Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   A jakież zatem owe wartości, oparte rzecz jasna na Absolucie?
+ Katolicyzm - jedyna prawdziwa, jedyna Święta, jedyna tak poukładana wiara w Najwyższe Dobro. A skoro państwo musi być z natury swej oparte na konkretnych wartościach, zatech niech będą to wartości najlepsze.
+ Nacjonalizm - umiłowanie własnego Narodu. Jak to powiedział ksiądz Roman Kneblewski,
,, nacjonalizm jest to po prostu wyższa od patriotyzmu forma miłości ". Nacjonalizm opiera się nie tylko na umiłowaniu Ojczyzny, jak, szlachetny rzecz jasna, patriotyzm, ale i na umiłowaniu Nacji. Oczywiście nacjonalizm szanuje ze swej natury każdy inny Naród, a fałszywym jest oskarżeniem określanie nacjonalizmu jako szowinizmu, bowiem nacjonalizm, jak to pouczył wybitny redaktor Stanisław Michalkiewicz, dzieli się na dobry a zły.
+ Kontrrewolucja - poszerzanie świata piękna, walka z modernizmem i usuwanie wpływów rewolucji, zwłaszcza francuskiej.
+ Monarchia - nie demokracja, będąca ,, ustrojem zwyrodniałym " (Arystoteles), ale ład społeczny i realna siła i władza.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...