,a.html ) i tą się modlę. Ciekawe, jak jest poprawnie lub czy można używać różnych wersji. Ja akurat modlę się tą podaną na stronie Przymierza z Maryją.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...