Open top menu

Polecany post

ZAPROSZENIE: Nareszcie! Mamy nowy portal! - Redakcja Isidorium

   Viva Cristo Rey!    Drodzy Czytelnicy, Słuchacze i Widzowie portalu Isidorium. Nadszedł czas przez nas i przez Państwa wymarzony - będ...

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ks. Piotr Natanek informuje nas, że Watykan przygotował już nowy Mszał ekumeniczny, gdzie zniesiony zostanie Kanon dotyczący Konsekracji. Czyli niebawem oficjalnie do Kościoła  Świętego wprowadzi się ohydę spustoszenia.
 Jeśli to nastąpi wtedy Kapłani i wierni, będą wystawieni na największą próbę wiary.

Orędzie Matki Bożej do Ks. Gobbiego:

z dn. 13.10.1990r. (Nr. 437 i)
...W skrytości przygotowuje się prawdziwa schizma, która wkrótce, będzie otwarta i ogłoszona.
z dn. 15. 03. 1993r. ( Nr.489 f):
Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary.
Ten który, sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła wprowadzając ohydę spustoszenia,
którą przepowiedziało wam Pismo Święte.

Orędzie Pana Jezusa przekazane 25.06.2018r. Jelonki ( Żywy Płomień):
...Nadchodzi czas działania syna zatracenia Antychrysta. Watykan coraz bardziej jest gotowy do dania deklaracji, a zarazem oficjalnego ujawnienia się jego, gdzie wystąpi jako zbawiciel ludzkości....
...Niebawem w Kościołach nastąpią zmiany, których oczekuje syn zatracenia antychryst.
Niszczony i zwalczany przez Biskupów będzie każdy, kto żyć i modlić się będzie po staremu...

Orędzie Boga Ojca z dn. 07. 08. 2013r.
Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić
...Świat musi przygotować się teraz na przybycie największego wroga ludzkości od czasu, kiedy Moje dzieci zostały umieszczone na Ziemi.
Antychryst jest teraz gotów by się ujawnić, a jego plan jest następujący: odczeka on, aż wojny będą wszędzie szaleć. Wtedy wkroczy i ustanowi fałszywy pokój w państwie Izraelskim, jednając je z Palestyną w wątpliwym sojuszu. Wszyscy będą obsypywali go pochwałami. on jednak na tym nie poprzestanie, gdyż następnie w tempie, które zadziwi wielu wynegocjuje pokojowe porozumienia wśród licznych, rozdartych wojną narodów. I ponownie będzie wychwalany, a z czasem podziwiany, z niezwykłym oddaniem przez miliardy ludzi na całym Świecie... Wkrótce , celem ożywienia Światowej gospodarki, dojdzie do powstania nowego monstrum. Będzie to nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, gdzie światowa elita i bogacze uprawiali będą działalność handlową.

Antychrysta otoczy wszelka gloria. Wtedy wprowadzi on w życie, wraz z fałszywym prorokiem instytucję globalnego partnerstwa, co przedstawione zostanie jako najdonioślejsza inicjatywa humanitarna. Świat będzie oklaskiwał ten nowy Babilon... Nowy Babilon-powie się wszystkim-istnieje , by gloryfikować geniusz, by dbać o środowisko, by objąć matkę-Ziemię i wyeliminować w Świecie ubóstwo za pomocą bogactw- oto słowa, jakie będą się wylewały z jego obrzydliwej
jadaczki.
...Kiedy ujrzycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za jego wspaniałe dokonania w krajach rozdartych wojną, to wiedzcie, że Moja Interwencja jest blisko.

Orędzie Jezusa 9 .08.2013r.
...Drzwi Mojego Kościoła zostaną wkrótce zamknięte dla tych, którzy będą nalegać, aby pozostać wiernym tradycyjnym praktykom Chrześcijaństwa. Te drzwi zostaną wam zatrzaśnięte wprost przed nosem, kiedy będziecie o mnie świadczyć. Wasza wiara zostanie wykpiona w najbardziej przebiegły sposób, skutkiem czego - jeżeli będziecie bronić Mego Słowa- zostaniecie uznani za bezdusznych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych niewierzących w Boga.
Będziecie karceni- jeżeli jesteście Moimi wyświęcanymi sługami i nakażą się wam tłumaczyć z waszych wierności dla Mnie. Zgromadźcie się teraz wy wszyscy! Żądam od was, abyście się Mnie nie wyrzekli! Będę was chronił tak,, abyście mogli Mi służyć. Pomogę wam w dźwiganiu waszego Brzemienia.
Wszystkie Łaski Niebios zostaną na was wylane.
 Ostrzeżenie dla Kapłanów:
Wytnę w pień wszystkich tych, którzy podążą za fałszywym kościołem-kościołem bestii- kiedy zostanie on wam zaprezentowany. Jeżeli pójdziecie za tym nowym kościołem - sprzedacie bestii wasze Dusze. Zamiast zbawiać Dusze w Moje Imię, obciążycie się odpowiedzialnością za wydanie ich na pastwę wieczystego piekła.
Ja wam obecnie mówię prawdę, tak że macie wystarczającą ilość czasu, aby przygotować się na ten dzień, choć nie jest on odległy.

Pismo Święte :
„Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami (...). Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. ...Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. ...tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię" (Dn 11,31-32.36-37).
W Księdze proroka Daniela jest też zapowiedź ograniczonego w czasie panowania bezbożności (Dn 11,45) oraz pomocy ze strony św. Michała (Dn 12,1) – jakiej udzieli on ludowi Bożemu – a także tego, że część ludu wytrwa mimo prześladowań (Dn 11,32-33).
«Ohyda spustoszenia» w Ewangelii jako zapowiedź końca czasów i bliskiego przyjścia Mesjasza
O ohydzie spustoszenia mówi także Jezus. Zapowiada ją, powołując się na proroctwo Daniela, jako znak Swego powtórnego przyjścia. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy (Mt 24, 3-17.21-22): «A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu... Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony."

 Jedyne miejsce schronienia w tych strasznych czasach zamętu i schizmy, będzie Niepokalane Serce Maryi. Kto się Jej odda w opiekę, będzie ocalony.
„Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.
Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości. Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.
Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności. Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale." (nr 485 i, j, k, Ks. Stefano Gobbi).
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Maciej Maleszyk, szef Krucjaty Młodych:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - drużynowy, członek Rady Naczelnej Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych