Open top menu

Polecany post

ZAPROSZENIE: Nareszcie! Mamy nowy portal! - Redakcja Isidorium

   Viva Cristo Rey!    Drodzy Czytelnicy, Słuchacze i Widzowie portalu Isidorium. Nadszedł czas przez nas i przez Państwa wymarzony - będ...

   Jeżeli światem rządzi popęd, nie ma tam miejsca na ludzką osobę... Tak można podsumować neomarksistowskie koleje myślowe. Siłę prawdy po raz kolejny ujawnił Ksiądz profesor Tadeusz Guz na spotkaniu z mieszkańcami starego grodu królewskiego, jakim po dziś dzień jawi się Kraków.

- Proszę Państwa,  w Wigilię Zesłania Ducha Świętego - Ksiądz profesor Tadeusz Guz - spostrzegł katecheta, Piotr Podlecki. Spotkanie 19 maja o godzinie 16:00 zorganizował Instytut imienia Księdza Piotra Skargi w sali Błogosławionego Jakuba Strzemię przy kościele Franciszkanów.
   Na początku miała miejsce prezentacja książek, które można było nabyć przy jednym ze stolików.
   Kolejno, przed rozpoczęciem prelekcji, zaproponowano modlitwę do Matki Bożej - ,, Pod Twoją obronę ''.
   Następnie głos zabrał gość Klubu Polonia Christiana, Ksiądz profesor Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   Powiedział, iż neomarksiści w Ameryce Północnej urządzają ciągle demonstracje przeciw jakimkolwiek wartościom, jakie są tam jeszcze reprezentowane (był kilka tygodni wcześniej w Chicago).

   Neomarksiści radykalizują stanowisko Marksa i Engelsa. Nie bazują już jedynie na materii. Stawiają na nicość. Jednak próba wyprowadzenia bytowości z nicości jest absurdem. Nicość jest genezą wszystkiego, co jest - uważają neomarksiści.
Popęd jest ponoć pierwszym przejawem istnienia nicości. Neomarksiści z Frankfurtu nad Menem sięgnęli po psychoanalizę Zygmunta Freuda i to ją, jako niesklasyfikowaną w latach 30-tych przez naukę. Stało się to wpierw przez Teodora Wizengrunda Adorna, który napisał pracę o usprawiedliwieniu psychoanalizy jako nauki. Freud bardzo mu za tę pracę dziękował. Poprzez nią bowiem psychoanalizę wprowadzono do nauki światowej.
A do czego doszedł Zygmunt Freud? Doszedł do analizy popędu. Rozdzielił go na popęd seksualny i popęd śmierci. Rzeczywistość uzyskuje w popędzie swoje pratworzywo. Wyżycie się popędu w seksualności bez żadnych kryteriów etycznych. Skutkiem jest unicestwienie nadużytej ofiary. Nie ma tam miejsca na osobę, ducha i duszę, nie mówiąc już o Bogu.
Neomarksiści uważają, że skoro wprowadzono nauki Freuda na uniwersytety, to należy dokonać rewolucji globalnej. Seksualizacji kultury.
- Pierwszą ofiarą być może stali się studenci - studentów użyć jako pierwsze instrumenty, na których się wypróbuje ideologię nemarksizmu. - wskazał.
Według Księdza Tadeusza Guza, młodzież nie jest przygotowana na rozprawę z duchem tego świata. Ona wszak dopiero się przygotowuje.
Zauważył, że w rewolucji o co innego atoli chodziło strategom neomarksizmu, a o co innego studentom.


W każdym razie, ideologia doprowadziła do marszu przez instytucje.
Profesor przytoczył przy tym pewną korespondencję:
- A dlaczego Wy już chcecie przejmować żłobki, przecież to są dzieci?!
- My mamy w tym głęboki cel. Freud nauczył nas, że człowiek, który w dzieciństwie został nadużyty seksualnie, jest najlepszym kandydatem na rewolucję.
Zauważył, iż rzeczywiście takie osoby przez całe życie często nie mogą się z tego wydostać.
Okazuje się, że sam Freud został nadużyty seksualnie przez swego ojca.
Kompozytor muzyki, Schember przeżył dramat zdrady swojej małżonki i nie mógł sobie poradzić. Stąd tworzył muzykę awangardową, aby zaprotestować. Jest ona jednak muzyką niszczącą konstrukcję osoby ludzkiej.
   Następnie odniósł się do ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej:
- W środowiskach niemiecko-żydowskich trwają takie procesy ideologizacji II wojny światowej, że ja stawiam tezę, iż musimy na nowo przeprowadzić interpretację tego tragicznego okresu - zaznaczył.
Zauważył również, że neomarksizm nie pozostawia żadnego wymiaru człowieka niezdestruowanym.
Patrząc na ostatnie sześć pokoleń Narodu Polskiego mamy ewidentne luki z powodu wrogiej działalności zaborców.
Frankfurtczycy chcą dokonać neokomunizacji ducha Polaków, ale w wymiarze totalnym.
Gdy wydaje się, że dzisiaj ludzkość zrozumiała naturę bycia wolnym człowiekiem, my mamy coraz mniej rodaków. Wolność oferowana jest na każdym kroku. Jednak zły duch wie, że należy zakłamywać rzeczywistość, aby człowieka zniewolić, tak, aby człowiek był wręcz pewny, że chodzi o jakąś piekną wartość.
Uruchamia się genialne mechanizmy, aby młodzież polska szła w niewolę tak, jak ludzie, którzy są wręcz do tej niewoli przymuszeni.
Nie mamy zbyt wielu narzędzi, aby się móc bronić.
- Popieram stanowisko rządu Zjednoczonej Prawicy, że ludzi, którzy są terrorystami lub współpracownikami terrorystów, że nie powinno się ich przyjmować w granice cywilizacji.
Jak jednak telewizja publiczna może nam serwować arabskie filmy [tu miały miejsce brawa na sali]? To jest jeden z absurdów polskiej codzienności - spostrzegł kapłan.

   Mówiąc dalej, odniósł się do formacji umysłów polskich studentów i profesorów.
Stwierdził, iż nie potrafimy w polityce edukacyjnej państwa ustanowić prawdy jako najważniejszego celu wysiłku intelektualnego.
W marksizmie kłamstwo tworzy jeszcze syntezę z prawdą, zaś w ideologii nowej lewicy czy neomarksizmu jest już i wyłącznie opcja kłamstwa. Nie ma nawet resztek ocalonej prawdy.
Polski system edukacji nie ma już takiego pojęcia jak dobro. Realizuje się bowiem ono w wolności jako pozytywna odpowiedź na prawdę.
Neokomuniści unii europejskiej sklasyfikowali marsz narodowców z 11 listopada jako przejaw faszyzmu. A przecież każdy człowiek ma prawo chlubić się tym, co w jego narodzie i ojczyźnie jest prawe, dobre, piękne. Komunizm światowy chce jednak unicestwić cały świat ideałów. Patriotyzm chce zaś to dobro ocalić. To już jednak nie jest występowanie spod znaku sierpa i młota, ale z pozycji nicości. Kto jednak chciał unicestwienia tego, co jest? Diabeł. To on chce unicestwienia wszystkiego, gdyż wiąże się ona z bytowością Boga.
- Neomarksizm to jest apoteoza satanizmu - stwierdził Ksiądz profesor Tadeusz Guz.
Pozycja człowieka we wszechświecie jest najwyborniejszą, czyli człowiek jest najwyborniejszą bytowością w kosmosie. To człowiekowi przysługuje godność bycia panem stworzeń zwierzęcych i roślinnych. To wolny Bóg jako Kreator wszechświata uczynił człowieka jako pana przestrzeni widzialnej. Jak na razie pozycja człowieka jako pana widzialnego wszechświata została zachwiana i usiłuje się zrównać tę pozycję z pozycją zwierzęcia. Politycy często nie przejmują się mordowaniem ludzi, lecz głównie krzywdą zwierząt. Niektórzy reżyserzy, jak na przykład reżyserka filmu ,, Pokot '', chce wręcz ustanowić pierwszorzędność bytu zwierzęcego przed bytem ludzkim.
   Następnie kapłan wzmiankował o polskiej służbie zdrowia. Rzekł, iż staje się ona często wręcz
katem Polaków.
Bóg jest dawcą prawa naturalnego i wpisuje je w naturę człowieka. Żaden człowiek drugiemu człowiekowi nie ma prawa odmówić prawa do istnienia. Tym samym nie tylko występuje przeciw człowiekowi, ale i przeciw Bogu.
   Przypomniał kontrowersję związaną z podstępną polityką rządów hitlerowskich wobec Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Mianowicie, przywódca Niemiec, Adolf Hitler płacił podatek kościelny do końca życia, nie dlatego jednak, żeby pokazać wierność narodowego socjalizmu Kościołowi Świętemu, ale po temu, aby w pewien sposób zabezpieczyć rewolucję wewnętrzną w Niemczech.
   Ksiądz Guz zaznaczył również, że we wszystkich formacjach Rzeszy Niemieckiej Hitler dysponował ludźmi pochodzenia żydowskiego, co było jedną z najbardziej utajnionych spraw. Wielu najwyższych dowódców było żydami. Łącznie było ich w armii hitlerowskiej 150 tysięcy.
Jeden z żydów, Richard Zorge o pseudonimie Ikar, był agentem Hitlera. Zdradził jednak Stalinowi plan ofensywy niemieckiej, stąd Hitler był zdumiony taką obroną sowietów, której armia ,, była biedna, jak mysz kościelna ''.
Na koniec, kapłan stwierdził, iż dopóki będziemy Boży i katoliccy, dotąd bramy piekielne nas nie przemogą. Dotąd, dopóki Polska będzie wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi.
- Polska jest przeznaczona do zwycięstwa - zakończył dobitnie.


ZAPOWIEDŹ: A już wkrótce przedstawimy Państwu wywiad z Księdzem profesorem Tadeuszem Guzem udzielonym specjalnie dla społeczności Isidorium.

Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Maciej Maleszyk, szef Krucjaty Młodych:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - drużynowy, członek Rady Naczelnej Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych