Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Nowy prezes Prawicy Rzeczypospolitej, doktor Krzysztof Kawęcki doniósł, że polski rząd w Roku Pańskim 2017 zapłacił obcokrajowcom mieszkającym w Polsce 25 milionów złotych w ramach programu... 500+. Krzysztof Kawęcki napisał również o porozumieniu z rządem Uzbekistanu.    Jak donosi prezes Prawicy Rzeczypospolitej, w Polsce przebywa już od 1,5 do 2 milionów obcokrajowców. Zaś w 2050 ma być prawie 4 miliony.
   Tego Anno Domini Rzeczpospolita Polska przyjęła 3000 imigrantów z Afganistanu, Algierii, Iraku, Iranu, Maroko, Tunezji, Turcji, Egiptu, Bangladeszu, Syrii i Libii. W maju rząd polski spotkał się delegacją rządową Uzbekistanu. W poprzednim Roku Pańskim 1200 Uzbeków otrzymało wizy pracownicze. Tym razem zawarto porozumienie na kolejne 3000 zatrudnionych.
Z kolei z rządem filipińskim planowane jest podpisanie dwustronnej umowy. Rządowi filipińskiemu zależy na automatycznym otrzymaniu pracy i mieszkania przez swoich obywateli.
Zarówno Filipińczycy i Wietnamczycy otrzymają kartę pobytu na czas nieokreślony, obywatele innych państw zaś na 5 lat.
Negocjowana będzie umowa również z Nepalem.
   Sam zaś program ,, Rodzina500+ '' pozwala na przekazanie pieniędzy tym, którzy posiadają kartę tymczasowego pobytu.
   Ukraina jest jednym z tych krajów, których obywatele mają w Polsce uproszczone procedury
przyjmowania na rynek pracy. Poprzedniego Roku Pańskiego wicepremier Jarosław Gowin powiedział jednak, że Polska powinna jeszcze bardziej otworzyć się na imigrantów ukraińskich i ułatwić pozyskiwanie polskiego obywatelstwa. Niektórzy publicyści domagają się zaś wprowadzenia państwowych stypendiów dla ukraińskich studentów, zniesienie opłat za studia, a także otwarcie dla nich szeregów polskiej armii. Ukraińcy wysyłają zaś do swojego kraju coraz więcej zarobionych pieniędzy, w 2017 była to kwota 11 miliardów 700 milionów złotych.
   Jak zauważył doktor Krzysztof Kawęcki, największe firmy postulują nieograniczone otwarcie granic, mówiąc, że brakuje osób odpowiednio wykwalifikowanych. Problemem jednak jest poziom zarobków oferowanych przez te przedsiębiorstwa.
,, Wielu przedsiębiorców nie jest zainteresowanych inwestowaniem w technologię i organizację produkcji, gdyż wystarcza im tania siła robocza z Ukrainy i innych krajów. Imigracja ekonomiczna jest w ich interesie, gdyż wpływa na zaniżanie wynagrodzeń. Ten stan rzeczy osłabia skłonność do inwestycji, których brak stanowi główny problem polskiej gospodarki. '' - zaalarmował Kawęcki.

   Publicysta przestrzegł, że jednak nawet ukraińscy imigranci mogą okazać się wkrótce zbyt drodzy, gdyż stawka ich pensji szybko rośnie. Mogą zatem zostać sprowadzeni pracownicy spoza unii europejskiej.
   Co ważne, w Rzeczypospolitej funkcjonuje przynajmniej kilkaset agencji posługujących przy legalizacji pobytu pracowników z zagranicy. Tworzą nawet fikcyjne firmy, aby tylko wygenerować sztucznie zapotrzebowanie na pracowników spoza kraju.
   Doktor Krzysztof Kawęcki podkreślił, że aby realnie zachęcić nie obcokrajowców, aliści Polaków mieszkających na imigracji do powrotu do Ojczyzny, polski rząd musi porzucić politykę wspierania imigracji ze Wschodu, zakłócającej mechanizmy rynkowe i wycofać się z ingerencji w gospodarkę w sferze relacji między popytem a podażą.

Źródło: ,, Nasz Dziennik ''

komentarz łucznika Izydora: Imigranci mogą do nas przybywać, jednak najpierw musimy się zająć odbiurokratyzowaniem naszego państwa, aby polscy emigranci mogli wrócić do ojczystej ziemi. Następnie można ustalić, iż tylko Ci otrzymają obywatelstwo polskie (choć wcześniej powinniśmy stać się poddanymi Królestwa Polskiego, a nie obywatelami, którzy, jak to mówi Grzegorz Braun, z samej nazwy muszą się ze wszystkiego obywać), którzy ożenią się albo wyjdą za mąż za Polkę/Polaka. Natomiast pozwolenie pobytu na terenie kraju w celu jedynie pracy (nie mówię o turystach, bowiem to oczywiste) mogą inni również otrzymać, jednak nie będą wówczas mieli praw politycznych. I to byłby uczciwy i zadowalający wszystkich system. Pytanie tylko, jak powinien wyglądać system wspierania polskich rodzin?

komentarz Norberta Polaka: Ja nie mam nic przeciwko Ukraińcom i wiem, że mają ciężką sytuację. Nie można jednak wyżej stawiać braci Ukraińców, nad własnych braci rodaków. To jest uciekanie od odpowiedzialności, a nie miłość bliźniego. Jest ,, Ordo caritatis '' - czyli troszczymy się o tych, którzy są nam najbliżsi, w takiej kolejności. To nie znaczy, że nie mamy się przejmować losem innych, ale nie możemy pomóc innym, jeśli nie potrafimy pomóc sobie. Dlatego polecam komentarz łucznika Izydora pod notatkami z artykułu doktora Krzysztofa Kawęckiego, który w prosty sposób rozwiązuje ten problem.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi