Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


   A jakież zatem owe wartości, oparte rzecz jasna na Absolucie?
+ Katolicyzm - jedyna prawdziwa, jedyna Święta, jedyna tak poukładana wiara w Najwyższe Dobro. A skoro państwo musi być z natury swej oparte na konkretnych wartościach, zatech niech będą to wartości najlepsze.
+ Nacjonalizm - umiłowanie własnego Narodu. Jak to powiedział ksiądz Roman Kneblewski,
,, nacjonalizm jest to po prostu wyższa od patriotyzmu forma miłości ". Nacjonalizm opiera się nie tylko na umiłowaniu Ojczyzny, jak, szlachetny rzecz jasna, patriotyzm, ale i na umiłowaniu Nacji. Oczywiście nacjonalizm szanuje ze swej natury każdy inny Naród, a fałszywym jest oskarżeniem określanie nacjonalizmu jako szowinizmu, bowiem nacjonalizm, jak to pouczył wybitny redaktor Stanisław Michalkiewicz, dzieli się na dobry a zły.
+ Kontrrewolucja - poszerzanie świata piękna, walka z modernizmem i usuwanie wpływów rewolucji, zwłaszcza francuskiej.
+ Monarchia - nie demokracja, będąca ,, ustrojem zwyrodniałym " (Arystoteles), ale ład społeczny i realna siła i władza.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej