Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Marcin Hałaś z ,, Warszawskiej Gazety " opublikował znalezione w internecie ciekawe oświadczenie.

   Dotyczy ono obrony przed ewentualnymi ,, edukatorami seksualnymi ", którzy nadal wchodzą do szkół, a czego nie zdążył jeszcze uniemożliwić prawnie rząd.
   Poniższe oświadczenie można składać indywidualnie albo grupowo dyrektorowi albo przedstawicielowi placówki:

,, Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka) w zajęciach/warsztatach/pogadankach/spotkaniach, których program całościowo lub częściowo odnosi się do poniższej tematyki: edukacja seksualna, profilaktyka ciąż wśród nieletnich oraz chorób przenoszonych drogą płciową, równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom, przeciwdziałanie przemocy wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu szczegółowego programu warsztatów/planu zajęć/konspektu spotkania. "
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...