Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


„Król królów i Pan panów” (2016)

Bóg,
jak obiecał, tak uczynił - wzbudził Izraelowi Królewską Odrośl Dawida:
Jezusa Chrystusa -> Króla i Pana !

Król Ten, jakżeż całkowicie odmienny od królów i panów tegoż świata !
Ci ostatni tzn. władcy tego świata, są pełni wszelakich: grzechów, błędów, wad.
A Jezus Chrystus, wprost przeciwnie - Jezus Chrystus Toż To Król heroizmu i wszelkich cnót,
pragnący utworzyć na Ziemi Boże Królestwo-Państwo, czyli Bożo-ludzką potężną i warowną Twierdze-Gród*,

broniącą Jej ludzkich mieszkańców przed szatanami i człowieczymi grzechami,
i mającą prawdziwą miłość do Boga i między ludźmi w sobie* w bród !
Nic więc dziwnego, że Ten Król dla światowych ludzi jawi się jako ustawiczny sumienia wyrzut.

Chrystus Jezus - Święty Bóg, Święty Boży, Święty Król !
On, Prawdziwy Król i Prawdziwy Pan, między innymi pragnie:
+ jak najwięcej dusz ludzkich doprowadzać do Niebios bram;
+ zaprowadzić na Ziemi definitywnie (tzn.: całkowicie, trwale i ostatecznie) Boży pokój i Boży ład - -> czyli odwrotnie do tego, co od wielu tysięcy lat daje nam [ten] świat.

Nie sprzeciwiaj(cie) się i nie podnoś(cie) przeciwko Panowaniu i Królowaniu Prawdziwego Boga-Człowieka Prawdziwego,
żaden ani jakikolwiek piekielno-diabelski bunt,
lecz uznajcie Go za Jedynego swego, Ojczyzny i Wszechświata: Króla i Pana,
i sprawuj(cie) Cudownie Niebiański Jego Królewski kult !

Mesjasz-Król, Chrystus Jezus,
jest prawdziwie królewskiej i zarazem najbardziej wzniosłej,
oby doznawanej od wszystkich(!), czci - jak najbardziej godzien i wart !

Polsko ! Cały ludzie Ziemi ! I Ty !
Uznaj realnie, szczerze i prawdziwie Władzę Królewską i Mesjańską Chrystusa nad sobą,
i... już więcej się nie martw !
On cię bronić będzie... jako Swej chluby i własności !
LECZ Niebu ustawicznie i bezgranicznie UFAJ i JAK BÓG PRZYKAZUJE ŻYJ !

Autor: z Niebiańską pomocą, JMK AJ K


Chrystus Królem !
a Matka Najświętsza Maryja Królową !
Jezus żyje ! Alleluja !
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej