Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


POP­RAWNA WER­SJA BOŻO-MA­RYJ­NEJ MOD­LITWY DO MATKI BOŻEJ OD CU­DOW­NE­GO ME­DALI­KA !

z Okaz­ji Bożo-Maryjnego Święta: Najświętszej Ma­ryi Panny, Matki Bożej, NIEPOKALANEJ !

POP­RAWNA WER­SJA BOŻO-MA­RYJ­NEJ MOD­LITWY
DO NAJŚWIĘTSZEJ PAN­NY MA­RYI OD CU­DOW­NE­GO ME­DALI­KA BRZMI: 

"O [Najświętsza Pan­no] Ma­ryjo, BEZ GRZECHU PIER­WO­ROD­NE­GO poczęta,
módl się za na­mi GRZESZNY­MI, którzy się do Ciebie ucieka­my
i za ty­mi GRZESZNY­MI, którzy się do Ciebie nie uciekają;
i za MA­SONA­MI To­bie po­leco­nymi,
i za WSZYS­TKI­MI – niepo­leco­nymi To­bie – NIEP­RZY­JACIÓŁMI Kościoła Święte­go !


DZIĘKUJĘ TO­BIE MAT­EŃKO NAJŚWIĘTSZA !"
Autorstwa:
  1. pogrubienie: podyktowane św. Katarzynie Laboure przez Matkę Najświętszą Maryję - ZE WZGLĘDU na chwałę Bożą i dla dobra jak największej ilości dusz !
  2. podkreślenie - dodane przez św. Maksymilian Maria Kolbe, ZGODNIE z Wolą Bożą i Mateńki Najświętszej Maryi !
  3. bez pogrubienia i bez podkreślenia - dodane przez JMK AJ K; ufam, że zgodne z Wolą Bożą i Mateńki Najświętszej !


Addenda łucznika Izydora: Ja z kolei znam jeszcze wersję: ,, a zwłaszcza za Żydami i masonami " ( http://www.przymierzezmaryja.pl/Sw--Maksymilian---prawdziwy-rycerz-Niepokalanej,1018,a.html ) i tą się modlę. Ciekawe, jak jest poprawnie lub czy można używać różnych wersji. Ja akurat modlę się tą podaną na stronie Przymierza z Maryją.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej