1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Balon próbny dokręcania śruby Polakom

Relatywistyczne rewelacje podatkowe.


http://www.pch24.pl/prof--zyzynski--to-bledne-twierdzenie--ze-mamy-wysokie-podatki--to-zwiastun-podwyzek-,46803,i.html

Ja jestem za pomysłem (choć, co prawda, masona rytu szkockiego i libertarianina, to jednak wielkiego wolnościowego myśliciela) Janusza Korwina-Mikkego, żeby wprowadzić jedynie daninę wynoszącą 200-300 złotych (być może wspominał jeszcze o VAT-cie, nie pamiętam). Nie byłby to zatem biurokratyczny podatek dochodowy, zobowiązujący do rozliczania się z każdego naszego działania, co przecie narusza naszą wolność i wcale nie winien odpowiadać za poprawę bezpieczeństwa państwa, bo za to powinny odpowiadać służby bezpieczeństwa, a nie biurokratyczna machina!