Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


   Marcin Hałaś z ,, Warszawskiej Gazety " opublikował znalezione w internecie ciekawe oświadczenie.

   Dotyczy ono obrony przed ewentualnymi ,, edukatorami seksualnymi ", którzy nadal wchodzą do szkół, a czego nie zdążył jeszcze uniemożliwić prawnie rząd.
   Poniższe oświadczenie można składać indywidualnie albo grupowo dyrektorowi albo przedstawicielowi placówki:

,, Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka) w zajęciach/warsztatach/pogadankach/spotkaniach, których program całościowo lub częściowo odnosi się do poniższej tematyki: edukacja seksualna, profilaktyka ciąż wśród nieletnich oraz chorób przenoszonych drogą płciową, równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom, przeciwdziałanie przemocy wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu szczegółowego programu warsztatów/planu zajęć/konspektu spotkania. "
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej